โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Adaptors for post drivers

Contact me +66 (0) 38 562 900

Guide adaptors for LPD-HD-T and LPD HD-RV

Shape Description Part number
Rectangular For IPE/Sigma/C, 100 mm  (3.94 in) beams 3371 8060 45
Rectangular For IPE/C, 120 mm (4.72 in) beams 3371 8060 46
Round For 2 1/2" tubes and 70-75 mm (2.76-2.95 in) poles 3371 8060 47
Round For 3" tubes and 80-85 mm (3.15-3.35 in) poles 3371 8060 48
Round For 3 1/2" tubes and 95-100 mm (3.74-3.94 in) poles 3371 8060 49
Round For 4" tubes and 105-110 mm (4.13-4.33 in ) poles 3371 8060 50
Round For 5" tubes and 125-135 mm (4.92-5.31 in) poles 3371 8060 51

Solid adaptors for LPD-HD-T and LPD-HD-RV

Shape Description Part number
Round For 6" tubes and 140 mm (5.51 in) poles 3371 8060 52
Round For diam. 135-145 mm (5.31-5.71 in) tubes 3371 8060 53
Round For diam. 105-115 mm (4.13-4.53 in) tubes 3371 8060 54
Round For diam. 150 mm (5.91 in) poles 3371 8060 55

Adaptors for LPD-LT and LPD-RV

Shape Post / profile dimension Part number
Universal   3371 8060 33
Round up to 96 mm 3371 8060 34
Square up to 54 mm 3371 8060 32

Adaptors for LPD-LD-T

Shape Post / profile dimension Part number
Round up to 16 mm (0.63 in) 3371 8060 56
Round up to 25 mm (0.98 in) 3371 8060 57
Round up to 62 mm (2.44 in) 3371 8060 58