10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba Třída 0

Jak zaručit kvalitu stlačeného vzduchu?

Stále více společností si uvědomuje, že „přechod k ekologickým řešením“ není jen správnou věcí, ale také má smysl z finančního hlediska. To však často vyvolává otázku, zda přechod na ekologické zařízení a výrobní procesy může zajistit kvalitu.     

Pro podniky, které musí splňovat mimořádně vysoké standardy, je to platná otázka. Vezměte si například čisté místnosti ve farmaceutické výrobě. Zajištění dostatečné kvality je zde mnohem důležitější než používání zařízení, které je co nejšetrnější k životnímu prostředí. Ekologická technologie by měla být použita pouze tehdy, pokud zaručí, že nedojde k ohrožení konečných produktů. 

Technologie stlačeného vzduchu: průkopnické řešení

Kvalita vzduchu v potravinářském průmyslu a výrobě nápojů

Kvalita je velmi důležitá, pokud jde o čistý stlačený vzduch. Jelikož nasávaný vzduch není nikdy zcela čistý a protože mnoho vzduchových kompresorů používá olej nebo jiná maziva, generovaný stlačený vzduch může obsahovat vlhkost, olej a prachové částice.
Zatímco tento neošetřený vzduch je dostatečný pro některé aplikace se stlačeným vzduchem, například pro huštění pneumatik, mnoho dalších aplikací vyžaduje vysoce kvalitní čistší vzduch – zejména tam, kde je stlačený vzduch skutečně v kontaktu s konečným produktem. To znamená, že před použitím vzduchu je nutné odstranit nečistoty.
Potraviny jsou perfektním příkladem toho, proč je takové opatření nutné. Je zřejmé, že kvalita vzduchu stlačeného vzduchu pro výrobu potravin musí být vynikající. Musí zabránit průniku kontaminujících látek do koncových produktů.
Z toho důvodu se na toto průmyslové odvětví vztahují přísné normy kvality, jako je ISO 22000. Společnosti s certifikací ISO 22000 prokázaly dodržování závazku bezpečné výroby potravin a nápojů. Z pole, kde se pěstují, až na talíř u zákazníka.
Kontaminovaný vzduch však může nejen poškodit koncové produkty, ale také následná zařízení ve výrobním postupu. To může vést ke zkrácení životnosti, prostojům nebo nákladným opravám.
K dosažení vysoké třídy kvality vzduchu je třeba prvotřídní zařízení pro úpravu vzduchu. Pro zajištění toho, aby olejové částice neznečistily vzduch, je nutný bezmazný kompresor. Zvolte bezmazné kompresory, které mají certifikaci ISO 8573-1 třídy 0.
Tyto kompresory třídy 0 produkují vzduch, který je zcela bez obsahu olejových par, aerosolů a dalších znečišťujících látek. K odstranění vlhkosti se používá sušička vzduchu a k odstranění prachových částic lze nainstalovat filtry.

Může „ekologické“ zařízení poskytovat spolehlivou kvalitu vzduchu?

Otázkou tedy je, zda „ekologické“ verze tohoto zařízení mohou dodávat dostatečné množství a kvalitu stlačeného vzduchu. Nebo snad nejsou dnešní kompresory a sušičky vzduchu dostatečně šetrné k životnímu prostředí, aby je bylo možné použít pro danou práci?

Ekologické systémy stlačeného vzduchu jsou naštěstí velice napřed ve srovnání s jinými typy výrobků, pokud jde o schopnost poskytovat nejvyšší kvalitu. 

Kdy je vhodné ekologičtější řešení?

Náš kompresor s řízeným pohonem (VSD) spolehlivě zajistí vzduch nejvyšší kvality při snížení spotřeby energie v průměru o 50 %. A co je ještě lepší, sušičky VSD naší společnosti nejsou jen energeticky účinnější než předchozí „nejekologičtější“ produkt na trhu.

Dodávají také vzduch o čistotě třídy 4. To je velký rozdíl oproti konkurenci s pevně nastavenými otáčkami. Nejenže jsou zařízení tohoto typu energeticky méně účinná, ale poskytují také stlačený vzduch, jehož čistota se pohybuje až ve dvou třídách.

Video: Co je sušička VSD?

Nekompromisní závazek ke kvalitě vzduchu

Závazek společnosti Atlas Copco ke kvalitě vzduchu jde ještě dále. Stali jsme se prvním výrobcem kompresorů, který získal certifikaci ISO 22000, a to pro náš závod na divize výroby bezmazných vzduchových zařízení v belgických Antverpách. Zde vyrobené kompresory jsou konstruovány a sestavovány v řízeném, čistém a bezpečném prostředí. 

Takže i když je pravda, že některé ekologické výrobky se ještě nevyrovnají výrobkům, které chtějí nahradit, pro zařízení na výrobu stlačeného vzduchu to neplatí. 

Vedle toho, že nabízejí mnoho dalších výhod, jako jsou úspory nákladů, jsou tato zařízení více než schopná produkovat dostatečné množství extrémně čistého a vysoce kvalitního vzduchu pro jakékoli použití. 

Stáhněte si zde našeho Průvodce na cestě k ekologické výrobě v 10 krocích