Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

What you need to know when choosing a generator

26. lokakuuta 2020

Generaattorit ovat rakennustyömaiden, infrastruktuuriprojektien ja ulkotapahtumien sydän eri puolilla maailmaa. Ne ovat monipuolisia ja luotettavia virtalähteitä, joiden merkitystä tuottavuuden takaajina ei voi liiaksi korostaa. Erityisesti on syytä nostaa esiin niiden kyky tarjota tärkeää energiaa ja tukea monipuolisille käyttökohteille, kuten kaupungin vedenpoistohankkeille, valmistusteollisuudelle, sairaaloille tai 5 000 henkeä etäsijainnissa palvelevalle liikkuvalle keittiölle.  

Vaikka generaattori tuntuukin olevan aina läsnä taustalla, tiettyihin seikkoihin, jotka liittyvät erityisesti laitteiden suorituskykyyn ja kokoon, täytyy kiinnittää huomiota ennen osto- tai vuokrauspäätöksen tekemistä.

Generaattorin valitseminen

Tässä on viisi tärkeää seikkaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota generaattoria ostettaessa tai vuokrattaessa:

1. Koolla on väliä

Tärkein huomioon otettava seikka generaattorin koon valinnassa on korkea käynnistyssysäysvirta, joka liittyy sähkömoottorien ja muuntajien käynnistämiseen. Se on tavallisesti kuusi kertaa täyttä kuormitusvirtaa suurempi. Nykypäivän tehokkaissa moottoreissa käynnistyssysäysvirrat voivat olla vielä tästäkin kaksi kertaa suurempia. 

Yleisenä käytäntönä on ollut ottaa moottorin ja muuntajan käynnistyksen kVA-vaatimukset mittatikuksi generaattorin kokoa määritettäessä. Tämä lähestymistapa johtaa usein siihen, että generaattorit ovat liian suuria moottorin kuormalle eivätkä perustu todelliselle tarpeelle. Lisäksi monet muut siirrettävän generaattorin koon määrityksen avaintekijät, kuten taajuusmuuttajakäytön aiheuttamat yliaallot ja moottorien sekventiaalinen käynnistys, jäävät huomiotta. 

Kun moottoreita tai muuntajia käynnistetään, jännite ja taajuus voivat laskea huomattavasti, jos hinattavan generaattorin koko ei ole oikea. Muut generaattorin lähtöön liitetyt kuormat voivat olla herkempiä jännitteen ja taajuuden laskulle kuin moottori tai moottorin käynnistin, mikä voi aiheuttaa ongelmia. 

Onneksi apu on käden ulottuvilla. Moniin sähkögeneraattoreihin saa nykyään ratkaisuja, jotka korvaavat vaihtovirtalaturissa vaadittavat ylimääräiset magnetointijärjestelmät. Tavallisesti tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: kestomagneetti tai apukäämitys. Molemmat antavat generaattorille kolme kertaa nimellisvirtaansa suurempaa virtaa sähkömoottorin käynnistyssysäyspiikkejä varten vähintään kymmenen sekunnin ajan jäännösmagnetointivirran kautta. 

Tietyissä tapauksissa saatavilla on vielä edistyneempiä ratkaisuja. Joissakin generaattoreissa on digitaalinen automaattinen jännitteensäädin (D-AVR), joka on suunniteltu erityisesti moottorien ja muuntajien käynnistämiseen liittyviä korkeita käynnistyssysäysvirtoja varten. Tällainen jännitteensäädin antaa tietyissä käyttökohteissa käyttäjille mahdollisuuden käyttää pienempää generaattoria, koska virran transienttimuutoksia voidaan hallita paremmin. 

Toinen vaihtoehto on käyttää “sulje ennen magnetointia” -järjestelmää, joka sulkee suojakytkimen juuri, kun moottori alkaa käydä. Tämän ansiosta magnetointi alkaa kasvaa vähitellen moottorin nopeuden myötä, jolloin generaattoriin liitetyt kuormat käynnistyvät erittäin pehmeästi. Tämä on erityisen hyödyllistä magnetoiville jännitteenkorotusmuuntajille asennuksissa, joissa tarvitaan keskitason jännitettä. 

Enää ei ole tarpeen ostaa suurempia generaattoreita pelkän käynnistysvirran tarpeita varten. Generaattorin jännitteen älykäs ohjaus mahdollistaa myös alhaisemman polttoaineen kulutuksen, pienemmät huoltokustannukset ja pidemmän käyttöiän.

2. Modulaarinen toiminta

Vaikka aloittaisit vain yhdellä laitteella, kannattaa kysyä laitevalmistajalta, miten yksittäinen generaattori voidaan liittää rinnakkain muiden kanssa modulaarisen asennuksen muodostamiseksi. Onko generaattorissa tällainen ominaisuus vakiona? Kuinka kauan kahden yksikön liittäminen kestää? Monien generaattorien kanssa tämä prosessi kestää vain alle kymmenen minuuttia, mutta kaikki laitteet eivät sisällä tätä ominaisuutta. Suosittelemme vahvasti, että tarkistat asian ennen investointia, jos tarvitset tätä ominaisuutta tulevaisuudessa. 

Kun plug-and-play-generaattoreita koordinoidaan ohjainten verkostolla, ne voivat käynnistyä ja sammua käyttöpaikan tehovaatimusten mukaan milloin tahansa. Esimerkiksi vain pari generaattoria voi olla käytössä matalan kuormituksen aikana, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta. Vastaavasti kaikki yksiköt voivat olla toiminnassa, kun tarve on suuri. 

Modulaarisella rakenteella on monia lisäetuja. Laitteiston luotettavuus on parempi, sillä yksittäisen laitteen vikaantuessa jäljellä olevat yksiköt voivat lisätä tehoaan, jolloin kokonaisteho pysyy samana. Toiseksi, huoltokustannukset ja -välit pienenevät, sillä koko tehontuottoa ei tarvitse pysäyttää välttämättömien huoltotoimien ajaksi.

3. Ohjausjärjestelmät ja tehon hallinta

Parhaat ohjausjärjestelmät tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia. Ne mahdollistavat esimerkiksi koneen käynnistämisen ja ohjelmoinnin etäältä, näyttävät varoituksia vähäisestä polttoaineesta ja muista suorituskykyyn liittyvistä asioista ja tarjoavat monipuolisia analyysitietoja. Tämä auttaa käyttäjää hyödyntämään paremmin voimalan tarjoamaa tehoa ja antaa arvokasta tietoa käyttöprosessista. 

Many generators are now equipped with Power Management Systems (PMS). What makes them ideally suited for rental applications is the plug-and-play design that allows for easy and rapid configuration. PMS provides the means to optimise the fuel consumption and performance of generators in parallel with load demand, starting and stopping units with corresponding increase or decrease of load. It also helps avoid engine damage to generators from running with low load levels, thereby increasing their useful work life.

4. Polttoainetaloudellisuus ja autonomia

Thanks to a number of design innovations and energy efficiency improvements, today’s mobile generators now consume much less fuel than was possible five years ago. The fact that the latest equipment can run for longer and more economically has been a big driver behind the market’s growth. However, not all generators are the same and fuel can be expensive. Therefore, it is recommended to ask two or three manufacturers for a forecast on fuel consumption before making an investment. 

Furthermore, modularity also contributes to fuel efficiency. For example, taking the demand patterns of a typical industrial application as a guide, the deployment of a 1 MVA generator as a prime power source could mean up to 1.677 litres of fuel being consumed each day. That compares with approximately 1.558 litres of fuel if three 325 kVA generators were doing the same job. In this case, an estimated annual fuel saving of €30.000 makes for a compelling case, not to mention 85 tons of CO2 saved over the course of a year. 

The options for fuelling generators are expanding nowadays and now include bio-gas and natural gas. Although this market is emerging, it is important to discuss these technologies with a manufacturer before investing in a new generator.

5. Fyysinen koko ja kuljetus

Kannattaa selvittää, voiko laitteita hinata tai lastata kuorma-autoon ja onko niissä nostosilmukat tai trukin nostohaarukka-aukot. Jos aiotaan käyttää useita generaattoreita, ota selvää, voiko laitteet pinota toistensa päälle, jolloin ne vievät vähemmän tilaa. Nämä tekijät vaikuttavat kokonaiskäyttökustannuksiin ja pyrkimyksiin vähentää hiilikustannuksia.

Yhteenveto

Dieselkäyttöiset generaattorit

QAS diesel generators

Consider all the foregoing factors that affect the choice of appropriate sizing. If in doubt, apply a simple rule for estimating motor starting: 1 kW of generator set rating per ¾ to 1 hp specified on the motor nameplate. Always stay on the conservative side and remember that generators are built to work hard and the more accurate the sizing is to the application, the greater results.

It will pay to think modular because bigger is not necessarily better. Modular is not just about large installations, it can make a lot of sense with units around the 150 kVA level as well.

For users, contractors and event companies who have always rented the same size generator, now is the time to seek expert advice about the latest developments that are designed to help to match outputs to applications.
Sergio Salvador

Sergio Salvador

Tuotemarkkinointipäällikkö – teho