Korzyści i dobre samopoczucie - Atlas Copco Polska
Atlas Copco Polska
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Dbamy o naszych pracowników

Nieustannie inwestujemy w naszych pracowników, aby każdy z nich mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Naszym celem jest oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i benefitów oraz możliwości ciągłego rozwoju. Jednocześnie dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jesteśmy grupą kierującą się wartościami i zawsze szukamy pracowników, którzy podzielają naszą kulturę innowacyjności, zaangażowania i współpracy.                   

Serwisanci

Wynagrodzenia i premie

Oferujemy konkurencyjne pakiety wynagrodzeń i benefitów we wszystkich krajach, w których działamy. Wysokość premii jest zależna zarówno od wyników grupy, jak i od indywidualnych osiągnięć. Wynagrodzenia są corocznie poddawane weryfikacji w danej firmie. Oferujemy wiele różnych rozwiązań emerytalnych w zależności od lokalizacji i lokalnych przepisów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po przejściu na emeryturę.

Poza godzinami pracy

Koncentracja na bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników są dla nas kluczowe, dlatego wyznaczamy bardzo ambitne standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Promujemy zdrowy i aktywny styl życia i oferujemy różne możliwości uprawiania sportu. Podczas podróży nasi pracownicy są objęci obszernymi polisami ubezpieczeniowymi, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Oferujemy konkurencyjne pakiety wynagrodzeń i benefitów. Wszyscy pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują wynagrodzenie zmienne, w formie premii lub prowizji. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona przede wszystkim od indywidualnych osiągnięć, ale też od wyników zespołów, jak i rezultatów całej firmy. Każdego roku dokonujemy przeglądu wynagrodzeń w  firmie. Oferujemy różnorodne rozwiązania emerytalne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po przejściu na emeryturę.

Poza godzinami pracy

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Wierzymy w kluczowe znaczenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Nasi liderzy są zachęcani do stworzenia elastycznej kultury pracy, która pozwala pracownikom zadbać o własne potrzeby i sprzyja innowacjom.

Woman working in research and development.

Rozwój

Jesteśmy firmą, która stawia na doskonalenie się. Przygotowujemy naszych pracowników do realiów dynamicznego środowiska biznesowego, wspieramy ich rozwój zawodowy i osobisty. Ułatwiamy im naukę, udostępniamy odpowiednie narzędzia i dostosowujemy proces przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej o kompetencjach i rozwoju

Jesteśmy organizacją uczącą się

Jako organizacja ucząca się przygotowujemy naszych pracowników do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego i wspieramy nie tylko ich rozwój zawodowy, ale i osobisty. Udostępniamy odpowiednie narzędzia, które pomagają dostosować sposób zdobywania wiedzy i umiejętności do indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej o kompetencjach i rozwoju

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Water for All jest główną inicjatywą grupy Atlas Copco, która aktywizuje społecznie naszych pracowników. Dzięki pasji i oddaniu wolontariuszy z Atlas Copco program Water for All pozwala na sfinansowanie projektów udostępniania czystej wody pitnej potrzebującym i poprawy ich warunków sanitarno-higienicznych. Do każdej kwoty darowizny przekazywanej przez naszych pracowników Atlas Copco dokłada dwa razy więcej.