Atlas Copco Polska - Power Technique
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental Solutions
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Suche pompy próżniowe
Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors
Green leaf with water drops for background

Ekologiczne rozwiązania | Przewodnik

Gdy zachodzi potrzeba, aby zmniejszyć uciążliwość dla środowiska, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które podnoszą wydajność operacyjną i umożliwiają szybki zwrot z inwestycji.
ekologiczne rozwiązania

Lider w dziedzinie przechodzenia na ekologiczne rozwiązania

W wielu branżach wykorzystujących maszyny zrównoważony rozwój jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Korzyści dla środowiska naturalnego płynące z przejścia na bardziej ekologiczne technologie są oczywiste, ale operatorzy mogą liczyć także na znaczące korzyści biznesowe. W firmie Atlas Copco opracowujemy innowacyjne projekty, które pomogą naszym partnerom lepiej chronić środowisko, a jednocześnie zoptymalizować pracę.

Wokół nie brakuje dziś firm, które uważają się za liderów zmiany. My opracowaliśmy portfolio rozwiązań, które mają na celu zapewnienie równowagi rozwoju, a jednocześnie w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami oferują większą wydajność i przyczyniają się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Wyzwania i rozwiązania

Zrozumienie zmian

Poza CO2, podmioty międzynarodowe biorą na cel głównie takie zanieczyszczenia ze spalin, jak cząstki stałe (PM), tlenki azotu (NOx) będące prekursorami ozonu i węglowodory (HC).

Cele oparte na danych naukowych

Naszym celem jest, aby do 2030 r. zmniejszyć emisje z bezpośrednich działań o 46% w porównaniu z wynikiem z 2019 r. Chcemy również o 28% zmniejszyć emisje z naszego łańcucha wartości, w tym głównie ślad węglowy użytkowanych produktów.

Energia odnawialna

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może obniżyć koszty operacyjne, emisje i zużycie paliwa nawet o 100%. Nasze ekologiczne produkty współpracują z odnawialnymi źródłami energii!

Akumulatory jako alternatywa

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych o dużej gęstości dają producentom alternatywę w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju. Technologia ta umożliwia pracę w miejscach, w których nie jest dopuszczalna emisja spalin i hałasu.

Przeczytaj więcej…

Rozwiązania te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne i zgodne z normami maszyny. Produkty te oferują szereg zalet w dziedzinie eksploatacji i obsługi technicznej bez uszczerbku dla wydajności, będąc w stanie zapewnić całkowicie cichą pracę, zerową emisję spalin i zerowe zużycie paliwa.

Prawdziwe przykłady sukcesów z naszymi ekologicznymi rozwiązaniami w roli głównej

Poznaj nasze ekologiczne rozwiązania, ich najważniejsze funkcje i zalecane zastosowania.

Kiedy i gdzie są najbardziej wydajne? Jakie korzyści biznesowe mogą zaoferować? W jaki sposób mogą pomóc w osiągnięciu strategicznych celów?

ekologiczne rozwiązania

Ekologiczne rozwiązania | Przewodnik

explainer icon