Zamknij

Dostępność cyfrowa

Nasze oświadczenie

W grupie Atlas Copco kwestie różnorodności i wykluczenia społecznego są traktowane priorytetowo. Dlatego staramy się zapewnić taki sam sposób korzystania ze swoich stron internetowych wszystkim osobom je odwiedzającym, dbając zarówno o pozytywne wrażenia, jak i wysoki poziom dostępności cyfrowej.

Aktywnie uświadamiamy członkom naszej społeczności projektantów, twórców treści i osób odpowiedzialnych za rozwój, jak istotna jest kwestia dostępności cyfrowej. Naszym celem jest uzyskanie poziomu zgodności AA, określonego w wytycznych w zakresie dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.1.

 

Chociaż proces dopiero się rozpoczął i będzie wymagał ciągłych działań, zobowiązujemy się do tworzenia treści i projektowania stron tak, aby spełnić zróżnicowane potrzeby użytkowników.

Jak przedstawia się dostępność cyfrowa strony internetowej?

Podjęliśmy kroki w celu zwiększenia czytelności łączy na naszej stronie internetowej i usprawnienia nawigacji za pomocą klawiatury.

Przyznajemy, że niektóre obszary naszej strony nie spełniają wszystkich wymagań w zakresie dostępności cyfrowej, niemniej jednak dążymy do stopniowej zmiany tej sytuacji.

Ta strona internetowa spełnia wymogi częściowo ze względu na problemy przedstawione poniżej.

Nawigacja za pomocą klawiatury

Przyznajemy, że poruszanie się po stronie internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury może się wiązać z pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza w zakresie kolejności tabulacji.

Kontrast kolorów

Niektóre elementy tekstowe i interaktywne mają niewystarczający kontrast względem tła lub kolorów użytych w pobliżu. Niewystarczający kontrast mają także niektóre grafiki. 

Tekst będący alternatywą dla obrazów

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mogą napotkać obrazy, które nie mają odpowiedniego alternatywnego opisu tekstowego, jak również obrazy o charakterze ozdobnym, które taki opis mają.

Struktura nagłówków

Struktura wizualna nagłówków nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w kodzie, wskutek czego niektóre nagłówki nie są rozpoznawane przez czytniki ekranu. Zdarza się też, że hierarchia wizualna nagłówków nie odpowiada hierarchii semantycznej.

Etykiety formularzy

Niektóre elementy formularza nie mają właściwych etykiet opisujących przeznaczenie i funkcję formantów, takich jak pola tekstowe i przyciski. Bez odpowiednich etykiet użytkownicy, zwłaszcza ci, którzy korzystają z technologii wspomagających, mogą mieć trudności ze zrozumieniem formularzy na naszej stronie internetowej i z interakcją z nimi.

Tabele

Nagłówki niektórych tabel nie są prawidłowo oznaczone, co utrudnia zrozumienie przedstawionych informacji w przypadku korzystania z czytnika ekranu. Mogą też istnieć tabele, które nie mają ogólnej informacji o zawartości.

Łącza

W niektórych łączach, takich jak „Czytaj więcej” lub „Kliknij tutaj”, brakuje określenia opisowego, co utrudnia korzystanie z nich użytkownikom czytnika ekranu. Ponadto niektóre elementy mogą zawierać wiele zbędnych łączy lub być pozbawione tekstu albo odpowiedniej etykiety, czego skutkiem mogą być różnego rodzaju problemy, zwłaszcza w przypadku korzystania z technologii wspomagających, takich jak czytnik ekranu.

Materiały wideo

W materiałach wideo może brakować napisów, a w niektórych przypadkach także audiodeskrypcji. 

Dokumenty/broszury

Niektóre dokumenty PDF zawarte na stronie internetowej nie mają oznaczeń zapewniających zgodność z technologiami wspomagającymi odczyt. Ponadto w części dokumentów PDF mogą występować problemy z kolejnością odczytywania treści i kolejnością tabulatorów, a niektóre obrazy i grafiki mogą nie zawierać alternatywnego opisu tekstowego lub opis taki jest w ich przypadku nieprawidłowy.

Nieustannie wprowadzamy kolejne zmiany zwiększające dostępność cyfrową. Regularnie sprawdzamy, czy znane już problemy ze stroną internetową zostały rozwiązane, i planujemy usuwanie wszelkich nowo wykrytych nieprawidłowości. Naszym celem jest rozwiązanie wszystkich znanych problemów z dostępnością cyfrową do czerwca 2025 roku.

Co zrobić w przypadku braku dostępu do części zasobów na tej stronie?

Zgłoś nam napotkaną nieprawidłowość za pośrednictwem wiadomości e-mail. Skontaktujemy się z Tobą i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem i zapobiec jego występowaniu w przyszłości.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące usprawnień i udoskonaleń, skontaktuj się z nami, pisząc na adres digital.accessibility@atlascopco.com.

Jak przetestowaliśmy tę stronę internetową

Przeprowadziliśmy samoocenę (testy wewnętrzne), analizując strony www.atlascopco.com i www.atlascopcogroup.com za pomocą narzędzi takich, jak Lighthouse/Wave. Dodatkowo wykonaliśmy ręcznie audyt losowo wybranych stron w naszych domenach.

Ostatnia ocena miała miejsce 19 grudnia 2022 r.

Ostatniej aktualizacji oświadczenia dokonano 24 kwietnia 2023 r.