Close

Projektowanie wieloaspektowe

Używane przez nas procesy modelowania komputerowego oraz oprogramowanie umożliwiają projektowanie konstrukcji termicznych i mechanicznych zgodnych z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi. Wykorzystujemy systemy komputerowe do symulowania procesów podciśnienia, projektowania termicznego i mechanicznego, analizy metodą elementów skończonych, a także tworzenia rysunków.

Sprawdzone i dobrze przetestowane rozwiązania

W naszych zakładach testowych sprawdzamy wydajność kompletnych systemów próżniowych. Instalacja parowa umożliwia gruntowne testowanie i precyzyjną regulację strumienic oraz innych urządzeń podciśnieniowych.

Serwis dostępny na całym świecie

Zapewniamy instalację i rozruch urządzeń — gdziekolwiek jesteś.

Produkty na zamówienie — do użytku na całym świecie

Nasze systemy strumienic oraz zespoły odpowietrzania wtryskiwanej wody są projektowane w Bolton w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowane są również wszystkie zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak tworzenie rysunków, kontrola procesów czy obsługa zamówień, wysyłek, inspekcji i kontroli logistycznych.

Produkty wytwarzane na zamówienie obejmują głównie systemy próżniowe, wymienniki ciepła oraz systemy przenoszenia masy w branży przetwórczej. Zapewniamy wyposażenie i usługi dla branży naftowo-gazowej, petrochemicznej, energetycznej, CPI i podobnych.

Grupa przygotowująca produkty na zamówienie, powstała po przejęciu firmy Hick Hargreaves, łączy doświadczenie projektowe z umiejętnością zarządzania projektami, co pozwala na projektowanie indywidualnych elementów instalacji lub wdrażanie kompletnych projektów, wraz z montażem i rozruchem.

Nasz zespół wspiera klientów na całym świecie w zakresie projektowania, rozwoju i instalacji wielostopniowych systemów przeznaczonych do różnych zastosowań.

Pompy próżniowe z wielostopniową strumienicą pary, skraplaczem i pierścieniem cieczowym m.in. do następujących zastosowań:

 • Systemy próżniowe do rafinacji
 • Próżniowe urządzenia destylacyjne
 • Opróżnianie reaktorów chemicznych

Odpowietrzanie płynów przy użyciu próżni, odgazowywania lub obróbki termicznej na potrzeby następujących zastosowań:

 • Odpowietrzanie wody morskiej używanej do wtryskiwania na polach naftowych oraz w urządzeniach próżniowych
 • Odpowietrzanie wody doprowadzanej do kotłów

Strumienice powietrzne, parowe i wodne

Nagrzewnice wody doprowadzanej do kotłów wysokiego ciśnienia

Zastosowania

 • Systemy próżniowe do rafinacji
 •  Przemysł naftowy i gazowy
 • Opróżnianie reaktorów chemicznych
 • Odpowietrzanie wody doprowadzanej do kotłów
 • Obróbka chemiczna
 • Odpowietrzanie wody morskiej używanej do wtryskiwania na polach naftowych
 • Próżniowe urządzenia destylacyjne