โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

The amazing new 8 series

2.5-5 m³/min / 70-175 cfm (7 bar / 100 psi)

Contact us +66 (0) 38 562 900

10models

750Kg

All models weigh less than 750 Kg, including the built in options.

Lightweight

10 models. All below 750 Kg including options with a built in generator and aftercooler.

Legendary toughness

HardHat® canopy for longer lifetime and higher residual value.

Assured reliability

Anti-air lock system for guaranteed engine starting.

The amazing new 8 series: ready to go when you are

The new 8 Series compressor range from Atlas Copco is the result of over a decade of continuous development. For the first time, it’s possible to transport behind a normal passenger car, with no special driving license, a compressor that can produce up to 5 m3/min of air, with a full size fuel tank, aftercooler and generator all incorporated into a compact and lightweight package.

Light and efficient towable air compressor

The new 8 serie mobile compressor

The new 8 series mobile compressor

This is all made possible by the latest development in our pioneering air element design, meaning we can produce a compressor up to 150kg lighter than comparable models. However, we understand that this means nothing without efficiency. Efficiency can mean many things, such as: reduced service time, fuel consumption or increased utilization. The 8 Series ticks all the boxes when it comes to delivering outstanding performance in all of these categories.

The legendary HardHat

Lastly, depending on your application you might ask about robustness, durability, ruggedness or toughness – we have one simple word for all of the above – The HardHat®. This legendary canopy was born in 2005 and the 8 Series features the latest, toughest design.

Ready to go, and ready to move - when you are!

The XAS 88 with Hardhat

The XAS 97 with Hardhat

The XAS 97 was developed in conjunction with our key customers and is ready to go, and ready to move – when you are! Making it the perfect companion for pneumatic tools and other applications that require high free air delivery, such as sandblasting. The XAS 97 comes with a HardHat® canopy. This highly resistant cover is tough, really tough. It withstands dents, scratches and corrosion like no other.

Download library

Product variations

XAS 38 kd ; XAS 48 Kd; XAHS 38 Kd; XAS 58 Kd ; XAS 68 Kd ; XATS 68 Kd ; XAS 77 Kd ; XAS 88 Kd ; XAS 48 ; XAS 68 ; XAS 97 ; XAS 38 ; XAS 48 ; XAHS 38 ; XAS 58 ; XAS 68 ; XATS 68 ; XAS 77 ; XAS 88 ; XAS 48 ; XAS 68 ; XAS 97 .
XAS38kd ; XAS48Kd; XAHS38Kd; XAS58Kd ; XAS68Kd ; XATS68Kd ; XAS77Kd ; XAS88Kd ; XAS48 ; XAS68 ; XAS97 ; XAS38 ; XAS48 ; XAHS38 ; XAS58 ; XAS68 ; XATS68 ; XAS77 ; XAS88 ; XAS48 ; XAS68 ; XAS97 .

Check out our onsite mobile solutions portfolio