Atlas Copco Polska - Sprężarki
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Maksymalizacja wydajności instalacji sprężonego powietrza

Ogranicz zużycie energii i zwiększ dyspozycyjność urządzeń dzięki analizie, monitorowaniu i optymalizacji pomieszczenia sprężarek

Kontakt

Oszczędność energii

Analiza, optymalizacja i monitorowanie Twojej sieci sprężonego powietrza pozwoli na zmniejszenie zużycia energii

Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów

Użycie najnowszych technologii w zakresie monitorowania i sterowania zapewnia stabilność systemu oraz maksymalny czas dostępności.

Lepsze decyzje

Dowiedz się, w jaki sposób zwiększyć efektywność oraz uzyskać oszczędności.

Zużycie energii to około 70% kosztów eksploatacji instalacji sprężonego powietrza w całym okresie jej użytkowania. Dowiedz się, w jaki sposób zmaksymalizować efektywność sprężarek.

Poznaj sposób działania instalacji sprężonego powietrza

Wiesz, jak sprawdzić, czy sieć sprężonego powietrza jest wydajna?
Skontrolujemy całą instalację sprężonego powietrza, od sprężarek, poprzez sieć dystrybucji, aż do urządzeń odbiorczych. Na podstawie tej kontroli zidentyfikujemy potencjalne oszczędności oraz wskażemy działania, jakie należy podjąć w celu ich uzyskania.

Eliminacja nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza

Czy wiesz, że nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza mogą przyczynić się do strat energii rzędu 20%? To duża suma pieniędzy, która zostaje zmarnowana.
Rozwiązanie RePress umożliwia naprawę nieszczelności, gdy układ jest pod ciśnieniem — bez potrzeby rozmontowywania rur lub złączek.

Odzyskiwanie energii cieplnej

Podczas sprężania powietrza wytwarzane jest ciepło. Jest ono przechwytywane przez układ chłodzenia i wypromieniowywane do atmosfery. Tę energię można jednak wykorzystać w lepszy sposób.
Tu do gry wkracza koncepcja odzyskiwania energii. Odzyskane ciepło można wykorzystać do ogrzewania miejsca pracy, podgrzewania wody lub w procesach przemysłowych. Sprężarka „wytwarza” energię — warto ją więc wykorzystać.

Modernizacja układów sterowania

W instalacji z kilkoma sprężarkami centralna sterownia umożliwia uzyskanie dokładnego ciśnienia na wyjściu oraz ograniczenie zużycia energii. Modernizacja sprzętu przy użyciu najnowszych technologii pozwala uzyskać dodatkowy wzrost efektywności.

Monitorowanie instalacji sprężonego powietrza

Technologia SMARTLINK umożliwia monitorowanie wydajności i dostarcza informacji o obsłudze serwisowej każdego urządzenia w pomieszczeniu sprężarek. Szczegółowe raporty ułatwiają śledzenie wydajność energetycznej, a także umożliwiają zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001

Szybki i łatwy dostęp do informacji o sprężarce

AIRlink to aplikacja mobilna z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika, która wyszczególnia kluczowe wskaźniki stanu roboczego i wydajności instalacji sprężonego powietrza, zapewniając dostęp do tych danych w dowolnym miejscu i czasie. 

Zmaksymalizuj efektywność