Zamknij
Green leaf with water drops for background

Ekologiczne rozwiązania | Przewodnik

Gdy zachodzi potrzeba, aby zmniejszyć uciążliwość dla środowiska, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które podnoszą wydajność operacyjną i umożliwiają szybki zwrot z inwestycji.
ekologiczne rozwiązania

Lider w dziedzinie przechodzenia na ekologiczne rozwiązania

W wielu branżach wykorzystujących maszyny zrównoważony rozwój jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Korzyści dla środowiska naturalnego płynące z przejścia na bardziej ekologiczne technologie są oczywiste, ale operatorzy mogą liczyć także na znaczące korzyści biznesowe. W firmie Atlas Copco opracowujemy innowacyjne projekty, które pomogą naszym partnerom lepiej chronić środowisko, a jednocześnie zoptymalizować pracę.

Wokół nie brakuje dziś firm, które uważają się za liderów zmiany. My opracowaliśmy portfolio rozwiązań, które mają na celu zapewnienie równowagi rozwoju, a jednocześnie w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami oferują większą wydajność i przyczyniają się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Wyzwania i rozwiązania

Zrozumienie zmian

Poza CO2, podmioty międzynarodowe biorą na cel głównie takie zanieczyszczenia ze spalin, jak cząstki stałe (PM), tlenki azotu (NOx) będące prekursorami ozonu i węglowodory (HC).

Cele oparte na danych naukowych

Naszym celem jest, aby do 2030 r. zmniejszyć emisje z bezpośrednich działań o 46% w porównaniu z wynikiem z 2019 r. Chcemy również o 28% zmniejszyć emisje z naszego łańcucha wartości, w tym głównie ślad węglowy użytkowanych produktów.

Energia odnawialna

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może obniżyć koszty operacyjne, emisje i zużycie paliwa nawet o 100%. Nasze ekologiczne produkty współpracują z odnawialnymi źródłami energii!

Akumulatory jako alternatywa

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych o dużej gęstości dają producentom alternatywę w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju. Technologia ta umożliwia pracę w miejscach, w których nie jest dopuszczalna emisja spalin i hałasu.

Przeczytaj więcej…

Rozwiązania te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne i zgodne z normami maszyny. Produkty te oferują szereg zalet w dziedzinie eksploatacji i obsługi technicznej bez uszczerbku dla wydajności, będąc w stanie zapewnić całkowicie cichą pracę, zerową emisję spalin i zerowe zużycie paliwa.

Prawdziwe przykłady sukcesów z naszymi ekologicznymi rozwiązaniami w roli głównej

Poznaj nasze ekologiczne rozwiązania, ich najważniejsze funkcje i zalecane zastosowania.

Kiedy i gdzie są najbardziej wydajne? Jakie korzyści biznesowe mogą zaoferować? W jaki sposób mogą pomóc w osiągnięciu strategicznych celów?

ekologiczne rozwiązania

Ekologiczne rozwiązania | Przewodnik

explainer icon