Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Betydningen af trykluftværktøjsstyring for en effektiv installation

Hvad tror du er afgørende for at opnå en høj produktivitet og en optimal funktion af et trykluftværktøj? Ja, det er en optimeret trykluftinfrastruktur. Når du har valgt det rigtige værktøj til opgaven, skal du bruge lidt energi på trykluftinfrastrukturen. I trykluftanlæg er to af de mest almindelige termer lufttryk og luftflow – lad os først forstå, hvad de betyder, og hvordan de måles:

Lufttryk

Luftflow

Bestemmer kompressorens evne til at udføre en bestemt arbejdsmængde på et givent tidspunkt. Kompressoren skal levere den korrekte mængde tryk, eller kraft, der skal bruges til udførelsen af processen. For lavt tryk betyder, at opgaven ikke bliver udført, mens for højt tryk kan beskadige udstyret og forårsage uventede fejl. Dette er kompressorens evne til fortsat at udføre en bestemt opgave. Den nødvendige flowmængde afhænger af, hvor lang tid det tager at udføre opgaven. I tilfælde af utilstrækkeligt flow vil kompressoren få brug for pauser til at genopbygge trykket i luftbeholderen. Flow er den mængde luft, der passerer gennem et areal pr. tidsenhed.

Mål: Kraftenheder pr. overfladeenhed. Bar er en metrisk enhed, og psi er en engelsk måleenhed.

Mål: L/s (liter pr. sekund) eller cfm (kubikfod pr. minut) ved et bestemt tryk.

Air line installation

For at optimere trykluftinstallationen, hvilket vil give større kraft og effektivitet til den produktion, der bruger trykluftværktøj, er det vigtigt at forstå, hvad der er rigtigt og forkert:

Ting, der ikke bør gøres.

 • Forkert lufttryk: Mange virksomheder bruger deres værktøjer med for lavt eller forkert indstillet lufttryk. Værktøjets ydeevne afhænger af en korrekt indstilling af trykluftinfrastrukturen.
 • Valg af forkert trykluftudstyr: Forkert dimensionerede slanger og gammelt trykluftudstyr overses normal i et trykluftanlæg og er ofte den vigtigste kilde til problemet. Et luftværktøj skal normalt bruge 6,3 bar (90 psi) ved nominel effekt. En sænkning af driftstrykket med 1 bar (15 psi) fører til et produktivitetstab på 25-30 %.
 • For mange (ekstra) tilslutninger: Tilføjelse af flere trykluftværktøjer, rør og tilslutninger til et eksisterende trykluftanlæg vil øge tryktabet, og systemet vil miste sin effektivitet. Dette vil på sin side øge driftsomkostningerne til trykluftkompressoren og trykluftinfrastrukturen.

 • Ting, der bør gøres:

 • Planlæg trykluftinfrastrukturen i en fabrik, og brug passende produktopsætninger, da det vil gavne værktøjseffektivitet, reducere energispild og minimere driftsudgifterne til systemet.
 • Vælg det rigtige trykluftværktøj, da tryktabet i et anlæg afhænger af den luftmængde, værktøjet skal bruge: Jo større flow, jo større tryktab.
 • Fabrikker bør vælge kompressorstørrelse efter strømforsyningen med en passende luftmængde og flowhastighed for at undgå energispild.

 • Afslutningsvis følger her nogle gode råd til, hvordan vi kan forbedre trykluftforsyningen med enkle midler:

  Smøring kan forlænge levetiden. Brug et filter og en regulator til at indstille og overvåge ren, tør, smurt luft.

  Afstand - hold den så kort som muligt. Brug den korrekte type slange, maks. 3-5 m/10-16 ft.

  Dimension af indgangsgevind. Vælg den rigtige nippel til hvert værktøj. Full flow-koblinger giver den bedste ydeevne.

  Luftforbrug. Overvej at bruge større rør og koblinger for at sikre korrekt lufttryk til værktøjerne.

  Tilladt tryktab. Undgå lækager, lyt efter dem!

  Arbejdsmiljø. Installér et mere modstandsdygtigt trykluftanlæg, hvis arbejdet skal foregå udendørs eller i barske omgivelser.


  Du kan downloade vores hvidbog Air tool management in 5 minutes for at få yderligere oplysninger. Se også Trykluftinfrastruktur og vores udvalg af trykluftværktøj.