Firma Atlas Copco Rental bierze udział w projekcie modernizacji rafinerii firmy Total

5 lipca 2017

30 lipca 2016 r., Antwerpia, Belgia. W marcu 2015 r. rafineria firmy Total w Antwerpii, w Belgii, rozpoczęła projekt OPTARA. Projekt zwiększa swój zakres i dostosowuje instalację rafinerii, aby mogła lepiej reagować na wzrastające zapotrzebowanie rynku na produkty naftowe o bardzo niskiej zawartości siarki. Firma Atlas Copco Rental dostarczyła suche, sprężone powietrze pozbawione oleju do dwóch różnych zastosowań z dziedziny czyszczenia i osuszania rurociągów.

OPTARA to skrót od „OPTimization Antwerp-Rotterdam-Amsterdam”, podkreślający znaczenie tego projektu modernizacyjnego dla wszystkich trzech lokalizacji. W nowym planie produkcji rafineria w Vlissingen, w Holandii, będzie wyposażona w instalację hydrokrakingową, produkującą większość surowca na potrzeby projektu.

Rafineria przyszłości

Na terenie portu w Antwerpii zostaną wybudowane i przystosowane do potrzeb rafinerii dwie różne instalacje. Moduły zostały przygotowane w Tarragonie, w Hiszpanii, a następnie dostarczone w postaci ogromnych segmentów do Belgii, gdzie zostaną zmontowane w miejscu docelowym. Harmonogram projektu przewiduje jego zakończenie w 2016 r. pod warunkiem gotowości całkowicie nowej instalacji MHC (łagodnego hydrokrakingu), która będzie przetwarzała pozostałości próżniowe w wysokiej jakości składniki ropy przeznaczone do dalszego przetwarzania. Druga instalacja ARDS (odsiarczania pozostałości atmosferycznych) jest przystosowana do znacznego zwiększenia swojej wydajności. Projekt OPTARA, opiewający na kwotę 1 miliarda euro, uzyskał nominację do nagrody „Foreign Investment Trophy 2014” przyznawanej przez Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii.

Pozbawione oleju powietrze dostarczane przez firmę Atlas Copco Rental

Po wybudowaniu i przystosowaniu modułu przeprowadzane są różne procedury mające na celu przygotowanie instalacji do bezpiecznego i skutecznego uruchomienia. Przed odbiorem oraz w trakcie odbioru wymagane jest wyczyszczenie i osuszenie instalacji, szczególnie rurociągów. W tym celu stosuje się pozbawione oleju sprężone powietrze firmy Atlas Copco Rental. Dostarczyliśmy nowy kocioł oraz instalację strippera wód kwaśnych z dwiema przenośnymi bezolejowymi sprężarkami PTS 1600, uzupełnionymi o zbiornik paliwa i osuszacze adsorpcyjne: zestaw, który dowiódł już swojej skuteczności w wielu innych projektach. Aktualnie intensywnie eksploatowana jest sprężarka PTS 800, mniejsza siostra z rodziny P, której zadaniem jest przedmuchiwanie rurociągów przed podłączeniem. Innymi słowy: projekt OPTARA bazuje na naszych najbardziej innowacyjnych sprężarkach bezolejowych, pozwalając zbudować rafinerię przyszłości.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:


Firma Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco zatrudniała 43 000 pracowników i osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro).


Oddział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza, azotu, pary i energii elektrycznej dla różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.