Oferta Atlas Copco Rental zapewniająca możliwość długoterminowego i bezpiecznego użytkowania kotłów w stalowni

5 kwietnia 2017

Brazylia, 5 kwietnia 2017 r.: gdy w znaczącej firmie z branży stalowej wystąpiły problemy związane ze sprężarkami, polegające na niedostatecznym ciśnieniu w kotłach, firma skontaktowała się z Atlas Copco Rental w celu ich rozwiązania.

Kotły wymagają szczególnej uwagi i specjalnych kontroli, aby były w pełni wydajne, bezpieczne w trakcie eksploatacji i przyczyniały się do obniżania kosztów posiadania, gwarantując przy tym długi okres przydatności.


Jednym z elementów, który może poważnie zaszkodzić prawidłowemu działaniu kotłów, jest urządzenie do wydmuchiwania sadzy.


Urządzenie jest zainstalowane w kotle w pobliżu strony opałowej, wymaga ciągłego zasilania w sprężone powietrze pod odpowiednim ciśnieniem w celu oczyszczania rur i zabezpieczenia ich przed zatykaniem sadzą powstającą podczas spalania paliwa. Ten proces czyszczenia musi być codziennie wykonywany w kotłach o dużym stopniu wykorzystania, aby uniknąć ryzyka wybuchu gazów powstających podczas spalania.


Gdy w znaczącej firmie z branży stalowej w Brazylii wystąpiły problemy związane z niedostatecznym ciśnieniem wytwarzanym przez dotychczas używane sprężarki, firma skontaktowała się z Atlas Copco Rental w celu ich rozwiązania.


Szybko okazało się, że sprzęt dostarczał powietrze pod ciśnieniem zaledwie czterech barów, o połowę mniej niż było wymagane w przypadku tego zastosowania. Ciśnienie było niewystarczające, aby zapobiec powstawaniu próżni wewnątrz kotła. Z tego powodu tworzyły się osady sadzy, zwiększając ryzyko uszkodzenia kotła oraz innych urządzeń na linii produkcyjnej. Brak szczegółowej dokumentacji na temat ograniczeń ciśnienia w systemie stanowiło dodatkowe utrudnienie w poszukiwaniu rozwiązania.


Po pierwszym spotkaniu, podczas którego omówiono wymogi związane z zastosowaniem w zakładzie, nasi inżynierowie byli w stanie szybko zaproponować rozwiązanie, które idealnie dopasowało się do oczekiwań klienta.

Rozwiązanie polegało na zamontowaniu sprężarki możliwie najbliżej wlotu urządzenia do wydmuchiwania sadzy i stopniowego zwiększania ciśnienia sprężonego powietrza w celu oceny pojemności systemu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu rurociągu i znajdującego się w pobliżu sprzętu. Do tego zastosowania wybraliśmy bezolejową sprężarkę przewoźną klasy zero PNS 1250, gdyż może ona dostarczać sprężone powietrze do 24 barów.


Rafael Soares, inżynier ds. sprzedaży, wyjaśnia: „Ważne było zrozumienie potrzeb klienta dotyczących tego zadania oraz zagrożeń z nim związanych, tak abyśmy mogli przedstawić odpowiednie rozwiązanie”.


Ricardo Cabot, kierownik ds. handlu, dodaje: „Dzięki zaprezentowanej ekspertyzie, w której zawarto wszystkie niezbędne informacje o standardach sprężonego powietrza, wraz z przemyślanym projektem rozwiązania opracowanym we współpracy z klientem, mogliśmy uzyskać oczekiwane efekty utrzymania czystości systemu oraz bezpieczeństwa podczas całego okresu najmu”.


Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Atlas Copco jest czołowym dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność pracy z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2016 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 101 mld SEK (11 mld EUR) i zatrudniała ok. 45 000 pracowników. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.atlascopcogroup.com.


Oddział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej dla różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.