Jak švédský potravinářský závod Dafgård dokáže opětovně využít 98 % energie

Díky instalaci nového bezmazného systému stlačeného vzduchu s 98% využitím odpadního tepla dokázala společnost Dafgård Family výrazně ušetřit energii, snížit náklady a zredukovat emise oxidu uhličitého. Volba řešení Atlas Copco byla snadná, protože nabízí rychlou návratnost investice a vyšší kapacitu.

Šroubové kompresory Řešení využití odpadního tepla Potravinářský průmysl a výroba nápojů Bezmazné kompresory Třída 0

Energeticky efektivní rozšíření výroby

Díky instalaci nového bezmazného systému stlačeného vzduchu s 98% využitím odpadního tepla dokázala společnost Dafgård Family výrazně ušetřit energii, snížit náklady a zredukovat emise oxidu uhličitého. Volba řešení Atlas Copco byla snadná, protože nabízí rychlou návratnost investice a vyšší kapacitu.

Bezmazné kompresory poskytují vyšší kvalitu vzduchu

V roce 2010 společnost Dafgård Family rozšířila svoji výrobu a postavila novou pekárnu, ve které peče proslulý kváskový chléb. Technický vedoucí společnosti Dafgård Family Anders Dafgård vysvětluje: „S rozšířením výroby se zvýšila naše poptávka po stlačeném vzduchu. Náš tehdejší systém stlačeného vzduchu na to nestačil. Proto jsme se obrátili na společnost Atlas Copco a probrali jsme možnosti pro nový větší závod.“ Dozvěděli jsme se, že potenciální úsporu energie a zvýšení kvality stlačeného vzduchu lze uskutečnit přechodem z kompresorů se vstřikováním oleje na bezmazné kompresory. „Změřili jsme aktuální spotřebu energie a začali jsme probírat bezmaznou alternativu, rosné body, využití odpadního tepla, novou kompresorovnu, výpočty LCC, řídicí systémy pro více kompresorů a další parametry.“ „Kvalita stlačeného vzduchu bezmazné alternativy s integrovaným sušičem MD společně s krátkou návratností se staly rozhodujícím faktorem při výběru nového bezmazného vzduchového kompresoru,“ říká Klas Johansson, obchodní technik společnosti Atlas Copco.

“ Při modernizaci naší výroby vždy usilujeme o zlepšení energetické efektivity, což znamená, že se vždy snažíme zvolit energeticky nejvýhodnější alternativu. To byl hlavní faktor při našem výběru nového vzduchového kompresoru. ”

Anders Dafgård , Technický vedoucí, Dafgård Family

Roční úspora více než 100 000 USD v nákladech za energii

Společnost Dafgård Family instalovala bezmazný vzduchový kompresor ZR 160 VSD FF s řízeným pohonem, integrovaným sušičem MD a řídicím systémem ES8 pro více kompresorů.
„Snížili jsme naše náklady na energie o 700 000 SEK ročně, což je přibližně 106 000 USD za rok, a rovněž jsme snížili emise oxidu uhličitého o 117 metrických tun za rok,“ říká Anders Dafgård.


Úspora energie 1100 MWh/rok

Systém využití odpadního tepla společnosti Atlas Copco umožňuje využít nadbytečnou energii k topení. Společnost Dafgård Family opětovně využívá přibližně 98 % zbytkové energie na předehřátí naředěné vody pro výrobní kotle.
„Ve výrobě máme množství procesů, kde používáme přímo působící páru. Abychom byli schopni opětovně využít energii z kompresoru, instalovali jsme tepelný výměník, který přenáší teplo do naředěné vody.“
„Tímto způsobem ušetříme přibližně 1100 MWh za rok. Kromě toho jsme rovněž získali sušší stlačený vzduch vyšší kvality,“ uzavírá Jan-Åke Karlsson, manager pro procesní stlačený vzduch ve společnosti Dafgård Family.