Jogi megjegyzés és adatvédelmi szabályzat

Köszönjük az érdeklődését.

Alább néhány, a webhely látogatásakor hasznos jogi információt olvashat. Megtalálja továbbá a vállalat adatvédelmi szabályzatát, amely ismerteti a gyűjthető és feldolgozható adatok körét, és a cookie-k felhasználását. Köszönjük, hogy átolvassa az ismertetőt, és hogy a feltételeket elfogadva használja a weboldalt. A webhely használata a feltételek jóváhagyását jelenti.
Az Atlas Copco csoport több jogi személyből áll; ezek mindegyike saját maga felel üzletviteléért és termékeiért. Az Atlas Copco csoporton belüli jogi személyek nem felelősek a többi jogi személy tetteiért vagy mulasztásaiért. A webhely használatával és az esetleges információkéréssel egyben elfogadja, hogy a termékkel, ajánlattal vagy marketingadatokkal kapcsolatos felelősség egyedül a közvetlenül érintett jogi személyt terheli.
A webhelyen található információk külön értesítés nélkül változhatnak; ez semmilyen további felelősséget nem ró a vállalatra. A webhely tartalma a látogatók kényelmét szolgálja; az információk nem teljeskörűek. A vállalat előzetes írásos engedélye nélkül nem helyezhetők el a webhelyre utaló hivatkozások.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weblapunkon megjelenő adatok pontosságáért. MINDEMELLETT NEM GARANTÁLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY AZ ITT MEGADOTT INFORMÁCIÓ PONTOS, TELJES, NAPRAKÉSZ, NEM VALÓSÍT MEG SEMMILYEN JOGSÉRTÉST, ILLETVE MEGFELEL VALAMELY KONKRÉT CÉLNAK. SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET E WEBOLDALNAK VAGY TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDŐ, MÁSOKNAK OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES, ILLETVE JOGELLENES CSELEKEDET VAGY BÁRMI MÁS OKOZTA KÁROKÉRT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A PROFITVESZTÉSSEL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁVAL, VALAMINT A SZOFTVERPROGRAMOK VAGY AZ INFORMÁCIÓKEZELŐ RENDSZERBEN TÁROLT MÁS ADATOK ELVESZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÁROKAT. A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉÉRT, VALAMINT ANNAK BIZTOSÍTÁSÁÉRT, HOGY AZ ÁLTALA FELHASZNÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT RÉSZEK NEM TARTALMAZNAK SEMMILYEN VÍRUST, FÉREGVÍRUST, TRÓJAI VÍRUST VAGY MÁS ROMBOLÓ HATÁSÚ ELEMET. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ERRŐL A WEBOLDALRÓL ELÉRHETŐ, HARMADIK FÉLHEZ TARTOZÓ WEBOLDALAKÉRT SEM.

Szerzői jog, védjegyek és egyéb szellemi tulajdon

A webhely tartalma, beleértve (nem kizárólagosan) az emblémákat, védjegyeket, márkaneveket, a szöveget, képeket, grafikus elemeket, hangokat, animációkat és videófájlokat és azok elrendezését, az Atlas Copco tagvállalat vagy külső fél tulajdona, és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályok hatálya alá esik. A webhely tartalma nem reprodukálható, másolható, ruházható át, terjeszthető, módosítható, adható ki másutt illetve nem helyezhető el más webhelyen vagy dokumentumban előzetes írásos engedély nélkül. A vállalat fenntartja a webhely részét képező szellemi tulajdon (szerzői jog, védjegyek, ipari titokvédelem és szabadalom) minden jogát; ezek felhasználása a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A webhely egyik része sem értelmezhető az Atlas Copco csoport bármelyik jogi személye vagy külső fél tulajdonát képező szellemi tulajdon vagy licencjogosultság átadására vonatkozó utalásként.


Adatvédelmi szabályzat


IP-címek, internetböngészők, operációs rendszerek, tartománynevek:  A webhelyre való belépéskor a rendszer begyűjtheti a számítógép IP-címét. Az IP-cím nem azonosítja a gépet használó személyt, de azonosítja az internetszolgáltatót. További, személyes azonosításra nem alkalmas információként azonosítható még az operációs rendszer típusa, és az a tartománynév, ahonnan a felhasználó ellátogatott a vállalat webhelyére. Az információgyűjtés statisztikai célra, például a látogatók földrajzi elhelyezkedése vagy a webhelyen eltöltött idő felmérésére szolgál. Az ilyen adatgyűjtés segíti a webhely fenntartását, a kiszolgálóhibák azonosítását, a trendek és statisztikák elemzését, valamint szolgáltatásaink fejlesztését.


Cookie-k


Amikor a felhasználó ellátogat a vállalat webhelyére, a rendszer cookie-kat küldhet a számítógépére. A cookie olyan kisméretű szövegfájl vagy adatcsomag, amit a webhely elhelyez és elment a számítógépen. A cookie-k nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas adatokat. Ha személyes adatokat ad meg (például regisztrál egy internetes szolgáltatáson vagy jelszót ad meg), ezek összekapcsolódnak a cookie-ban tárolt adatokkal. Kétféle cookie létezik. Az egyik hosszabb ideig menti a fájlt a számítógépre, és a gép kikapcsolása után is megmarad rajta. Egy ilyen cookie például megmutatja a felhasználónak, hogy a webhely melyik része frissült az utolsó látogatás óta. A másik cookie-típus az ún. munkamenet-cookie. Amikor a felhasználó ellátogat egy webhelyre, a számítógép memóriájában ideiglenesen mentésre kerülnek a munkamenet-cookie-k. Ezzel például nyomon követhető, hogy a felhasználó milyen nyelvet választott a weboldalhoz. A munkamenet-cookie-k tárolása nem tart sokáig; a böngésző bezárásakor eltűnnek. A vállalat külső céget is alkalmazhat a cookie-kból származó információk gyűjtésére és feldolgozására.


A cookie-k több célra is felhasználók, például:A cookie-k letiltása:


A legtöbb internetböngészőben letiltható a cookie-k működése; a cookie-k törölhetők a számítógép merevlemezéről; illetve értesítés kérhető a cookie mentése előtt. Lásd a böngésző használati utasítását vagy a súgót a funkciók részletes leírásáról. Ne feledje, hogy egyes weboldalak cookie-k nélkül nem megfelelően működnek.


Személyes azonosításra alkalmas adatok


A felhasználó tudta és beleegyezése nélkül a vállalat nem gyűjt személyes azonosításra alkalmas adatokat, és nem adja tovább azokat. Az adott termék, szolgáltatás, vagy adat szolgáltatása, illetve tranzakció lefolytatása érdekében a vállalat kérhet a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas adatokat. Ilyen például a felhasználó neve, beosztása, postacíme, számlázási címe, e-mail címe, telefonszámai, faxszámai és/vagy hitelkártya-adatai. A személyes azonosításra alkalmas adatok gyűjtése kizárólag a termék, szolgáltatás vagy információ nyújtásához, illetve tranzakció lefolytatásához történik, továbbá más, az adatok megadásakor meghatározott célra (például munkakeresés).
A személyes azonosításra alkalmas adatok védelme:
A webhelyen megadott, személyes azonosításra alkalmas adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek a felhasználó engedélye nélkül, hacsak ezt a törvény meg nem követeli vagy ha joggal feltételezhető, hogy ez szükséges (i) közérdekű feladat elvégzéséhez vagy (ii) valamely Atlas Copco tagvállalat jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében. A kérés teljesítése (termék, szolgáltatás vagy adat átadása, tranzakció lebonyolítása) érdekében a személyes azonosításra alkalmas adatok átadhatók az Atlas Copco csoport más jogi személyeinek vagy külső félnek, beleértve (nem kizárólagosan) a szállítócégeket, terjesztőket, pénzintézeteket, üzleti partnereinket és a postát vagy közhivatalokat (például a vámhivatalt). Ezek az Atlas Copco csoporthoz tartozó jogi személyek vagy külső felek az Európai Gazdasági Térségen belül vagy azon kívül működhetnek. A fentiek alapján a személyes azonosításra alkalmas adatok önkéntes megadásakor beleegyezik azoknak más országba való átvitelébe, beleértve az Európai Gazdasági Területen belüli és kívüli államokat.
A személyes azonosításra alkalmas adatok eltávolítása, javítása, frissítése illetve hozzáférése:
Ha szeretné eltávolítani, javítani, frissíteni személyes adatait vagy hozzáférni azokhoz, illetve kétségei merültek fel ezzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel. Említse meg, melyik weboldalon vagy helyen adta meg a kérdéses adatokat, és ismét adja meg az akkor beírt elérhetőségeit (név, e-mail cím, postacím stb.).


Biztonság


A vállalati kiszolgálókon elhelyezett, személyes azonosításra alkalmas adatok védelmére, jogosulatlan hozzáféréstől, adatvesztéstől és módosítástól való megóvására technikai és adminisztratív jellegű lépések egyaránt történtek. Ugyanakkor nincs száz százalékosan biztonságos kiszolgáló vagy internetes adatátvitel. Vagyis minden művelet és kommunikáció a felhasználó kockázatára történik.


Harmadik fél webhelyére utaló hivatkozások


A vállalat egyes weboldalain hivatkozások utalnak külső gyártók webhelyére. Ne feledje, hogy a vállalat nem felelős az ilyen webhelyek, azok tulajdonosai és működtetői által követett adatvédelmi szabályzatok tartalmáért vagy az ott követett gyakorlatért.


Az adatvédelmi szabályzat módosítása


A vállalat fenntartja az adatvédelmi szabályzat módosításának és frissítésének jogát.


Az oldal gazdája Kevin Prince. Az oldalt utoljára 2010. november 1-én módosították