Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Společnost Kolak zvolila kompresor ZT pro vysoce kvalitní dodávku vzduchu bez obsahu oleje

VSD – pohon s proměnnými otáčkami Řešení využití odpadního tepla Bezmazné kompresory Potravinářský průmysl a výroba nápojů Třída 0

Společnost Kolak Snack Foods Ltd je přední britský výrobce brambůrků a snacků, který produkuje vlastní značky jako Dylans Hand Cooked Crisps a privátní značky dodávané nezávislým prodejcům a do předních obchodních řetězců.

Když společnost zaznamenala obchodní úspěch a potřebovala zvýšit produkci výrobního závodu v Londýně, rozhodla se modernizovat svoje výrobní zařízení, a to včetně kompresorů. Při zvažování možností společnost věděla, že potřebuje zajistit spolehlivost a kontinuitu produkce, ale rovněž potřebuje eliminovat veškerá možná rizika kontaminace produktů během procesu zpracování. Potřebovala řešení, které je efektivní, spolehlivé a kompletně bezmazné.

Energetická efektivita kompresorů ZT byla pro výběr klíčová

ZT 90 VSD FF

Aby společnost Kolak dosáhla svého cíle, rozhodla se nahradit stávající jednotky bezmaznými rotačními šroubovými stroji Full-Feature – dva kompresory ZT 90 FF a ZT 90 VSD FF – které poskytují garantovanou dodávku vysoce kvalitního vzduchu. Výsledkem jejich instalace je, že vzduch na zpracování v londýnském závodě společnosti Kolak vyhovuje normě ISO 8573-1 (2010) třídy 0 pro čistotu vzduchu, která zahrnuje průmyslovou normu třídy 0. Třída 0 měří všechny tři formy kontaminace: aerosol, výpary a kapaliny.
24hodinové směny 7 dní v týdnu ve výrobním závodě Kolak v Londýně, jejichž cílem je uspokojit poptávku po výrobě, jasně naznačují, že při výběru nových kompresorů byla klíčovým faktorem rovněž energetická efektivita.

Kompresor s řízeným pohonem VSD společnosti Atlas Copco v součinnosti s kompresory pro základní zatížení pokrývá všechna hlavní nasazení pro aplikace využívající tlak 7 bar v závodě, což zahrnuje výměník tepla, parní kotel a balicí linku. Tím je zajištěno, že výstup kopíruje poptávku tím nejúspornějším způsobem, kdy se kompresor VSD stará o jakoukoliv další zátěž na pracovišti.

Rikin Lakhani , Ředitel společnosti Kolak Snack Foods

Investice do dlouhodobě výhodných řešení s kompresorem Full-Feature

Každý ze tří nových kompresorů představuje plnohodnotné kompletní řešení včetně kabeláže a potrubí, takže je ihned po vybalení připraven k použití. Díky integrovanému sušiči IMD a pohonu s proměnnými otáčkami dokáže kompaktní jednotka dodávat kvalitní stlačený vzduch s minimálními náklady.
Adsorpční sušič IMD odstraňuje vlhkost ještě před vstupem do rozvodů vzduchu, a zaručuje tak procesní spolehlivost a eliminuje riziko kontaminace koncových produktů. Sušení vzduchu nevyžaduje žádné externí napájení, a protože sušič nepotřebuje žádný regenerační vzduch, nedochází ke ztrátám stlačeného vzduchu. Pokles tlaku při průchodu sušičem je minimální, což dále snižuje provozní náklady. Ve výsledku tak lze v porovnání s konvenčními typy sušičů dosáhnout významných úspor.
Pro zajištění plné ochrany a optimálního provozu systému stlačeného vzduchu podepsala společnost Kolak Snack Foods desetiletou smlouvu o kompletní péči na údržbu a servis kompresorového systému se společností Atlas Copco, která se zavázala sledovat a udržovat výkon instalace. Rikin Lakhani k tomu dodává:
„Investovali jsme do nejlepšího balíčku služeb, abychom si zajistili dlouhodobě výhodné řešení.“