Čistotu produkce pramenité vody zajišťují bezmazné vzduchové kompresory ZT

Společnost Princes Gate Spring Water se sídlem ve Walesu dosáhla výrazných úspor energie a zlepšení produkce ve svém stáčecím závodě tím, že nahradila původní olejem mazané kompresory za nové bezmazné zařízení řady ZT, které poskytuje garantovanou dodávku vysoce kvalitního vzduchu a zajišťuje čistotu produktů přírodní vody.

Závod společnosti v Narberthu v Pembrokeshire stáčí minerální pramenitou vodu přirozeně filtrovanou místní krajinou. Výrobní provozy vyžadují konstantní přísun vysoce kvalitního stlačeného vzduchu o objemu 108 l/s a tlaku 7 bar pro uspokojení nároků nízkotlakých zařízení na procesní lince, jako jsou pneumatické válce, rozdělovače, plnicí zařízení a barvicí stroje − to vše přispívá k roční produkci 55 milionů lahví pramenité vody, které stáčírna v závodě vyprodukuje.

AIRnet VSD – pohon s proměnnými otáčkami Bezmazné kompresory Třída 0 Kompresory

V souladu se Zásadami stlačeného vzduchu potravinářské kvality

Společnost Princes Gate dodává balenou vodu do velkoobchodů a pod vlastními značkami do několika velkých maloobchodních řetězců. Všichni tito zákazníci vyžadují dodržování standardů čistoty, která je stanovena zásadami pro stlačený vzduch potravinářské kvality. Dodavatel musí tedy zajistit, že provozní vzduch je zbaven kontaminace nečistotami, vodou a olejem.

Optimální kvalita bezolejového vzduchu a čistota produktu

Rozhodnutí společnosti instalovat dva bezmazné kompresory, ZT 37 VSD a ZT 18 společně s novým systémem potrubí AIRnet bylo ovlivněno potřebou zajistit optimální kvalitu vzduchu a čistotu produktu. Provozní vzduch společnosti Atlas Copco splňuje normu pro čistotu vzduchu, ISO 8573-1(2001) a rovněž splňuje průmyslovou normu třídy 0, která měří všechny tři druhy olejové kontaminace: aerosol, výpary a kapalinu.

Pro výrobní prostředí je výhodný vzduch bez obsahu oleje

Rozhodnutí o modernizaci kompresoru ve společnosti Prince Gate nebylo ovlivněno pouze potřebou garantovaného vzduchu 100% bez obsahu oleje, ale rovněž kvůli výhodám, které to přináší pro výrobní prostředí, jako je nižší provozní hlukúspora času a snížení nákladů v souvislosti s likvidací olejového kondenzátu. Integrovaný frekvenční měnič kompresorů VSD (plynulá regulace) společnosti Atlas Copco navíc dokáže měnit otáčky motoru tak, aby přesně odpovídaly změnám v odběru stlačeného vzduchu, což umožňuje minimalizovat spotřebu energie a ušetřit až 35 % nákladů na energie.

Dopad tohoto zdokonalení výrobní linky umožnil managementu společnosti Princes Gate plánovat zvýšení ročního výstupu společnosti na 70 milionů lahví a realizovat výrazné navýšení maloobchodních prodejů.

“ Zařízení společnosti Atlas Copco se osvědčilo jako velmi účinné a extrémně spolehlivé, přičemž produkuje vysoce kvalitní suchý vzduch 100% bez příměsí oleje, jak jsme to potřebovali. Dle našeho názoru byla instalace kompresorové soustavy provedena velice profesionálně a ostatním společnostem můžeme zařízení Atlas Copco jen doporučit. ”

Endaf Edwards , Provozní ředitel společnosti Princes Gate