Zamknij

Co to jest system magazynowania energii?

Akumulatorowy system magazynowania energii składa się z szeregu mniejszych systemów gromadzenia energii, wykorzystujących roztwór chemiczny, który pozwala gromadzić prąd. To prosty sposób na przechwytywanie energii i jej magazynowanie w celu późniejszego użycia, na przykład do zasilania narzędzi i maszyn w miejscach poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej lub jako dodatkowe źródło energii w okresach szczytowego zapotrzebowania. Takich systemów zwykle nie używa się jako alternatywy dla sieci elektroenergetycznej, lecz jako tymczasowego źródła zasilania na wypadek awarii sieci lub w sytuacji, gdy użycie generatora prądotwórczego jest niewskazane ze względu na głośną pracę albo emisję spalin. Innym zastosowaniem systemów magazynowania energii jest zarządzanie energią wytwarzaną ze źródeł nieciągłych, takich jak panele słoneczne. 

Akumulatorowe systemy magazynowania energii wykorzystują wiele różnych technologii. Jednak w ostatnich latach na popularności zyskały wersje z akumulatorami litowo-jonowymi, co jest związane z zaletami takiego sposobu magazynowania energii — długim okresem eksploatacji, szerokim zakresem parametrów pracy, niewielką masą, wysoką sprawnością energetyczną i, co wyjątkowo ważne, niższymi kosztami. Te czynniki, w połączeniu z niskim całkowitym kosztem użytkowania i mniejszą szkodliwością dla środowiska, powodują, że systemy takie świetnie sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach. 

Jak działa akumulatorowy system magazynowania energii?

Akumulator litowo-jonowy składa się z następujących elementów:

  • Katoda (+): związek litu z różnymi jonami pochodzącymi z różnych surowców, takich jak żelazo, fosforan i kobalt.
  • Anoda (-): zwykle grafit zawierający także lit.
  • Separator: umożliwia przepływ jonów, kontrolując ładunek, tak aby nie został od razu całkowicie rozładowany.
jak działa akumulator
W akumulatorze litowo-jonowym elektrolity przenoszą dodatnio naładowane jony litu między anodami a katodami za pośrednictwem separatora. Ruch jonów litu powoduje powstawanie wolnych elektronów w anodzie i tworzenie się ładunku w kolektorze dodatnim. Umożliwia to przepływ prądu elektrycznego z kolektora przez zasilane urządzenie i z powrotem do kolektora ujemnego.
jak działa akumulator
Gdy akumulator zasila urządzenie, takie jak generator, anoda uwalnia jony litu do katody, tworząc przepływ elektronów z jednej strony na drugą. Przepływ ten jest odwrotny podczas ładowania akumulatora, kiedy jony litu są uwalniane przez katodę i odbierane przez anodę.

Seria ZenergiZe firmy Atlas Copco to dobry przykład wykorzystania akumulatorów litowo-jonowych o dużej gęstości energii do uzyskania przyjaznego środowisku, elastycznego i praktycznego rozwiązania bez obniżania mocy. 

Co to jest system magazynowania energii?

explainer icon