โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Accessories for our pneumatic handheld equipment

Contact us +66 (0) 38 562 900

Lubricators

For mineral and synthetic oil

Model   CLG 10 CLG 30
Hose connection mm (in) 25 (1) 25 (1)
Air flow l/s (cfm) 6-15 (13-32) 25-130 (53-275)
Oil volume l (oz.) 1.3 (43) 1.3 (43)
Part number   8202 5101 23 8202 5102 39
Part number US   8202 5101 24 8202 5102 40
Part number AUS   - 8202 5102 54

For mineral oil

Model   BLG 30
Hose connection mm (in) 25 (1)
Air flow l/s (cfm) 25-130 (53-275)
Oil volume l (oz.) 1.3 (43)
Part number   8202 5102 05
Part number US   8202 5102 14

Water seperator

Model   VAM 5A
Air flow, max l/s (cfm) 120 (254)
Max working pressure bar (psi) 8 (116)
Weight kg (lb) 10.2 (22.5)
Part number   8092 0110 82
Part number US   8092 0110 83

X-LITE flat hoses

Pre-mounted with claw couplings & hose clamps

Inner diameter Length Regions Claw couplings Thickness Max working pressure Part number
mm (in) m (ft)     mm (in) bar (psi)  
20 (3/4) 15 (49) EU forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2115 15
20 (3/4) 20 (65) EU forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2115 00
20 (3/4) 15 (49) US casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2160 00
20 (3/4) 30 (98) AUS casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2161 00
20 (3/4) 20 (65) AUS forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2180 00
20 (3/4) 15 (49) EU casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2155 10
20 (3/4) 3 (10) EU casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2163 00
25 (1) 20 (65) EU forged 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2111 00
25 (1) 15 (49) US casted 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2126 00
25 (1) 30 (98) US casted 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2162 00

Hose rolls

Inner diameter Length Thickness Max working pressure Part number
mm (in) m (ft) mm (in) bar (psi)  
20 (3/4) 60 (195) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 00
20 (3/4) 100 (325) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 01
20 (3/4) 200 (650) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 02
25 (1) 60 (195) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 00
25 (1) 100 (325) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 01
25 (1) 200 (650) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 02
40 (1 1/2) 60 (195) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 00
40 (1 1/2) 100 (325) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 01
40 (1 1/2) 200 (650) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 02
50 (2) 60 (195) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 00
50 (2) 100 (325) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 01
50 (2) 200 (650) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 02
76 (3) 40 (130) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 00
76 (3) 100 (325) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 01
76 (3) 200 (650) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 02

Round rubber hoses

Pre-mounted with claw couplings & hose clamps

Inner diameter Outer diameter Length Regions Claw couplings Max working pressure Part number
mm (in) mm (in) m (ft)     bar (psi)  
10 (3/8) 17 (1 1/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2042 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2043 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2044 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2090 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2045 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) US forged 16 (232) 9030 2066 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU casted 16 (232) 9030 2064 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 0.6 (2 1/2) EU forged 16 (232) 9030 2069 00
15 (5/8) 25 (1) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2046 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2100 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2049 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2047 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) US casted 16 (232) 9030 2065 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2048 00
25 (1) 36 (1 5/16) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2050 00
25 (1) 36 (1 5/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2051 00

Hose rolls

Inner diameter Outer diameter Length Max working pressure Part number
mm (in) mm (in) m (ft) bar (psi)  
6.3 (1/4) 13 (1/2) 30 (98) 16 (232) 9030 2036 00
10 (3/8) 17 (1 1/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2037 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 30 (98) 16 (232) 9030 2038 00
16 (5/8) 25 (1) 30 (98) 16 (232) 9030 2039 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 20 (65) 16 (232) 9030 2040 03
20 (3/4) 30 (1 3/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2040 00
25 (1) 36 (1 5/16) 20 (65) 16 (232) 9030 2041 03
25 (1) 36 (1 5/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2041 00