Zamknij

Rozwój we właściwym kierunku

W Atlas Copco Group zrównoważony rozwój oznacza zwiększanie wartości rozwiązań oferowanych wszystkim zainteresowanym stronom w sposób odpowiedzialny pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

Najwyższe standardy etyczne

Kierujemy się najwyższym standardami etycznymi we wszystkim, co robimy, ponieważ wierzymy, że jest to odpowiedni sposób prowadzenia biznesu. Dowiedz się więcej:

  • Nasz Kodeks Postępowania
  • Zgłaszanie nieprawidłowości
  • Wspieranie partnerów biznesowych
  • Kryteria wobec partnerów biznesowych
  • Szkolenie w zakresie Kodeksu Postępowania 
  • Listy substancji zabronionych i podlegających deklaracji

Utalentowani ludzie i zespoły

Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy, które przyciąga najbardziej utalentowanych pracowników. Zobacz, jak się z nami pracuje i jak ważne są dla nas następujące kwestie:

  • Różnorodność i integracja
  • Możliwości rozwoju

Cele grupy

Wyznaczamy sobie jasne cele i mierzymy sukces według trzech wskaźników: ludzi, planety i zysku.