Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Generaattorin koon valitseminen

Tärkein huomioon otettava seikka generaattorin koon valinnassa on korkea käynnistyssysäysvirta, joka liittyy sähkömoottorien ja muuntajien käynnistämiseen. Se on tavallisesti kuusi kertaa täyttä kuormitusvirtaa suurempi. Nykypäivän tehokkaissa moottoreissa käynnistyssysäysvirrat voivat olla vielä tästäkin kaksi kertaa suurempia.

Tarvitsetko apua? Kysy asiantuntijalta

minkäkokoisen generaattorin tarvitsen

Valitse oikeankokoinen generaattori

Yleisenä käytäntönä on ollut ottaa moottorin ja muuntajan käynnistyksen kVA-vaatimukset mittatikuksi generaattorin kokoa määritettäessä. Tämä lähestymistapa johtaa usein siihen, että generaattorit ovat liian suuria moottorin kuormalle eivätkä perustu todelliselle tarpeelle. Lisäksi monet muut siirrettävän generaattorin koon määrityksen avaintekijät, kuten taajuusmuuttajakäytön aiheuttamat yliaallot ja moottorien sekventiaalinen käynnistys, jäävät huomiotta.

Kun moottoreita tai muuntajia käynnistetään, jännite ja taajuus voivat laskea huomattavasti, jos hinattavan generaattorin koko ei ole oikea. Muut generaattorin lähtöön liitetyt kuormat voivat olla herkempiä jännitteen ja taajuuden laskulle kuin moottori tai moottorin käynnistin, mikä voi aiheuttaa ongelmia.

Onneksi apu on käden ulottuvilla. Moniin sähkögeneraattoreihin saa nykyään ratkaisuja, jotka korvaavat vaihtovirtalaturissa vaadittavat ylimääräiset magnetointijärjestelmät. Tavallisesti tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: kestomagneetti tai apukäämitys. Molemmat antavat generaattorille kolme kertaa nimellisvirtaansa suurempaa virtaa sähkömoottorin käynnistyssysäyspiikkejä varten vähintään kymmenen sekunnin ajan jäännösmagnetointivirran kautta.

Tietyissä tapauksissa saatavilla on vielä edistyneempiä ratkaisuja. Joissakin generaattoreissa on digitaalinen automaattinen jännitteensäädin (D-AVR), joka on suunniteltu erityisesti moottorien ja muuntajien käynnistämiseen liittyviä korkeita käynnistyssysäysvirtoja varten. Tällainen jännitteensäädin antaa tietyissä käyttökohteissa käyttäjille mahdollisuuden käyttää pienempää generaattoria, koska virran transienttimuutoksia voidaan hallita paremmin.

Toinen vaihtoehto on käyttää “sulje ennen magnetointia” -järjestelmää, joka sulkee suojakytkimen juuri, kun moottori alkaa käydä. Tämän ansiosta magnetointi alkaa kasvaa vähitellen moottorin nopeuden myötä, jolloin generaattoriin liitetyt kuormat käynnistyvät erittäin pehmeästi. Tämä on erityisen hyödyllistä magnetoiville jännitteenkorotusmuuntajille asennuksissa, joissa tarvitaan keskitason jännitettä.

Enää ei ole tarpeen ostaa suurempia generaattoreita pelkän käynnistysvirran tarpeita varten. Generaattorin jännitteen älykäs ohjaus mahdollistaa myös alhaisemman polttoaineen kulutuksen, pienemmät huoltokustannukset ja pidemmän käyttöiän.

Enää ei ole tarpeen ostaa suurempia generaattoreita pelkän käynnistysvirran tarpeita varten. Generaattorin jännitteen älykäs ohjaus mahdollistaa myös alhaisemman polttoaineen kulutuksen, pienemmät huoltokustannukset ja pidemmän käyttöiän.

Osaatko valita tarpeisiisi sopivan generaattorin?

Kokeile uutta Light The Power -sovellusta. Sovelluksen avulla voit laskea tehon- ja valontarpeen ja valita tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.