Atlas Copco Polska - Sprężarki
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii
Wastewater treatment plant aerial view

Oczyszczanie ścieków

Rozwiązania w zakresie bezolejowych dmuchaw powietrza do zastosowań w każdej oczyszczalni ścieków, zarówno przemysłowej, jak i miejskiej. Zapewniamy technologię czystego powietrza, która spełnia wszystkie potrzeby napowietrzenia przy niskim zużyciu energii i niskim całkowitym koszcie eksploatacji.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Energooszczędne dmuchawy

Zapewniamy najbardziej optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania w oczyszczalni ścieków. Na przykład nasza technologia bezolejowych dmuchaw śrubowych z napędem o zmiennej prędkości obrotowej obniża zużycie energii średnio o 30% w porównaniu z innymi technologiami, zmniejszając całkowity koszt utrzymania.

Czyste powietrze do oczyszczania ścieków

Wszystkie nasze dmuchawy mają certyfikat zgodny z normą ISO 8573-1 (2010) klasy 0, gwarantując, że powietrze nie zostaje zanieczyszczone w procesie sprężania. Jesteśmy jedynym producentem sprężarek i dmuchaw, który posiada certyfikację ISO 22000.

Wszystkie technologie dmuchaw są dostępne

Oferujemy wszystkie technologie dmuchaw i technologie niskiego ciśnienia, opracowane i wyprodukowane przez inżynierów naszej firmy. Idealne do zastosowań w oczyszczalniach ścieków. Niższy poziom hałasu i drgań oraz regulacja przepływu powietrza z napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Nasze produkty są dostosowywane tak, aby spełniać potrzeby klientów.

Wydajność i niezawodność jest kluczowa dla niskich kosztów eksploatacji

Do 70% zużycia energii w oczyszczalniach ścieków pochodzi z napowietrzania. Ponadto zużycie energii przez dmuchawę to od pięciokrotności do dziesięciokrotności ceny jej zakupu. Ograniczenie kosztów energii jest kluczowe dla obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych. Pomagamy naszym klientom w zmniejszaniu kosztów operacyjnych, oferując jedną z najbardziej wydajnych i niezawodnych maszyn na rynku, sprawiając, że inwestycje przynoszą zyski tak szybko, jak to możliwe.

Zmniejszenie wpływu oczyszczalni ścieków na środowisko

Wydajne zarządzanie wodą staje się coraz bardziej istotne ze względu na malejące zasoby i rosnącą presję finansową. Kiedy dopływ powietrza ma zapewnić bakteriom warunki do przeżycia podczas procesu oczyszczania, zanieczyszczenie olejem nie jest wskazane. To dlatego nasze produkty są bezolejowe, co pozwala nie tylko zmniejszyć zużycie energii, ale też w dalszej perspektywie ograniczyć wpływ na środowisko.

Działalność na całym świecie i obsługa posprzedażna

Nasza sieć handlowo - serwisowa działa w 180 krajach na różnych kontynentach. Obsługujemy tysiące niskociśnieniowych sprężarek i instalacji na całym świecie, zapewniając maksymalną wydajność i ograniczony do minimum czas przestoju urządzeń.

Historie użytkowników

Zastosowania

Napowietrzanie

Bakterie nie mogą przetrwać bez tlenu, dlatego nieprzerwane, całkowicie bezolejowe zasilanie powietrzem jest tak istotne w procesie oczyszczania ścieków. Ilość ścieków może się zmieniać w przeciągu dnia, dlatego tak ważne jest, aby instalacja dmuchawy mogła obsługiwać zmieniające się zapotrzebowanie na przepływ powietrza. Oferujemy dmuchawy ze zintegrowanym rozrusznikiem i dużym zakresem, jak również energooszczędne dmuchawy z napędem o zmiennej prędkości obrotowej.

Płukanie filtra

Płukanie polega na przepompowywaniu wody wstecznie przez filtr. Powietrze bezolejowe zapobiega zabrudzeniu materiału filtracyjnego, przez co stałby się bezużyteczny. Jest forma prewencji, dzięki której medium filtrujące może być wykorzystane ponownie.

Napowietrzana laguna

Napowietrzana laguna to zbiornik wodny do oczyszczania ścieków, wykorzystujący utlenianie biologiczne ścieków. Wydajność systemu napowietrzania ma bezpośredni wpływ na jakość i poziom oczyszczania ścieków, które znajdują się w lagunie.

Proces aktywowanego osadu

Powietrze i mikroorganizmy są wykorzystywane do utleniania biologicznego zanieczyszczeń, wytwarzając osad ściekowy zawierający utlenione materiały. Powietrze w konwencjonalnych systemach z osadem czynnym nie może zawierać oleju, aby zapobiegać zanieczyszczeniu wody.

Sekwencyjny reaktor seryjny (SBR)

Sekwencyjne reaktory cykliczne (SBR) to reaktory, w których odbywają się procesy aktywowanego osadu w niestabilnych warunkach. Pracują one w trybie wsadowym z napowietrzaniem i osadzaniem się osadu w tym samym zbiorniku. W fazie napowietrzania przepływ powietrza zostaje rozproszony w zbiorniku. Dzięki urządzeniom o stałej prędkości obrotowej zużycie energii jest znacznie mniejsze, generując konkurencyjnie niskie koszty.

Systemy bioreaktorów membranowych (MBR)

Wersja konwencjonalnego systemu z osadem czynnym, przy którym oddzielenie cieczy i materiału stałego przebiega za pomocą membrany (mikro- lub ultrafiltracja), dzięki czemu uzyskuje się wysoką kontrolę procesu i jakość otrzymywanej wody kosztem wysokiego zużycia energii i intensywnego procesu bio oczyszczania.

Dmuchawy bezolejowe do oczyszczania ścieków