10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba

Skutečné náklady na kompresor

Každého z nás někdy pohled na cenovku šokoval. Když jste se podívali na cenu zboží, pomysleli jste si, že je to vážně moc. U mnoha produktů je však číslo na cenovce jen malou částí celkových nákladů. Proto je klíčové zvážit celkové náklady na vlastnictví (TCO), tj. skutečné náklady na nákup, údržbu, provoz a nakonec také recyklaci strojů.  

Kompresory jsou dobrým příkladem, jak výrazný může být rozdíl mezi počáteční investicí a celkovými náklady na vlastnictví. Kupní cena průmyslového vzduchového kompresoru tvoří přibližně pouze 20% nákladů na životní cyklus. Většinu, přibližně 80% celkových nákladů na vlastnictví, tvoří náklady na energii a zbytek připadá na údržbu.

To znamená, že to nejhorší, co lze udělat při nákupu kompresoru, je podívat se pouze na nákupní cenu bez zohlednění dalších nákladů. V zásadě platí, že nejméně nákladné kompresory obecně nejsou příliš energeticky účinné, což znamená, že z dlouhodobého hlediska stojí více. To je velmi výhodné pouze v několika málo případech, kdy se kompresor používá zřídka.   

Regulace provozních nákladů kompresoru

ROI icon savings TCO total cost of ownership

Ve většině ostatních případů je nejlepším způsobem, jak v průběhu času ušetřit peníze, omezení provozních nákladů kompresoru. Vzhledem k zásadnímu podílu na celkových nákladech na vlastnictví je nejlogičtějším místem, kde začít, snížení nákladů na energii. Toho lze nejsnadněji a nejefektivněji dosáhnout nákupem energeticky úsporného kompresoru bezmazného typu nebo se vstřikováním oleje.

Náš kompresor s řízeným pohonem VSD+ může snížit spotřebu energie až o 50 %. Uživatelům šetří mnoho peněz po mnoho let. Enormní úspory energie umožňují provozovatelům rychle získat zpět veškeré investiční náklady – často během jednoho roku.
Mnoho zemí nabízí daňové výhody nebo jiné pobídky k přechodu na kompresory, které pomáhají šetřit energii.
Kromě účinnosti a souvisejících úspor mají prémiové kompresory další výhody. Jejich spolehlivost může snížit provozní náklady kompresoru prodloužením životnosti stroje a intervalů údržby. Spolehlivý kompresor může zabránit nákladným prostojům , zatímco vysoce kvalitní vzduch, který produkuje, chrání další připojená zařízení.
Mnohé z těchto výhod nejsou pouze finanční povahy. Nižší spotřeba energie také přispívá k ekologičtějšímu prostředí, stejně jako eliminace odpadu díky tomu, že kompresory a další zařízení vydrží déle.

Skryté provozní náklady kompresoru

Kromě zjevných úspor, které mohou přinést prémiové kompresory, je třeba vzít v úvahu také nepřímé náklady. Několik příkladů:

  •  kompaktní kompresor uvolňuje prostor ve výrobních závodech, 
  • tichý kompresor je pro zaměstnance příjemnější a snižuje potřebu kupovat spolehlivou ochranu sluchu, 
  • kompresor, který produkuje jen málo emisí, je pozitivní z hlediska zdraví zaměstnanců.

Ze všech těchto důvodů se vyplatí zkoumat nejen cenu kompresorů, ale také související provozní náklady každého z nich. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výpočtu celkových nákladů na vlastnictví, naši odborníci vám rádi poradí.