Zamknij
Carbon Capture, Utilization, and Storage banner image

Rewolucja w wychwytywaniu, wykorzystywaniu i przechowywaniu dwutlenku węgla (CCUS)

Pompy próżniowe Atlas Copco odgrywają ważną rolę w rodzących się technologiach wychwytywania dwutlenku węgla.

Jako jeden z czołowych na świecie producentów maszyn i urządzeń przemysłowych Atlas Copco jest liderem w dziedzinie transformacji w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Nasze innowacyjne rozwiązania próżniowe o inteligentnej konstrukcji podnoszą efektywność, zwiększając wydajność procesów klientów i obniżając koszty produkcji dzięki oszczędzaniu energii i wykorzystaniu pomp oraz systemów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0, a przy tym obsługujących funkcje wymiany danych. Zastosowanie rewolucyjnej technologii napędu o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) w naszych pompach próżniowych pozwala klientom zmaksymalizować efektywność energetyczną przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla (CO2).

Podejmowane na całym świecie ambitne działania, które mają na celu uzyskanie zerowego zużycia energii netto, zaowocowały innowacjami technicznymi i przełomowymi badaniami. Do takich innowacji należą technologie wychwytywania, wykorzystywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCUS). Atlas Copco pomaga klientom we wdrażaniu tych technologii, oferując rozwiązania wykorzystujące przyjazne dla środowiska, energooszczędne pompy i systemy próżniowe.

Wychwytywanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla (CCUS)

Obecne wysiłki producentów zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko mogą okazać się niewystarczające, dlatego tak dużą nadzieję pokłada się w technologiach CCUS.

CCUS to szereg już ugruntowanych i dopiero powstających technologii wychwytywania CO2 trafiającego do atmosfery i oceanów m.in. w wyniku realizacji procesów przemysłowych i wytwarzania energii. Przechwycony CO2 można przetransportować i przechowywać w celu wykorzystania w procesach przemysłowych, takich jak produkcja napojów gazowanych czy zatłaczanie gazu w celu zwiększenia stopnia sczerpania złoża ropy naftowej. Istnieją również projekty, w których oddzielony CO2 wykorzystuje się do produkcji e-paliw nowej generacji, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Wychwytywanie dwutlenku węgla

Wychwytywanie dwutlenku węgla polega na wykorzystaniu różnych technologii w celu oddzielenia CO2 od gazów w kanałach wylotowych maszyn stosowanych w przemyśle lub bezpośrednio od wody morskiej albo powietrza atmosferycznego. Używa się do tego metod chemicznych i fizycznych opartych na wykorzystaniu rozpuszczalników, techniki adsorpcji, a nawet procesów kriogenicznych. W przypadku każdej z tych technologii istotną rolę odgrywają pompy próżniowe, ponieważ pozwalają uzyskać warunki niskiego ciśnienia, niezbędne do efektywnego oddzielania, sprężania i oczyszczania gazu.

Pompy i systemy próżniowe Atlas Copco umożliwiają efektywne wychwytywanie CO2 z wykorzystaniem różnych metod:

Wychwytywanie ze spalin

Proces ten polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla z gazów powstałych po spaleniu paliwa i powietrza. Do oddzielenia CO2 od gazów spalinowych w elektrowniach i obiektach przemysłowych potrzebne są pompy próżniowe. W zastosowaniach tych wymagane są duże przepływy, dlatego polecamy śrubowe pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym Atlas Copco GHS VSD+ i większe pompy serii AWS i AWD z pierścieniem cieczowym, które zapewnią odpowiednią wydajność. Charakteryzują się one także wysoką niezawodnością i niskimi wymaganiami w zakresie okresowej obsługi technicznej.

Wychwytywanie bezpośrednio z powietrza

Do wychwytywania CO2 zawartego w gazach spalinowych stosuje się płynny adsorbent. Płyn ten odgazowuje się przez ogrzewanie i wytwarzanie próżni. Istnieją też technologie oddzielania CO2 od spalin za pomocą membran. Filtrację membranową można przeprowadzać pod ciśnieniem i/lub w warunkach próżni. Pompy próżniowe suche Atlas Copco o konstrukcji śrubowej w połączeniu z naszymi doprężaczami mechanicznymi pozwalają przetłaczać wychwycony CO2 bez ryzyka zanieczyszczenia go cieczą uszczelniającą.

Odgazowywanie wody morskiej

Woda morska jest w stanie pochłaniać duże ilości CO2 z atmosfery. Obecnie testuje się różne technologie oddzielania CO2 od wody morskiej — wszystkie oparte na wykorzystaniu próżni. Trudne środowisko pracy i warunki procesowe wymagają najnowocześniejszych i wyjątkowo solidnych rozwiązań próżniowych. W zastosowaniach tych optymalny wybór stanowią pompy Atlas Copco AWS i AWD z pierścieniem cieczowym i nasze doprężacze mechaniczne.

Sprężanie, oczyszczanie, wykorzystywanie i przechowywanie CO2

Po wychwyceniu CO2 trzeba sprężyć i oczyścić, aby spełnić wymagania związane z jego przechowywaniem lub wykorzystaniem. Do usuwania zanieczyszczeń z pozyskanego CO2 używa się pomp próżniowych i różnego rodzaju technologii oddzielania. Pompy próżniowe Atlas Copco stanowią doskonałą bazę do budowy wielostopniowych systemów sprężania CO2, ponieważ pozwalają efektywnie i w sposób powtarzalny magazynować sprężony gaz i wykorzystywać go w procesach przemysłowych.

 

Innowacyjne, solidne i inteligentne rozwiązania próżniowe Atlas Copco zapewniają użytkownikom technologii CCUS dodatkowe korzyści: niższe koszty eksploatacji, wysoką niezawodność i pomoc globalnej sieci serwisowej w uzyskaniu optymalnej wydajności systemu.

Rozwiązania zmniejszające zużycie energii

Atlas Copco szczyci się znakomitymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie nasze systemy próżniowe zapewniają najlepszą możliwą sprawność energetyczną całej instalacji. Zużywają mniej energii i pomagają klientom osiągać własne cele związane z ekorozwojem.

Niezawodna globalna sieć serwisowa

Trzeba wybrać pompę, która nie tylko będzie pracować niezawodnie, ale także z niezmiennie wysoką wydajnością i bez przestojów. Jednak niemniej ważne jest sprawdzenie, czy dostawca dysponuje globalną siecią serwisową, która pomaga w obsłudze technicznej. Atlas Copco ma centra serwisowe w każdym zakątku świata. Nasze programy konserwacji zapobiegawczej i pełna obsługa posprzedażna umożliwiają utrzymanie ciągłości produkcji w każdej sytuacji.

Niskie koszty posiadania

Liczy się niezawodność i niski koszt posiadania — od tego zależy jakość produktu końcowego. Nasze pompy próżniowe łączą najwyższą trwałość z najniższymi kosztami eksploatacji, co oznacza minimalizację przestojów w produkcji i niskie rachunki za energię.