10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba

Vysoké náklady, pokud nepřejdete na ekologické technologie

„Pokud zaspíte, prohrajete.“ Nevyužití příležitosti bude mít později nedozírné důsledky. To neplatí nikde více než v byznysu. Ekologický přístup není výjimkou.    

Pokud byste před sto lety při přepravě zboží stále spoléhali na koně a povozy, zatímco vaši konkurenti nakoupili nákladní vozidla, vaše společnost by pravděpodobně zkrachovala. Pokud jste před dvaceti lety měli pocit, že internet byl jakýmsi výstřelem, pak váš podíl na trhu pravděpodobně skončil propadem.  

Dnes jsou touto příležitostí zelené technologie a promarnění této příležitosti bude znamenat, že zůstanete pozadu. I když je pravda, že počáteční investice do některých zařízení šetrných k životnímu prostředí může být vyšší, dlouhodobé snížení výrobních nákladů a další výhody tento rozdíl rychle a mnohem více nahradí. 

Proto by se vedoucí pracovníci neměli ptát: „Co bude moji společnost stát přechod na ekologické technologie“ ale spíše: „Co ztratí moje společnost, když na tyto technologie nepřejde?“ 

Odpověď zní: „Hodně.“

Vyšší výrobní náklady

Looking after the piggy bank

A co je nejdůležitější, společnosti, které se odmítají vydat ekologickou cestou, promeškají možnost podstatně snížit své výrobní náklady. Zatímco jejich konkurenti generují vlastní energii solárními elektrárnami, využívají odpadní teplo pomocí inovativních rekuperačních systémů nebo snižují účty za elektřinu investicemi do zelených technologií, podniky používající zastaralá zařízení uvíznou na vyšších nákladech na energie. Tento efekt se zvyšuje u strojů, které spotřebovávají velké množství energie, například u kompresorů. Kupní cena představuje pouze zlomek celkových nákladů na vlastnictví, zatímco peníze vynaložené na energii tvoří 80 procent. Dodatečné výdaje, které vzniknou společnostem, které nepoužívají ekologické technologie, jim ponechávají špatnou volbu. Mohou buď přenést dodatečné náklady na spotřebitele, nebo provést škrty jinde. Jsou také mnohem zranitelnější vůči výkyvům v cenách energií. Pokud se například země rozhodne zvýšit daně z nezelených energií, firmy, které stále spoléhají na tradiční, neefektivní technologie, nakonec budou muset zaplatit ještě více. A konečně, nejsou ani oprávněné čerpat dotace a využívat daňové pobídky, které mnoho vlád nabízí firmám, které nakupují energeticky účinná zařízení.

Ztráta reputace

Zatímco se podnikům, které se odmítají vydat ekologickou cestou, zvýší výrobní náklady, pravděpodobně rovněž utrpí na své pověsti. Ve světě, ve kterém jsou lidé čím dál více ohleduplní k životnímu prostředí, jsou společnosti, které investují do ekologických technologií, přitažlivější pro zákazníky i potenciální zaměstnance. Tyto společnosti mohou využít svůj závazek k čistšímu světu při marketingu nebo na etiketách svých výrobků.

Naopak podniky, které takové investice nerealizují, budou považovány za překážku udržitelné budoucnosti. Navíc je zelená technologie obecně vnímána jako inovativní. V důsledku toho budou společnosti, které se i nadále spoléhají na „staré“ technologie, vnímány tak, že jsou krok za svou konkurencí. 

To je důležité zejména v souvislosti s přijímáním slibných zaměstnanců. Aby mohla společnost přilákat a udržet si špičkové zaměstnance, nemůže být považována za firmu, která stojí v cestě pokroku. 

Nejistota

V našem rychle se měnícím světě je schopnost plánovat dopředu pro manažery neuvěřitelně důležitá. Ve většině případů jsou překvapení špatná pro podnikání. Používání starších a neefektivních zařízení činí společnosti zranitelnými vůči náhlým a drastickým změnám, jako může být nový zákon o ochraně životního prostředí nebo soudní rozhodnutí zakazující určité stroje. Firmy, které jsou napřed v používání inovativních a ekologických technologií se nemusí obávat, že jejich vybavení bude náhle nutné vyměnit. 

I když by každý z těchto důvodů měl být natolik přesvědčivý, aby se firmy vydaly ekologickou cestou, snad nejlepším argumentem je, že technologie šetrná k životnímu prostředí je nevyhnutelná. Spotřebitelé budou každý rok požadovat, aby společnosti byly odpovědnější. Normy o ochraně životního prostředí budou každý rok přísnější. A každý rok, který společnost nepodnikne příslušné kroky, bude znamenat větší ztrátu.