Sluiten

Wat de opvoerhoogte en de totale opvoerhoogte betekenen voor de pompprestaties

Eenvoudig gesteld, is de opvoerhoogte de hoogte waarover een pomp vloeistof kan oppompen; dit wordt gemeten in meter of foot. We gebruiken het bij het specificeren van centrifugaalpompen omdat hun pompkarakteristieken doorgaans onafhankelijk zijn van de soortelijke dichtheid van de vloeistof, vaak aangeduid als relatieve dichtheid. 

Voorkom verwarring: opvoerhoogte t.o.v. druk

Opvoerhoogte kan soms worden verward met druk, puur omdat er een nauw verband bestaat tussen de twee parameters, maar er is één fundamenteel verschil.

De opvoerhoogte is onafhankelijk van de vloeistof, dat wil zeggen dat, ongeacht de relatieve dichtheid van de vloeistof, de pomp deze naar dezelfde hoogte zal opvoeren. Het maakt daarom niet uit of de vloeistof water of zwaar slib is.

De druk is daarentegen afhankelijk van de vloeistof en wordt beïnvloed door de zwaartekracht. Daarom zal dezelfde opvoerhoogte een andere druk genereren, afhankelijk van de relatieve dichtheid van de vloeistof.

Zuigniveaus

De zuigomstandigheden zijn ook relevant voor de opvoerhoogte van de pomp. Als het zuigniveau lager is, is de gemeten opvoerhoogte lager, en omgekeerd. De motor van de pomp zet elektrische energie om in mechanische energie, die door de pomp als druk op de vloeistof wordt overgebracht. Door het verhogen of verlagen van het zuigniveau wordt daarom de potentiële druk van de vloeistof aangepast. Hoe meer druk de pomp levert, hoe hoger de opvoerhoogte.

Totale opvoerhoogte

totale opvoerhoogte pomp

Afbeelding 1: Wrijvingsverliezen worden beïnvloed door de lengte en doorsnede van leidingen, bochten, schuifkleppen, filters en stroomsnelheid.

Omdat pompfabrikanten de zuigniveauparameters niet kunnen weten, berekenen ze de totale opvoerhoogte van de pomp (afbeelding 1). Hiertoe trekken ze de totale zuigopvoerhoogte, die gemeten wordt als hoogte boven zeeniveau, af van de totale persopvoerhoogte.De volgende belangrijke overweging is hoeveel wrijving er in aanmerking moet worden genomen. Wrijvingsverlies is afhankelijk van de lengte en doorsnede van het leidingwerk, de bochten en de schuifkleppen waardoor de vloeistof stroomt. De som van de opvoerhoogte en het wrijvingsverlies levert de totale opvoerhoogte op.De totale opvoerhoogte is een betrouwbaardere indicator van de pompprestaties dan de druk, omdat deze aangeeft wat de pomp kan doen, ongeacht de zuigomstandigheden. De totale opvoerhoogte in combinatie met uw vereiste debiet stelt u in staat de juiste pomp te kiezen.

Pompprestaties

prestatiecurve slurrypomp

Afbeelding 2: Prestatiecurve van de WEDA L100N-slurrypomp (60 Hz) van Atlas Copco

De prestaties van de pomp bij een bepaald toerental (tpm) worden in het specificatieblad van de fabrikant weergegeven als de curve van debiet (Q) t.o. opvoerhoogte (afbeelding 2).Bij de maximale opvoerhoogte (rood omcirkeld) levert de pomp geen of weinig debiet. Dit wordt vaak de opvoerhoogte voor uitschakeling genoemd. Zorg er bij het zoeken naar een pomp voor dat de opvoerhoogte voldoende debiet levert. Als u bijvoorbeeld wilt dat de pomp werkt met 180 m³/u (780 USGPM), is de maximale opvoerhoogte 26 m (86 ft). Deze selectieprocedure is alleen van toepassing op centrifugaalpompen. Zuigerpompen, die meer druk kunnen leveren, worden geselecteerd op basis van alleen het debiet.De eenheid voor debiet is in Noord-Amerika US gallons per minuut (USgpm). In landen die het metrische systeem gebruiken, kunnen de eenheden echter variëren; liter per minuut (l/min), kubieke meter per uur (m³/u) en liter per seconde (l/s). Controleer dus tijdens het selectieproces uw eenheid.

Conclusie

De parameter totale opvoerhoogte is cruciaal bij het kopen of huren van de juiste pomp voor uw toepassing. Hij geeft een nauwkeurige indicatie van de prestaties van de pomp, ongeacht andere bijdragende factoren zoals zuigniveau en de dichtheid van de vloeistof.

Ontwateringspompen

Zoekt u statische pompen of dompelpompen? Wij hebben voor u de oplossing.

Wat de opvoerhoogte en de totale opvoerhoogte betekenen voor de pompprestaties

explainer icon