Zamknij

Utalentowani ludzie i zespoły

Miejsce pracy, w którym pracownicy mają równe szanse, jest podstawą do tworzenia innowacji i utrzymywania wyników na wysokim poziomie. Dlatego różnorodność stawiamy na pierwszym miejscu, zachęcamy do mobilności i zapewniamy odpowiednie warunki do rozwoju naszych pracowników.                 

Dyskusja zespołu w biurze Atlas Copco

Zobowiązujemy się do zapewniania równych szans w rekrutacji i selekcji kandydatów, a także w promowaniu pracowników na nowe stanowiska. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nękaniu i innym formom dyskryminacji. Prowadzimy szkolenia i podejmujemy działania mające na celu eliminowanie wszelkich przypadków naruszania naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie. Dowiedz się więcej na temat naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie.

Możliwość ciągłego uczenia się i rozwijania nowych umiejętności ma dla pracowników kluczowe znaczenie. Globalna platforma rozwoju kompetencji Learning Link zapewnia łatwo dostępne opcje nauki i szeroki wachlarz szkoleń. Ważnym elementem rozwoju jest konstruktywna informacja zwrotna,  zarówna ta  bieżąca, jak i ta udzielana w trakcie regularnych rozmów na temat wyników pracy i rozwoju.

Zachęcamy naszych pracowników do podejmowania nowych wyzwań i przekraczania granic nie tylko geograficznych, ale także organizacyjnych i kulturowych. Nasz wewnętrzny rynek pracy - Internal Job Market opiera się na zasadzie, że każdy z nas ma potencjanł i może się rozwijać, dlatego wszystkie oferty pracy są ogłaszane na naszym wewnętrznym portalu.

Dowiedz się więcej o naszej kulturze organizacyjnej i celach dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Dołącz do nas
Research and Development
Dołącz do nas
Pierwszy dzień pracy w Atlas Copco może być początkiem fascynującej przygody.
 
Pierwszy dzień pracy w Atlas Copco może być początkiem fascynującej przygody.
Pierwszy dzień pracy w Atlas Copco może być początkiem fascynującej przygody.