Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Pomyślne wyniki testów ciśnieniowych w elektrowni jądrowej Koeberg w RPA

Antwerpia, Belgia — 10 czerwca 2015 r.: Niezawodna i wydajna elektrownia jądrowa Koeberg, wykorzystująca reaktor wodny ciśnieniowy, to jedyny obiekt tego typu w Afryce.

12 czerwca 2015

Elektrownia Koeberg jest wyposażona w największe generatory turbinowe na południowej półkuli i jest najdalej wysunięta na południe ze wszystkich siłowni jądrowych na świecie. Prawo międzynarodowe stanowi, że wszystkie bloki reaktorów jądrowych muszą co dziesięć lat przechodzić testy ciśnieniowe. Firma Eskom, która generuje i dostarcza 95% elektryczności zużywanej w RPA oraz 45% elektryczności wykorzystywanej przez przemysł, górnictwo, handel, rolnictwo i branżę mieszkaniową w Afryce, zleciła wykonanie tego zadania firmie Rand-Air.

Decyzja firmy Eskom o podjęciu współpracy z Rand-Air jest wynikiem wcześniejszego udanego projektu zaopatrzenia jej w sprężarki bezolejowe wykorzystane podczas testów szczelności bloków reaktorów w 2005 roku. „Celem testów ciśnieniowych przeprowadzanych w blokach jest wykluczenie występowania wycieków, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska i okolicznych mieszkańców” — mówi Andre Hopley, główny technik projektowy w firmie Rand-Air.

„Do bloku reaktora wpompowano suche powietrze pozbawione oleju z wykorzystaniem 10 przewoźnych sprężarek bezolejowych PTS 916 połączonych z osuszaczami adsorpcyjnymi. Wewnętrzny i zewnętrzny obszar budynku był monitorowany przed testem, w jego trakcie i po zakończeniu. Cząsteczki wody mają duży wpływ na przebieg i końcowy wynik. Temperatura powietrza wprowadzanego do pomieszczenia musiała wynosić 18°C. Dowiedzieliśmy się, że zastosowanie wymienników ciepła i schładzarek umożliwia kontrolowanie rozdziału ciśnienia powietrza, co skraca czas trwania testu o kilka godzin. Punkt rosy w czasie testu ciśnieniowego powinien wynosić -20°C. Nam udało się osiągnąć wynik -40°C” — relacjonuje Hopley.

„Test ciśnieniowy potrwał niecałe 8 godzin. Ciśnienie o wartości 1 bara osiągnięto w 2,5 godziny, po czym zatrzymano procedurę. Miało to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wszystko działa stabilnie i można podnieść ciśnienie do 4 barów. Proces mógł być kontynuowany jedynie w obecności francuskiego dostawcy energii elektrycznej Électricité de France (EDF) i firmy Eskom. Niezbędne było stałe i wnikliwe monitorowanie postępów, ponieważ uszkodzenie sprzętu wewnątrz budynku mogłoby okazać się niebezpieczne” — dodaje Hopley. Rozbudowana flota składająca się z ponad 700 sprężarek i generatorów firmy Atlas Copco do wynajęcia w RPA świadczy o pozycji lidera na rynku.

“ Jesteśmy dumni z sukcesu, jakim okazał się udział firmy Rand-Air w teście ciśnieniowym w elektrowni Koeberg. ”

Andre Hopley , Główny technik projektowy w firmie Rand-Air

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z następującymi osobami:


Firma Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco zatrudniała 43 000 pracowników i osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro).


Dział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza, azotu, pary i energii elektrycznej, w gałęziach przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.