Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Mikä on energianvarastointijärjestelmä

Tarvitsetko apua? Kysy asiantuntijalta

Mikä on akkupohjainen energianvarastointijärjestelmä?

Akkupohjaisissa energianvarastointijärjestelmissä käytetään sähkökemiallista tekniikkaa. Ne ovat helppo tapa varastoida energiaa tulevaa tarvetta varten, esimerkiksi sähköverkkoon kuulumattomissa kohteissa työskentelyyn tai käyttöhuipun virrantarpeen takaamiseksi. Niillä ei yleensä korvata verkkovirtaa kokonaan, vaan niitä käytetään lyhytaikaisina ratkaisuina sovelluksissa, joissa verkkovirtaa on saatavilla vain satunnaisesti tai generaattoria ei voida käyttää melun tai päästöjen vuoksi. Energianvarastointijärjestelmiä käytetään usein myös ei-jatkuvista lähteistä kerätyn energian hallintaan, kuten esimerkiksi aurinkopaneelien yhteydessä. 

Akkupohjaisiin energianvarastointijärjestelmiin on saatavilla useita erilaisia akkutekniikoita. Viime vuosina litiumioniakut ovat kasvattaneet suosiotaan, joka perustuu niiden pitkään käyttöikään, laajaan toiminta-alueeseen, kevyeen rakenteeseen, suureen energiatehokkuuteen ja laskevaan hintaan. Nämä tekijät yhdessä alhaisten kokonaiskustannusten ja kestävän kehityksen kanssa tekevät litiumioniakuista houkuttelevan vaihtoehdon moniin käyttökohteisiin. 

Miten akkupohjainen energianvarastointijärjestelmä toimii?

Litiumioniakussa on:

  • Katodi (+): litiumyhdiste erilaisilla ioneilla eri raaka-aineista, kuten rauta, fosfaatti ja koboltti.
  • Anodi (-): tavallisesti grafiitti, joka sisältää myös litiumia.
  • Erotin: mahdollistaa ionien virtauksen ja säätelee varausta, jotta se ei purkaudu kerralla.
miten akku toimii
Litiumioniakussa elektrolyytit kuljettavat positiivisesti varautuneita litiumioneja anodien ja katodien välillä erottimen kautta. Kun litiumionit liikkuvat, liike synnyttää anodiin vapaita elektroneja, mikä muodostaa varauksen positiivisessa virroittimessa. Tämä saa sähkövirran kulkemaan eteenpäin virroittimesta laitteen läpi ja takaisin negatiiviseen virroittimeen.
miten akku toimii
Kun akku antaa virtaa laitteelle, kuten generaattorille, anodi vapauttaa litiumionit katodiin luoden elektronivirtauksen yhdeltä puolelta toiselle. Ladattavissa akuissa tämä virtaus käännetään päinvastaiseksi, kun akkua ladataan: litiumionit vapauttaa katodi ja vastaanottaa anodi.

Atlas Copcon ZenergiZe-sarja on hyvä esimerkki siitä, kuinka litiumioniakuilla voidaan saavuttaa kestävää kehitystä, joustavuutta ja käytettävyyttä tehosta tinkimättä.