Afvalwaterzuivering - Atlas Copco België
Atlas Copco België - Compressoren
Onze oplossingen
Industriële gereedschappen en oplossingen
Oplossingen
Power Technique
Oplossingen
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Compressoren
Oplossingen
Producten
Compressoren
Producten en oplossingen
Oplossingen
Boren
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Wastewater treatment plant aerial view

Afvalwaterzuivering

Olievrije luchtbloweroplossingen voor elke toepassing in de afvalwaterzuivering, zowel industrieel als gemeentelijk. Wij bieden schoneluchttechnologie die aan al uw beluchtingsbehoeften voldoet. Met een hoge energiezuinigheid en lage totale bedrijfskosten.

Neem contact op met onze expert

Energiezuinige blowers

Voor elke toepassing in een afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen wij u de optimale oplossing bieden. Onze olievrije schroeftechnologie met variabele toerenregeling verlaagt bijvoorbeeld uw energiegebruik met gemiddeld 30% in vergelijking met andere technologieën. Daardoor dalen uw totale bedrijfskosten.

Schone perslucht voor afvalwaterzuivering

Al onze blowers zijn gecertificeerd volgens ISO 8573-1 (2010) klasse 0: de lucht wordt gegarandeerd niet vervuild tijdens het compressieproces. Wij zijn de enige fabrikant van compressoren en blowers met ISO 22000-certificeringen.

Alle blowertechnologieën beschikbaar

Wij bieden alle blower- en lagedruktechnologieën. Deze zijn door onze technici intern ontwikkeld en geproduceerd. Ideaal voor toepassingen in de afvalwaterzuivering. Lagere geluids- en trillingsniveaus of luchtdebietregeling met een variabele toerenaandrijving. Onze producten kunnen worden afgestemd op al uw behoeften.

Efficiëntie en betrouwbaarheid zijn essentieel voor lage bedrijfskosten

Tot 70% van het energieverbruik in een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt voor beluchting. Bovendien wordt vijf tot tien keer de aanschafprijs van een blower aan het energieverbruik van de units besteed. Het verlagen van de energiekosten is essentieel om de totale bedrijfskosten laag te houden. Wij streven ernaar uw bedrijfskosten laag te houden. Daarom bieden wij een van de meest efficiënte en betrouwbare machines op de markt aan waarmee uw investering binnen de kortste keren winstgevend is.

De milieueffecten van afvalwaterzuivering verminderen

Efficiënt waterbeheer wordt steeds belangrijker vanwege de schaarse beschikbaarheid van bronnen en de stijgende financiële druk. Wanneer u erop rekent dat de luchttoevoer de bacteriën tijdens het zuiveringsproces in leven houdt, is olieverontreiniging niet wenselijk. Daarom zijn onze producten olievrij en helpen ze u behalve uw energieverbruik te verlagen ook om uw impact op het milieu verder te beperken.

Wereldwijde basis en vervangingsmarkt

Ons verkoop- en servicenetwerk is verspreid over 180 landen over de hele wereld. Wij onderhouden wereldwijd duizenden lagedrukpersluchtinstallaties, waarbij we ervoor zorgen dat uw apparatuur altijd optimaal functioneert en de uitvaltijd tot een minimum beperkt wordt.

Verhalen van klanten

Toepassingen

Diffuse beluchting

Omdat bacteriën niet kunnen overleven zonder zuurstof, is een continue olievrije luchttoevoer belangrijk voor de kwaliteit van uw afvalwaterzuiveringsproces. De toevoer van afvalwater kan gedurende de dag variëren, dus het is van cruciaal belang dat uw blowerinstallatie een variabele luchtbehoefte aankan. Wij bieden u zowel blowers met vast toerental en een groot regelbereik, als energiezuinige blowers met variabele toerenregeling

Filter terugspoelen

Terugspoelen heeft betrekking op het terugpompen van water door het filter.Olievrije perslucht voorkomt dat filtermedia vuil en onbruikbaar worden. Dit is een vorm van preventief onderhoud, zodat het filtermateriaal opnieuw kan worden gebruikt.

Beluchte lagune

Een beluchte lagune is een zuiveringsvijver die de biologische oxidatie van afvalwater bevordert. De efficiëntie van het diffuse beluchtingssysteem heeft een directe invloed op de kwaliteit en het niveau van de afvalwaterzuivering die de lagune bereikt.

Actief slibproces

Lucht en micro-organismen worden gebruikt om biologische verontreinigingen te oxideren en afvalslib te produceren dat geoxideerde stoffen bevat. De lucht in conventionele actief-slibsystemen moet olievrij zijn om verontreiniging van het water te voorkomen.

Sequencing Batch Reactor (SBR)

SBR's zijn actief-slibprocessen die zijn ontworpen om onder onstabiele omstandigheden te werken. Ze werken in echte batchmodus met beluchting en slibbezinking in hetzelfde bassin. Tijdens de beluchtingsfase wordt het luchtdebiet in de tank verdeeld. Dankzij compressoren met een vast toerental is het energiegebruik veel lager, waardoor een competitief kostenvoordeel ontstaat.

MBR-systemen (membraanbioreactor)

Een versie van het conventionele actief-slibsysteem waarbij vaste en vloeibare deeltjes worden gescheiden door middel van een membraan (micro- of ultrafiltratie). Dit resulteert in voordelen voor de procesbeheersing en voor de kwaliteit van het productwater, maar gaat gepaard met een hoog energiegebruik en een intensief biologisch zuiveringsproces.

Olievrije blowers voor de afvalwaterzuivering