Firma Atlas Copco Rental bierze udział w projekcie badawczym poświęconym akumulatorowi na gorące sprężone powietrze w pobliżu tunelu Gottharda

22 sierpnia 2016 r., Antwerpia, Belgia: w miejscowości Biasca, w Szwajcarii, trwają prace nad innowacyjnym sposobem magazynowania energii odnawialnej. W starym korytarzu transportowym tunelu Gottharda prowadzone są badania dotyczące magazynowania gorącego sprężonego powietrza i w razie potrzeby uwalniania go do sieci energetycznej. Pozbawione oleju powietrze niezbędne do tych badań dostarczają dwie sprężarki firmy Atlas Copco Rental. Jeśli testy zakończą się sukcesem, podjęte zostaną pierwsze kroki w kierunku skutecznego magazynowania nadmiaru energii.

“ Pomysł magazynowania sprężonego powietrza pod ziemią nie jest nowy. Już pod koniec lat siedemdziesiątych naukowcy próbowali zmagazynować sprężone powietrze i wykorzystać je jako źródło zasilania. Tego typu formy magazynowania nie były jednak skuteczne z uwagi na fakt, że w trakcie procesu dochodziło do dużej utraty powietrza i ciepła. ”

Giw Zanganeh , Dyrektor ds. technologii magazynowania energii w firmie ALACAES

Zaawansowane technologicznie ogniwo testowe w pobliżu tunelu Gottharda

Ciśnienie w tym przyłączu wzrośnie do 100 bar przy temperaturze 500°C

„We wspieranej przez szwajcarski rząd firmie ALACAES prowadzimy badania nad możliwością zwiększenia wydajności poprzez magazynowanie nie tylko samego sprężonego powietrza, ale również wytworzonego w tym procesie ciepła. Z tego względu w tym byłym korytarzu transportowym tunelu Gottharda stworzyliśmy zaawansowane technologicznie ogniwo testowe”, mówi Zanganeh.


Niezwykła jest nie tylko instalacja, ale również lokalizacja. Ogniwo testowe zainstalowano w miejscowości Biasca, w Szwajcarii, w liczącym 20 lat korytarzu transportowym tunelu Gottharda. Ten niewielki tunel ma w swoim najszerszym punkcie zaledwie ok. 5 m średnicy i pierwotnie został przekopany w celu wywozu skał i innych pozostałości z budowy tunelu Gottharda. Pozostałości te można nadal zobaczyć naprzeciwko tunelu, gdzie usypano z nich zielony płaskowyż.


Rzeczywisty akumulator: betonowy zbiornik wypełniony skałami

Ogniwo testowe w pobliżu tunelu Gottharda

„Oddzieliliśmy część tunelu dwoma betonowymi korkami o grubości 5 m i stalowymi drzwiami. Ściany tej części są pokryte warstwą włókna szklanego powlekanego silikonem, co umożliwia dokładne pomiary zachowania sprężonego powietrza. Pomiędzy tymi korkami znajduje się rzeczywisty akumulator termiczny na sprężone powietrze: gruby betonowy zbiornik wypełniony skałami. Skały te zatrzymają wytworzone ciepło i w razie potrzeby uwolnią je do sieci energetycznej”, wyjaśnia Zanganeh.

Wzrost ciśnienia do 100 bar i temperatury do 550°C

Firma Atlas Copco Rental dostarcza 2 bezolejowe sprężarki do badania możliwości wykorzystywania gorącego sprężonego powietrza w charakterze akumulatora

Zanganeh: „Chcemy sprawdzić reakcję ściany tunelu i akumulatora na wysokie ciśnienie sięgające 100 bar oraz wysoką temperaturę dochodzącą do 550°C. Oczywiście nasze działania musimy prowadzić małymi krokami, aby nie przeciążyć tunelu. Pierwsza część testu rozpoczyna się w połowie sierpnia i potrwa 3 tygodnie. W tym okresie będziemy stopniowo zwiększać ciśnienie do 33 bar, a temperaturę do 550°C. Na tym etapie korzystamy z dwóch bezolejowych sprężarek powietrza firmy Atlas Copco Rental. Wybieramy firmę Atlas Copco Rental, ponieważ jest to jedyny w tym regionie dostawca, który może wypożyczyć wysokiej jakości sprężarki bezolejowe”. „Ogniwo testowe jest pokryte kamerami podwodnymi, odpornymi na wysokie ciśnienie. Wszystkie te kamery są podłączone do naszego laboratorium badawczego znajdującego się tuż przed pierwszym korkiem. Tutaj możemy przeprowadzać pomiary wszystkich zachowań ogniwa testowego: spadek lub wzrost ciśnienia, ruch ściany tunelu lub akumulatora skalnego… Jeśli tunel jest w stanie wytrzymać ciśnienie, a my w tym samym czasie możemy oddzielić ciepło wytworzone w ramach procesu, test zakończy się powodzeniem”, dodaje na koniec Zanganeh.

Magazynowanie energii, kolejny krok w zrównoważonej energii

Jeśli test zakończy się powodzeniem, Giw Zanganeh i jego zespół odnajdą skuteczny sposób na magazynowanie energii. Problem skutecznego magazynowania energii stanowi jedno z największych wyzwań transformacji energetycznej w Niemczech, ponieważ duża liczba zrównoważonych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatr, odznacza się wysokim wartościami szczytowymi przy dużych nadwyżkach energii.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Atlas Copco jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro) i zatrudniała ponad 43 000 pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.atlascopcogroup.com. Oddział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu Techniki Budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza, azotu, pary i energii elektrycznej, w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu urządzeń oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.atlascopcorental.com

Elektrownie Europa Szwajcaria Bezolejowe sprężarki powietrza 2016 Powietrze