Zamknij

Systemy magazynowania energii

Ciche i przyjazne dla środowiska źródło energii

Czołowa w branży oferta Atlas Copco zwiększa zakres zastosowań systemów magazynowania energii wykorzystujących akumulatory litowo-jonowe i zapewnia operatorom większe możliwości dzięki użyciu nowych technologii z dziedziny rozwiązań modułowych. Poszczególne modele są zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju i idealnie nadają się do zastosowań, w przypadku których konieczne jest ograniczenie hałasu. Ponadto znacząco zmniejszają zużycie paliwa i emisję CO2.

Te ultranowoczesne systemy magazynowania energii są mniejsze i lżejsze od swoich tradycyjnych odpowiedników i idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o dużym zapotrzebowaniu na energię i zmiennym profilu obciążenia, ponieważ doskonale radzą sobie zarówno z niskim, jak i gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem. Mogą one pracować w trybie autonomicznym lub trybie synchronizacji i stanowić trzon zdecentralizowanych systemów hybrydowych z kilkoma źródłami energii elektrycznej — np. siecią energetyczną, generatorami prądotwórczymi i źródłem odnawialnym. To niezawodne i przyjazne dla środowiska źródła energii „na żądanie” w miejscach organizacji imprez, na placach budowy, a także w branżach telekomunikacyjnej, produkcyjnej, górniczej, petrochemicznej, wynajmu i innych, pomagające zapewnić zgodność z przepisami i obniżyć koszty.

 

Firmy świadczące usługi wynajmu sprzętu i użytkownicy końcowi zyskują elastyczne i niezawodne źródło zasilania akumulatorowego. Połączenie systemu magazynowania energii i zintegrowanego sterownika ECO ControllerTM — czyli rozwiązania Atlas Copco w zakresie zarządzania energią (EMS) — z niskoemisyjnymi modułami zasilania, np. energią słoneczną lub pochodzącą z innych źródeł odnawialnych, pozwala zmniejszyć ślad węglowy, a jednocześnie znacząco obniżyć zużycie paliwa i energii, jak również koszty eksploatacji.

Energooszczędne rozwiązania oparte na kompletnej gamie systemów magazynowania energii ze sterownikiem-optymalizatorem energii ECO oraz na naszej szybkiej ładowarce Z Charger, przeznaczonej do pojazdów i maszyn elektrycznych.

Bezemisyjna praca

Podczas pracy w trybie autonomicznym oraz po całkowitym naładowaniu ze źródeł odnawialnych te systemy magazynowania energii nie emitują dwutlenku węgla podczas działania.

Mniej hałasu

System idealnie nadaje się do miejsc, gdzie hałas może być problemem. Przepisy i otoczenie nie są już przeszkodą, można działać w centrach miast i w nocy, bez żadnych ograniczeń.

Oszczędność energii

W trybie pracy autonomicznej lub w trybie hybrydowym, we współpracy z siecią i/lub odnawialnymi źródłami energii, system działa bez zużycia paliwa. W rozwiązaniu hybrydowym z generatorem dzienne zużycie paliwa można zmniejszyć nawet o 90%.

Systemy magazynowania energii — często zadawane pytania

Co to jest akumulatorowy system magazynowania energii?

Akumulatorowe systemy magazynowania energii przekształcają sektor energetyczny, stając się sercem energooszczędnych rozwiązań. Używa się ich w miejscach bez dostępu do sieci elektroenergetycznej, jak również w przypadku ograniczeń istniejącej sieci, ponieważ efektywnie magazynują i dostarczają energię odpowiednio do obciążenia i zapotrzebowania.

 

Systemy magazynowania energii pomagają operatorom zwiększyć ogólną wydajność operacyjną poprzez optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów. Nie ma przy tym znaczenia, czy stanowią autonomiczne rozwiązanie, pracują w trybie hybrydowym — w ramach sieci, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub we współpracy z generatorami prądotwórczymi — czy też są centralnym elementem mikrosieci. Co więcej, dzięki wykorzystaniu zasilania akumulatorowego sprawdzają się również w środowiskach objętych ograniczeniami emisji hałasu i spełniają wymogi przepisów w tym zakresie.

Jak działa akumulatorowy system magazynowania energii?

W baterii litowo-jonowej elektrolity przenoszą dodatnio naładowane jony litu między anodami a katodami przez separator. Gdy bateria zasila urządzenie, anoda uwalnia jony litowe do katody, powodując przepływ elektronów. W przypadku akumulatorów podczas ładowania przepływ ten jest odwrotny. Jony litu są uwalniane przez katodę i odbierane przez anodę.

Jakie są zalety systemów magazynowania energii?

Pełna gama systemów magazynowania energii zapewnia większą elastyczność i wszechstronność w pracy, niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się na rozwiązanie autonomiczne czy hybrydowe.

 

Firmy świadczące usługi wynajmu sprzętu i użytkownicy końcowi zyskują elastyczne i niezawodne źródło zasilania akumulatorowego. Połączenie systemu magazynowania energii i zintegrowanego sterownika ECO ControllerTMpozwala zmniejszyć ślad węglowy, a jednocześnie znacząco obniżyć zużycie paliwa i energii, jak również koszty eksploatacji — niezależnie od wybranego trybu pracy. Wszechstronność tego rozwiązania przekłada się na jego opłacalność i niski całkowity koszt posiadania.

Jakie są zastosowania systemów magazynowania energii?

Systemy magazynowania energii doskonale sprawdzają się w środowiskach objętych ograniczeniami emisji hałasu, takich jak miejsca organizacji imprez czy place budowy, a także w branżach telekomunikacyjnej, produkcyjnej, górniczej, petrochemicznej i wynajmu. 

 

Idealnie nadają się one do zastosowań o dużym zapotrzebowaniu na energię i o zmiennym profilu obciążenia, ponieważ świetnie radzą sobie zarówno z niskim, jak i gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem. Potrafią na przykład dostosowywać parametry zasilania do wymogów napędu urządzenia dźwigowego i innych silników elektrycznych, a także odpowiednio reagować na szczytowe zapotrzebowanie na energię podczas imprez, w przypadku których konieczne jest ograniczenie hałasu, i na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Tryb synchronicznej pracy kilku systemów pozwala stworzyć mikrosieć magazynującą i dostarczającą energię z wielu źródeł, w tym odnawialnych.

 

Ponadto w połączeniu z generatorem prądotwórczym systemy magazynowania energii zaspokajają niskie zapotrzebowanie, dzięki czemu generator pracuje nawet o 70% krócej. Przekłada się to na dłuższy o 5–10 lat okres eksploatacji generatora.

Co obejmuje plan pełnej odpowiedzialności w przypadku systemów magazynowania energii?

Aby zapewnić niezmiennie najwyższą wydajność i zagwarantować efektywne wykorzystanie systemów magazynowania energii (ESS), przygotowaliśmy plan pełnej odpowiedzialności. W okresie obowiązywania umowy nasz zespół ekspertów technicznych i specjalistów w dziedzinie danych dba o właściwy stan całego systemu, pomagając zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom, a także diagnozować i usuwać ewentualne usterki. Minimalizuje to przestoje i zapewnia optymalne działanie systemu w każdych warunkach. Nasz plan pełnej odpowiedzialności to najlepsze rozwiązanie w zakresie kompleksowej obsługi systemów magazynowania energii. 

Systemy magazynowania energii

explainer icon