Równowaga - Atlas Copco Polska
Atlas Copco Polska
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Rozwój we właściwym kierunku

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część misji firmy Atlas Copco. Nieodłączna strategia zrównoważonego rozwoju, realizowana poprzez ambitne cele, pomaga nam zapewnić większą wartość wszystkim zainteresowanym stronom w sposób odpowiedzialny pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym.                   

Najwyższe standardy etyczne

Kierujemy się najwyższym standardami etycznymi we wszystkim, co robimy, ponieważ wierzymy, że jest to odpowiedni sposób prowadzenia biznesu. Dowiedz się więcej:

  • Nasz kodeks etyki
  • Zgłaszanie nieprawidłowości
  • Wspieranie partnerów biznesowych
  • Kryteria wobec partnerów biznesowych
  • Szkolenie z Kodeksu Postępowania w Biznesie dla partnerów biznesowych
  • Listy substancji zabronionych i podlegających deklaracji

Dowiedz się więcej o naszych wysokich standardach etycznych.

Utalentowani ludzie i zespoły

Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy, które przyciąga najbardziej utalentowanych pracowników. Zobacz, jak się z nami pracuje i jak ważne są dla nas następujące kwestie:

  • Różnorodność i integracja
  • Możliwości rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych utalentowanych pracownikach i zespołach.

Pomiar postępów

Wyznaczamy sobie jasne cele i mierzymy sukces według trzech wskaźników: ludzi, planety i zysku.

Dowiedz się więcej o tym, jak mierzymy nasze postępy