Energianvarastointijärjestelmät - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Power Technique
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Energianvarastointijärjestelmät

ZenergiZe-sarja, hiljainen puhtaan energian lähde

Ota yhteyttä

Atlas Copcon uusi ZenergiZe-sarja vie modulaarisen energian varastoinnin aivan uudelle tasolle. Ympäristöystävälliseksi kehitetty järjestelmä auttaa käyttäjiä alentamaan polttoaineenkulutustaan ja hiilidioksidipäästöjään merkittävästi. Se tarjoaa tehoa täysin meluttomasti ja on käytännössä huoltovapaa. 

Tehokkaita litiumioniakkuja käyttävät ZenergiZe-yksiköt ovat pieniä ja kevyitä perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna, mutta ne tuottavat silti virtaa yli 12 tunniksi yhdellä latauksella. Niitä voi käyttää ensisijaisena voimanlähteenä tai älykkäässä kuormanhallinnassa yhdessä generaattorin kanssa. 

Nämä energianvarastointijärjestelmät soveltuvat erinomaisesti kuormitusongelmien ratkaisemiseen ja uusiutuvan energian varastoimiseen meluherkissä kohteissa, kuten tapahtumissa, kaupunkirakentamisessa, televiestinnässä ja vuokrasovelluksissa. Suuret ZenergiZe-yksiköt voivat myös toimia rinnan muiden energianvarastointijärjestelmien kanssa ja mikroverkon aivoina. 

Ei lainkaan hiilidioksidipäästöjä

Kun ZenergiZe-yksikköjä käytetään itsenäisinä virtalähteinä ja ne ladataan uusiutuvalla energialla, ne eivät tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Ei melua

Generaattoriratkaisuissa moottorin äänestä ei pääse mitenkään eroon, kun taas akut toimivat täysin äänettömästi.

Ei polttoaineenkulutusta

Kun ZenergiZe toimii saaritilassa ja saa virtansa uusiutuvista lähteistä, polttoaineenkulutus on nolla.

Energianvarastointijärjestelmät – usein kysytyt kysymykset

Mikä on akkupohjainen energianvarastointijärjestelmä?

Akkupohjaiset energianvarastointijärjestelmät ovat yksinkertainen tapa varastoida energiaa myöhempää tarvetta varten. Niitä ei yleensä käytetä suoraan sähköverkon korvaajina, vaan ne ovat usein lyhytaikaisia ratkaisuja kohteissa, joissa sähköverkkoon ei ole pääsyä. Energianvarastointijärjestelmillä voi myös korvata generaattorit melu- tai päästöherkissä tilanteissa, ja niitä voi myös käyttää yhdessä uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinkopaneelien, kanssa.

Miten akkupohjainen energianvarastointijärjestelmä toimii?

Litiumioniakussa elektrolyytit kuljettavat positiivisesti varautuneita litiumioneja anodien ja katodien välillä erottimen läpi. Kun akusta syötetään virtaa laitteisiin, anodi vapauttaa litiumioneja katodille, jolloin syntyy elektronien virtaus. Akkuja ladattaessa reaktio tapahtuu päinvastaiseen suuntaan, eli katodi vapauttaa litiumioneja anodille.

Mitkä ovat energianvarastointijärjestelmien hyödyt?

Litiumioniakut vievät ympäristöystävällisyyden, joustavuuden ja käytettävyyden aivan uudelle tasolle tinkimättä kuitenkaan tehosta. Ne ovat erinomainen ratkaisu pienille yrityksille, joilla on tarvetta älykkääseen virranhallintaan, ja useita yksikköjä sisältäviin sovelluksiin. Kummassakin tapauksessa ne parantavat tehokkuutta ja usein alentavat päästöjä. Energianvarastointijärjestelmien kahden toimintatilan (saari- ja hybriditila) avulla käyttäjät voivat vastata tarvepiikkeihin, ja monipuolisuutensa ansiosta ne ovat taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, joilla on alhaiset kokonaiskustannukset.

Mitä käyttökohteita energianvarastointijärjestelmille on?

Energianvarastointijärjestelmiä voi käyttää tehokkaasti kaupunkirakentamisessa, televiestinnässä ja tapahtumissa, sekä uusiutuvien energianlähteiden kanssa. Kiireisillä rakennustyömailla tarvepiikit osuvat usein päiväsaikaan. Tällöin energianvarastointijärjestelmillä voi täydentää generaattorien virrantuottoa. Järjestelmiä voi myös käyttää yhdessä generaattorien kanssa tehostamaan televiestintäantennien virransyöttöä. Saaritilassa energianvarastointijärjestelmiä voi käyttää esimerkiksi tapahtumissa, joissa generaattorien melua on vältettävä. Yhdessä uusiutuvan energianlähteen, kuten aurinkopaneelien, kanssa käytettäessä energianvarastointijärjestelmät ovat 100-prosenttisen ympäristöystävällisiä.