Zamknij

Jak wybrać odpowiedni tryb pracy

Różne tryby pracy systemów magazynowania energii

Jak wybrać odpowiedni tryb pracy systemu magazynowania energii

Jedną z głównych zalet modułowego akumulatorowego systemu magazynowania energii ZenergiZe jest jego elastyczność. W zależności od zastosowania i dostępnego źródła zasilania system może być używany jako jedyne źródło energii elektrycznej lub służyć do inteligentnego zarządzania obciążeniem w celu zrównoważenia zużycia energii w wymagających zastosowaniach.

Jak działa tryb autonomiczny?

W trybie autonomicznym modułów ZenergiZe można używać jako samodzielnego źródła zasilania, w konfiguracji trój- lub jednofazowej. Typowym przykładem takiego zastosowania jest zasilanie podczas niewielkiej imprezy w centrum miasta odbiorników energii elektrycznej o małym poborze mocy, na przykład oświetlenia i sprzętu muzycznego, przy spełnieniu wymagań w zakresie emisji spalin i hałasu. W połączeniu z odnawialnym źródłem energii, takim jak panele słoneczne lub turbina wiatrowa, moduły ZenergiZe pracujące w trybie autonomicznym mogą zmniejszyć emisję CO2 nawet o 100%, dzięki czemu użytkownik uzyskuje całkowicie zrównoważone rozwiązanie.

Jak działa tryb hybrydowy?

W trybie hybrydowym moduły ZenergiZe są połączone z dowolnym generatorem z silnikiem wysokoprężnym i umożliwiają inteligentne zarządzanie obciążeniem. Ten tryb pozwala bardzo skutecznie zwiększać wydajność w zastosowaniach takich jak place budowy, gdzie akumulatory mogą pokrywać niewielkie obciążenia w nocy, np. zasilać oświetlenie, lub dostarczać dodatkową energię przy zapotrzebowaniu szczytowym. A jak działa akumulatorowy system magazynowania energii? Gdy zużycie energii jest niskie, generator ładuje akumulatory, co pozwala zoptymalizować wydajność i zapewnić gotowość akumulatorów do pracy. 

Tryb hybrydowy ma na celu pomóc operatorom w zmniejszeniu wpływu na środowisko i obniżeniu kosztów. Pozwala ograniczyć dzienne zużycie paliwa nawet o 50% w porównaniu z samodzielnymi generatorami z silnikiem wysokoprężnym, znacznie obniżając koszty eksploatacji i zmniejszając emisję CO2 o około 100 ton. Korzyści dla środowiska to nie wszystko. Ważną zaletą trybu hybrydowego jest to, że system akumulatorów może pomóc wydłużyć żywotność generatora, jednocześnie optymalizując jego wydajność. W praktyce oznacza to, że do tego samego zastosowania można użyć o 40% mniejszego generatora, dzięki czemu operatorzy mogą odpowiednio zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Mniejsze wymiary i masa przekładają się również na niższe koszty paliwa podczas transportu i sprawiają, że system doskonale się nadaje do różnych zastosowań, od ruchliwych placów budowy po imprezy przyciągające dużą publiczność.

jak działają systemy magazynowania energii na placu budowy

24 godziny na placu budowy

Jak wybrać odpowiedni tryb pracy

explainer icon