GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Milieuvoorschriften

Milieuvoorschriften die bedrijven moeten volgen

Ga groen of blijf achter

Bijna alle landen hebben de gevaren van een opwarmende planeet voor toekomstige generaties onderkend. Steeds meer landen nemen dan ook al stappen om de uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde te vertragen.  

Deze maatregelen omvatten beloningen voor positieve initiatieven, zoals stimulering van investeringen in energiezuinige apparatuur. Aan de andere kant strengere milieuvoorschriften en een verbod op inefficiënte producten.   

Milieuvoorschriften die van invloed zijn op de industriële sector in de EU

Omdat industriële productieprocessen een grote rol kunnen spelen in het verlagen van de uitstoot en het verhogen van de energiezuinigheid heeft de EU milieuvoorschriften ingevoerd.

De richtlijn inzake industriële emissies is het belangrijkste instrument voor het reguleren van de uitstoot van verontreiniging door industriële installaties. De richtlijn schrijft voor dat deze installaties – ongeveer 50.000 in de hele EU – werken overeenkomstig een vergunning die aantoont dat ze uitstoot willen verminderen, bijvoorbeeld door het toepassen van Best Available Techniques en het investeren in apparatuur met weinig impact.

Bovendien heeft de Europese Unie energiezuinigheidsnormen vastgesteld voor verschillende soorten machines. De EU-regels betreffende etikettering en ecodesign ter bevordering van duurzame producten, niet alleen voor consumenten, maar ook voor de industriële sector.

Er zijn specifieke voorschriften voor producten. Variërend van lampen en kooktoestellen tot luchtverwarmings- en -koelapparatuur, industriële ventilatoren, waterpompen en externe voedingen. 

Milieuvoorschriften voor energiebesparing

Belonen en straffen – milieuvoorschriften en belastingvoordelen voor energiebesparingen

Maar regeringen leggen niet alleen nieuwe verplichtingen op aan de fabrikanten. In sommige gevallen bieden ze ook subsidies, belastingvoordelen en andere stimulansen. Deze kunnen de bedrijfsresultaten van toekomstgerichte bedrijven verbeteren – naast de grote besparingen die ze kunnen realiseren door gebruik te maken van ecologische apparatuur. Enkele voorbeelden: koelluchtdrogers met variabele toerentalaandrijving (VSD), het centrale besturingssysteem Optimizer 4.0 of compressoren met variabele toerentalaandrijving (VSD).

In het Verenigd Koninkrijk is de Energy Technology Product List (ETL) een lijst van energiezuinige machines, zoals luchtcompressoren en -verwarmers. Deze lijst wordt bijgehouden door de overheid. Het doel van de ETL is bedrijven te motiveren om in milieuvriendelijke apparatuur te investeren. Hoe? Door belastingvoordelen aan te bieden voor de investeringen in duurzame technologieën.
Frankrijk biedt een soortgelijk stimuleringsprogramma, het Certificat d'economie d'energie.
Het Duitse nationale actieplan voor energie-efficiëntie (NAPE) beloont ook investeringen in energiebesparende apparatuur.

Sommige Europese landen en een handjevol staten in de VS bieden zogenoemde “white certificates”. Dit zijn verhandelbare activa, waaruit blijkt dat een bedrijf een bepaald percentage aan energiebesparing heeft bereikt. Het is een andere manier om investeringen in energiezuinigheid aan te moedigen. 

De kiezers eisen actie

Deskundigen waarschuwen dat veel van de huidige wetten en milieuvoorschriften nog niet ver genoeg gaan. Het is waarschijnlijk dat deze trend om “groener te worden” eerder zal versnellen dan vertragen – niet alleen uit noodzaak, maar omdat de mensen het eisen.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie uit 2019 bleek dat 93% van de EU-inwoners van mening is dat klimaatverandering een ernstig probleem is. Bijna acht op de tien denken dat het “zeer ernstig” is. En ze willen dat hun regering actie onderneemt. Uit dezelfde enquête bleek dat 92% van de respondenten – en grote meerderheden in elke afzonderlijke lidstaat – vindt dat de uitstoot van broeikasgassen “tot een minimum moet worden teruggebracht.”

In de Verenigde Staten willen meer Amerikanen dan ooit dat de strijd tegen klimaatverandering een beleidsprioriteit wordt. Het beschermen van het milieu is voor hen bijna net zo belangrijk als de economie.

En het is niet alleen dat mensen denken dat deze kwestie belangrijk is. Zij voelen persoonlijk de gevolgen van dit dreigende gevaar. Volgens een ander recent onderzoek zei bijna de helft van de Amerikanen tussen de 18 en 34 jaar dat ze zo gestrest zijn over klimaatverandering dat het hun dagelijks leven beïnvloedt.

Klimaatverandering is een verkiezingskwestie geworden. En voor bedrijven betekent dit dat er nieuwe milieuwetten en -voorschriften komen. 

Rechtbanken kunnen regels afdwingen

Er is nog een andere factor die in overweging moet worden genomen wanneer wordt geprobeerd te voorspellen welke nieuwe regels zullen worden uitgevaardigd en welke wetten zullen worden aangenomen. Het is niet langer alleen aan de leiders van een land.

De rol van de rechtbanken is belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien. In veel landen proberen burgers hun regeringen te dagvaarden om ze tot actie te dwingen. Dus zelfs als ze dat zouden willen, kunnen politici de zaak niet langer traineren. Ze zullen moeten handelen - en snel.

De Nederlandse Hoge Raad heeft onlangs een dergelijke zaak ten gunste van de eisers beslist. De raad oordeelde dat de Nederlandse regering de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. De uitstoot moet tegen het einde van dit jaar met een kwart worden verminderd ten opzichte van het niveau van 1990.

Dat betekent dat een rechtbank te allen tijde een regering tot actie kan aanzetten. Een actie die veel agressiever zal zijn dan de geleidelijke veranderingen die sommige voorschriften vereisen. 

Hogere prijzen maken energiezuinige apparatuur waardevoller

Een laatste ding om te overwegen. Energiezuinigheid wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk veel belangrijker, omdat de energieprijzen gaan stijgen. Dat zal, in combinatie met stimulansen voor energiezuinigheid, hoogwaardige producten tot een veel betere investering maken. De energiekosten zullen een nog groter deel van de totale eigendomskosten gaan vormen.

Al het bovenstaande maakt duidelijk dat bedrijven die hopen dat ze niet aan strengere regels zullen worden onderworpen Russisch roulette spelen met de toekomst van hun onderneming. De vraag is niet of er aanvullende regels zullen worden geïmplementeerd, maar wanneer en hoe streng ze zullen zijn.

De onvermijdelijke conclusie is dat toekomstgerichte producenten en consumenten beloond zullen worden. Bedrijven profiteren ervan als ze vooruit plannen. Investeren in het ontwikkelen – of kopen – van schonere technologie, zoals apparatuur met een lage impact, zelfs als deze nog niet nodig is, biedt een voordeel wanneer de regels worden aangescherpt.

 

Download hier onze 10 stappen-gids voor groene productie