โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

The DrillAir range

20-45 m³/min / 706-1589 cfm (12-35 bar / 16-612 psi)

Contact us

Save fuel when drilling

What is the impact on fuel consumption of drilling under 35 bar, compared to a gradual pressure buildup? We did the test, and found that drilling under 35 bar results in getting the job done faster, and a lower total fuel consumption.

Loading...

500meters

How deep you can drill per day with Drillair Y35

10%

Additional flow when flushing and during stem refills thanks to Dynamic Flow Boost. That means faster flushing and refilling and a shorter time to finish the drill job.

1truck

Just one truck can carry your compressor and drill rig, that's how compact our compressors are.

Single Truck

A single truck can carry both the compressor and the rig thanks to the short 4.1 meter frame.

Three Layer Protection

To keep the canopy in good condition for a longer period of time, we use three layers of protection: zincor, primer and powder

Cost per Meter

Drilling with 30-35 bar pressure allows you to drill more meters in an hour. with a lower overall cost per meter

A dedicated solution for drilling

At Atlas Copco, we know the drill when it comes to compressed air, whatever the flow or pressure. A DrillAir compressor offers the perfect harmony between pressure and flow and puts you in full control of these parameters, while saving fuel. Read more about the Xc4004, our most advanced controller.

Four reasons to invest in DrillAir:
1. Drilling 500 meters per day is achievable with the DrillAir Y35. Two 4.5” geothermal wells can be finished in a single drilling day.
2. A single truck can carry both the compressor and the rig thanks to the short, 4.1 meter compressor frame.
3. DrillAir is suitable for sustainable projects, thanks to compliance with Stage V emission standards.
4. DrillAir Y35 consumes less than 2.2 liters of fuel per meter drilled. (depending on various operational parameters)

Which DrillAir compressor is best for the job?

Thanks to AirXpert 2.0, you can run your DrillAir at various flow and pressure settings. To choose the best DrillAir unit, just consider your core business to enjoy the best possible efficiency, while knowing it will tackle those additional applications too.

DrillAir selection chart

Product variations

DrillAir Y35; DrillAir V39; DrillAir X28; DrillAir V28; DrillAir H32; DrillAir V21; DrillAir H23.

The ultimate addition to your fleet

Loading...

DrillAir Y35.

We made it cleaner and smaller. And it makes you drill faster.

Learn more about our DrillAir solutions

Loading...

A customer experience

We sent out a new DrillAir Y35 for a field test in Sweden. In this movie we captured the testimonial of the drilling company owner.

Loading...

DrillAir dynamic flow boost

Loading...

Save fuel when drilling

Loading...