Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Fordele ved anvendelse af trykluftværktøj i stedet for el-værktøj

Producenterne vil altid forsøge at finde måder at reducere omkostningerne på og samtidig forbedre gennemløbsmængden. Selvom den indledende forhåndspris for et elværktøj er attraktiv, har trykluftværktøjer en lavere samlet ejeromkostning og opnår en højere produktivitet i det lange løb. Og hvorfor så det?

30. juni 2020

Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder Regering og forsvar Generel industri Produkter Artikler Producent af originalt udstyr Luftfart Elektronikindustrien Bilindustri Industriværktøj og systemløsninger Atlas Copco Tungt udstyr og maskineri Skibsbygningsindustrien Energi Jernbanesektoren

Her er nogle grunde til, at trykluftværktøjer er bedre end elværktøjer:

Fremragende ergonomi – For højtydende slibemaskiner er de væsentligste ergonomiske faktorer værktøjets vægt og vibrationsniveau. At skulle holde en slibemaskine en hel arbejdsdag udsætter operatøren for stress og belastninger. Hvis operatøren også udsættes for høje vibrationsniveauer fra slibemaskinen, bliver situationen endnu værre. Arbejdsprocessen tager længere tid, og operatøren løber en stor risiko for fremtidige arbejdsskader med sygefravær til følge.

Kraft/vægt-forhold – Trykluftslibemaskiner giver et bedre forhold mellem kraft og vægt end elektriske slibemaskiner. Kort sagt, genererer trykluftslibemaskiner langt mere kraft i forhold til deres størrelse og vægt sammenlignet med de fleste andre motortyper. Producenter af elværktøj klassificerer ofte kraften af deres værktøjer ved den watteffekt deres elmotorer forbruger. Hvad der ikke fremgår af elværktøjers specifikationer er, at den effekt, elmotoren forbruger, ikke er den samme effekt som overføres til spindlen. Faktisk er det kun 50 til 60 % af det nominelle wattforbrug, der rent faktisk overføres til slibeskiven, der er monteret på værktøjet. Det modsatte gælder for trykluftslibemaskiner, hvor effekt ind er lig med effekt ud. Et trykluftværktøj klassificeret til én hk giver én hk materialefjernelseseffekt ved spindlen.

Øget produktivitet – En trykluftslibemaskine er ikke følsom over for overbelastning og kan opretholde den oplyste effekt, hvilket giver en højere produktionshastighed. En operatør, der benytter et elværktøj skal passe på ikke at overbelaste værktøjet, da det vil beskadige motoren – og medføre dyre reparationer eller udskiftning af værktøjet.

Ingen risiko for elektrisk stød – Alle typer slibemaskiner benyttes ofte i omgivelser, hvor fugt, ledende materialer og brandfarlige væsker er til stede. Beskadigede kabler og ledninger udgør en risiko for operatørens sikkerhed og kan forårsage elektrisk stød. Endvidere anvender virksomheder inden for metalfremstilling ofte brandfarlige kemikalier, som f.eks. acetone, til at rense og klargøre metaller før svejsning. Pøle af spildte væsker kan hurtigt blive antændt af defekte elektriske ledninger. Dampkoncentrationerne kan være højere, når der arbejdes i indelukkede områder såsom i minedrift og industriel tankrengøring. I modsætning hertil bruger trykluftværktøjer ingen strøm, og deres lamelkompressormotorer genererer ingen gnister.

Høj ydeevne i barske omgivelser – De to største trusler, der har indflydelse på elværktøjers levetid er støv og varme – det hjælper heller ikke at tabe dem i vand eller lade dem ligge i den varme sol. Ifølge deres natur har elektriske motorer en nominel driftscyklus, som skal overholdes. Uden periodisk stilstand, mindsker varmen fra selve motoren ydeevnen og medfører i sidste ende for tidlig nedslidning af værktøjet. Desuden er frembringelsen af partikler iboende i enhver materialefjernelsesproces. Pga. motorrummene med åbne ribber, der er nødvendige af hensyn til kølingen, er elektriske motorer mere udsatte for ophobning af støv og snavs. I modsætning hertil er trykluftværktøjer udviklet specielt til brug i støberier, skibsværfter, offshoreolieboreplatforme, kraftværker, metalfremstillingsanlæg og petrokemiske raffinaderier. Trykluftværktøjer har en 100 % driftscyklus, hvilket betyder, at de er designet til at køre 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

Nem vedligeholdelse – En slibemaskine af industriel kvalitet er ikke et stykke engangsudstyr. Den kan genopbygges periodisk og vedligeholdes i mange år. Det gennemsnitlige vedligeholdelsesinterval for elværktøj er mellem 60 og 120 timer, hvorefter værktøjet typisk skal have nye børster. Til sammenligning er der gennemsnitligt 200 timer mellem serviceintervallerne for et trykluftværktøj af værksteds-/vedligeholdelseskvalitet, mens en trykluftslibemaskine af industriel kvalitet kan køre 2000 timer mellem serviceeftersyn.

Advantage air tool
Konklusion - Uanset om du afgrater komponenter i et maskinværksted, klargør et underlag til lakering eller adskiller støbeforme i et støberi, er alles mål er at få produktet ud af døren hurtigere. Med trykluftslibemaskiner bruger du mindre tid på opgaven og føler dig sikrere og mere tryg ved at udføre den. Med deres 100 % driftscyklusklassificering og lange serviceintervaller bruger du samtidig mere tid på at arbejde og mindre tid på at vedligeholde værktøjerne. Selvom forhåndsomkostningerne ved en trykluftslibemaskine kan være højere, er det de samlede ejeromkostninger, der betyder noget. Trykluftværktøjer er en sund investering, der resulterer i betydelige produktivitetsstigninger i fremstillingssektoren.