10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba

Metody úspory energie ve vzduchových kompresorech

Kolik mohu ušetřit?

Energeticky úsporné kompresory snižují náklady. Díky výrazně nižší spotřebě energie snižují výrobní náklady na stlačený vzduch. Jelikož většina celkových nákladů na vlastnictví kompresoru má původ v nákladech na energii, může mít toto snížení nákladů velký dopad na váš účet za energii.   Existuje však nějaký způsob, jak přesně vypočítat, kolik může firma ušetřit přechodem na ekologické technologie? 

To je obzvláště důležitá otázka pro menší firmy, které se mohou obávat vyšší počáteční nákupní ceny energeticky účinného kompresoru. Podle nich by se mohlo zdát, že „bezpečnou“ možností by bylo nadále používat starý kompresor, i když to stojí obrovské účty za elektřinu. 

Není nic bezpečného na lpění na staré technologii, protože ti, kdo se rozhodnou pro ekologičtější přístup, využívají významnou konkurenční výhodu. Ve skutečnosti není přechod na technologii šetrnou k životnímu prostředí o mnoho riskantnější, protože opačný přístup vede k nejistotě výrobních procesů.
 

Ekologické vzduchové kompresory zajišťují stabilitu. Nezaručují pouze, že společnost sníží výrobní náklady na stlačený vzduch – a proto je lépe chráněna před vysoce kolísajícími cenami energií – ale také nabízejí vyšší spolehlivost, delší intervaly údržby a zajišťují soulad se současnými a nadcházejícími emisními normami.    

Chcete pomoci při určení konkrétních úspor

Ve většině případů budou přímé a nepřímé úspory a výhody přechodu na ekologický kompresor značné – zejména pak nižší výrobní náklady na výrobu stlačeného vzduchu v důsledku snížení nákladů na energie. 

Konkrétní hodnota závisí na faktorech, jako jsou například firemní potřeba stlačeného vzduchu nebo zvolený typ kompresoru. 
Můžeme například porovnat kompresor s řízeným pohonem a kompresory s pevně stanovenými otáčkami. S těmito informacemi mohou naši odborníci pomoci vypočítat, kolik může firma ušetřit zakoupením ekologického vzduchového kompresoru.  

Jak dosáhnout úspor energie u vzduchového kompresoru?

Realizace úspora stlačeného vzduchu ve výrobním závodu

Smartlink efficiency and uptime

Přechod na ekologické technologie není jen záležitostí zakoupení nového kompresoru. Optimalizace stávající sítě stlačeného vzduchu obvykle podnikům nabízí více než jednu možnost snížení spotřeby energie a nákladů na stlačený vzduch. Systém stlačeného vzduchu vyžaduje pozornost a péči. Jejich zanedbání nevyhnutelně povede k neefektivitě, která může být velmi nákladná.

 

  1. Proto je třeba pečlivě sledovat a kontrolovat systém stlačeného vzduchu. Jednoduchým příkladem je provozní tlak vzduchu. Vyšší tlak způsobí vyšší spotřebu energie, což znamená vyšší provozní náklady. Zvýšení tlaku o přibližně 1 bar představuje průměrné zvýšení požadované energie o 8 procent. To se rychle načítá.

    Mnoho společností se dopouští chyby, když jednoduše zvýší svůj provozní tlak vzduchu, pokud dojde k poklesu tlaku ve vzduchovém systému. I když se to jeví jako snadné řešení, je to rovněž drahé řešení, které rychle vede ke zvýšení nákladů na stlačený vzduch. Například dvoumilimetrová netěsnost při tlaku 8 bar může stát firmu desetitisíce korun ročně.

  2. Proto má zásadní význam prošetřit příčiny poklesu tlaku, což může představovat cokoli od netěsností až po potrubní systém s poddimenzovanými rozměry, staré vybavení nebo ucpaný filtr. To znamená, že obsluha by si měla vždy být vědoma toho, jak vysoký tlak skutečně potřebuje a kde může v systému docházet k jeho ztrátám. Jako obecné pravidlo platí, že síť stlačeného vzduchu by měla být navržena tak, aby ztráta tlaku mezi kompresorem a nejvzdálenějším zařízením, které spotřebovává vzduch, nebyla vyšší než 0,1 bar. Vše ostatní se rychle odrazí v účtu společnosti za elektřinu.

    Dobrým způsobem řízení systému stlačeného vzduchu je použití nejmodernějšího hlavního řídicího systému, který sleduje jeho účinnost, dostupnost a spolehlivost. Dokáže nejen detekovat problémy, ale také automaticky snížit pracovní tlak, tj. snížit náklady, když je poptávka po vzduchu nízká, například v noci nebo o víkendech. 

  3. Dalším dobrým způsobem snížení nákladů je přidání systému využití odpadního tepla do sítě stlačeného vzduchu. Více než 90 procent energie, kterou kompresor používá, lze jinde zpětně využít ve formě tepla. V důsledku toho se investice do takového systému často vyplatí za méně než tři roky.

    Nejdůležitější věcí, kterou je třeba si zapamatovat, je, že lze zlepšit téměř jakoukoli síť stlačeného vzduchu, zejména ty, které nepoužívají nejmodernější zařízení a špičkové řídicí jednotky. Chcete-li dosáhnout ještě větších úspor, obraťte se na odborníky společnosti Atlas Copco a zjistěte, jak může vaše společnost těžit z ekologických technologií.

Podívejte se na dopad snížení uhlíkové stopy na životní prostředí

Krok 1: Vyberte měnu a měrnou jednotku

Krok 2: Zadejte roční počet provozních hodin, výkon systému a náklady na elektrickou energii za hodinu

Krok 3: Zvolte procento úspory energie 

Zúžení rozsahu tlakového pásma o 1 bar: 7 %
Přechod z pevných otáček na VSD: 35 %
Přechod z pevných otáček na VSD+: 50 %
Instalace systému využití odpadního tepla: 94 %

Krok 4: Vyberte počet let pro vizualizaci úspory v průběhu času

Podívejte se na odhad snížení vašich nákladů na elektřinu a emisí CO2. V zájmu větší srozumitelnosti jsme znázornili snížení CO2 v běžnějších srovnáních, jako jsou emise CO2 z nabíjení chytrých telefonů a roční spotřeba elektrické energie domácností.