Zamknij

Najwyższe standardy etyczne

Chcemy przestrzegać najwyższych standardów etycznych, ponieważ jest to jedyny właściwy sposób prowadzenia działalności. Wierzymy, że rozwój w odpowiednim kierunku oznacza zero tolerancji dla korupcji i respektowanie praw człowieka.                   

Pracownicy Atlas Copco

Dążymy do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego promujemy rozwój gospodarczy w społecznościach lokalnych poprzez opłacanie podatków, składek emerytalnych i składek na ubezpieczenia społeczne. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu rocznym Atlas Copco Group (łącze prowadzi do strony Atlas Copco Group w języku angielskim).

Nieustannie pracujemy nad ochroną naszych pracowników i spółek przed ryzykiem oraz nad promowaniem lepszych standardów w społeczeństwie.

Od partnerów biznesowych oczekujemy zgodności z naszymi standardami BHP, ochrony środowiska i jakości. Przeczytaj więcej o naszych oczekiwaniach i sposobach wspierania partnerów biznesowych.

Mamy jasno określone standardy postępowania w biznesie i wytyczne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości. Dowiedz się więcej na temat naszego Kodeksu Postępowania i wymogów związanych z jego przestrzeganiem.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do korzystania z naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości, Atlas Copco Group SpeakUp, jeśli istnieją podejrzenia naruszenia naszego Kodeksu Postępowania lub standardów, których przestrzegamy.

Dowiedz się więcej o naszych zadaniach, celach i osiągnięciach w tym zakresie oraz o tym, jak przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat naszych standardów etycznych można znaleźć na stronie internetowej Atlas Copco Group (w języku angielskim)
Discussion and laughter between employees.
Więcej informacji na temat naszych standardów etycznych można znaleźć na stronie internetowej Atlas Copco Group (w języku angielskim)