Close

Suche pompy próżniowe

Suche (niewykorzystujące węglowodorów) pompy próżniowe odgrywają ważną rolę w wielu zastosowaniach i warunkach — firma Atlas Copco oferuje wiele rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Główną zaletą „suchych” pomp jest brak smarowania w głównej komorze tłoczenia, co pozwala wyeliminować zanieczyszczenia z procesu.

Niezawodność, której możesz zaufać

Pomp kłowych używa się na całym świecie. Każdego dnia dziesiątki tysięcy tych urządzeń pracują niezmiennie cicho i wydajnie.

Prostota pozwalająca ograniczyć ilość czynności konserwacyjnych

Prosta, ale solidna konstrukcja pomaga obniżyć koszty konserwacji.

Połączenie zapewniające nowe możliwości

Odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań wymagających podciśnienia

Suche pompy próżniowe

explainer icon