Zamknij

Jak mierzymy nasze sukcesy w obszarze zrównoważonego rozwoju

Naszą misją jest osiągnięcie trwałego, rentownego rozwoju. Tworzymy trwałe rezultaty w  sposób odpowiedzialny ekonomicznie, środowiskowo i społecznie. Wprowadzamy innowacje w perspektywie długoterminowej i wspieramy naszych klientów w spełnianiu ich ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Minimalizujemy wpływ naszej działalności i produktów na środowisko. Dbamy, aby nasi pracownicy mogli się rozwijać zawodowo, byli bezpieczni i zdrowi, a nasza firma pozostawała elastyczna i wydajna. Działamy w sposób etyczny, z poszanowaniem i promowaniem praw człowieka oraz brakiem tolerancji dla korupcji w całym łańcuchu wartości.

Aby zapewnić trwałą wartość dla wszystkich interesariuszy, skupiamy się na następujących obszarach zrównoważonego rozwoju: produkty i usługi, ludzie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, etyka oraz środowisko. W naszym odczuciu obszary te, wraz ze wzrostem rentowności są niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Postęp w tych obszarach jest jednym z kryteriów premiowych dla zarządu i pozostałych pracowników.    

Najważniejsze cele Atlas Copco Group w zakresie zrównoważonego rozwoju

Financial focus area image

Cele finansowe

 • Wzrost przychodów o 8% w cyklu biznesowym.
 • Niezmiennie wysoki wskaźnik rentowności kapitału stałego dzięki ciągłemu dążeniu do doskonałości operacyjnej i do generowania wzrostu.
 • Około 50% zysku jako dywidenda dla akcjonariuszy.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Cele polityki kadrowej

 • 30-procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych — do 2030 roku.
 • Pracownicy Atlas Copco Group mają poczucie przynależności do firmy — wynik jest wyższy od globalnej wartości odniesienia podanej przez dostawcę ankiet pracowniczych i stale rośnie.
 • Pracownicy Atlas Copco Group zgadzają się ze stwierdzeniem, że kultura pracy opiera się na szacunku, uczciwości i otwartości — wynik jest wyższy od globalnej wartości odniesienia podanej przez dostawcę ankiet pracowniczych i stale rośnie.
 • Pracownicy Atlas Copco Group zgodnie stwierdzają, że w firmie istnieją możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju — wynik jest wyższy od globalnej wartości odniesienia podanej przez dostawcę ankiet pracowniczych i stale rośnie.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Cele w zakresie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia

 • Pracownicy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Atlas Copco Group szczerze troszczy się o ich dobre samopoczucie. Ocena w ankiecie pracowniczej powinna stale rosnąć.
 • Właściwe proporcje elementów piramidy bezpieczeństwa oraz więcej zgłoszeń zagrożeń niż sytuacji grożących wypadkiem, więcej zgłoszeń sytuacji grożących wypadkiem niż niewielkich obrażeń i więcej zgłoszeń niewielkich obrażeń niż obrażeń podlegających zgłoszeniu (albo taka sama liczba tych zgłoszeń).

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Cele związane z klimatem i środowiskiem naturalnym

 • Utrzymanie do 2030 roku globalnego wzrostu temperatury na poziomie maksymalnie 1,5 stopnia oraz ograniczenie emisji CO2e* z zakresów 1 i 2 (w tonach) o 46% w porównaniu z poziomem odniesienia z roku 2019.
 • Utrzymanie do 2030 roku globalnego wzrostu temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni oraz ograniczenie emisji CO2e* z zakresu 3 (w tonach) o 28% w porównaniu z poziomem odniesienia z roku 2019.
 • Stały wzrost odsetek istotnych bezpośrednich dostawców z zatwierdzonym systemem zarządzania środowiskowego.
 • Ciągły spadek (rok do roku) zużycia wody w stosunku do kosztów sprzedaży.
 • Osiągnięcie do 2030 roku 100-procentowego wskaźnika ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzysku odpadów z działalności wewnętrznej. 

Application expert on field

Cele w zakresie produktów i usług

 • Określenie celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla dla 100% nowych i zmodyfikowanych produktów.
 • Wdrożenie do 2024 roku wspólnej dla całej Atlas Copco Group metodologii oceny GOZ w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych produktów.

* CO2 to dwutlenek węgla, natomiast CO2e to tzw. ekwiwalent dwutlenku węgla, który uwzględnia CO2 i inne gazy cieplarniane. Ekwiwalent ten pozwala określić ilość gazu przyczyniającego się do globalnego ocieplenia w porównaniu z dwutlenkiem węgla.  

Więcej informacji na temat naszych celów i wyników znajdziesz na stronie internetowej Atlas Copco Group (w języku angielskim).
Business team analyzing financial data.
Więcej informacji na temat naszych celów i wyników znajdziesz na stronie internetowej Atlas Copco Group (w języku angielskim).