De mest almindelige fejl ved nittesamlinger, og hvordan de udbedres

I denne artikel fortæller vi om de mest almindelige fejl, som kan opstå ved nittesamlinger, og trin for trin-udbedringen af dem.

17. oktober 2018

MRO Flyindustrien Modhold til nittehammer Firmajetfly Specialløsninger Rumfart Civil flyindustri Helikopter Luftfart Myndigheder Samleproces Nittesystemer Nittehammere

Forskellige fejltyper kan opstå ved nittesamlinger. De fleste af dem kan skyldes brugen af forkert nittestørrelse eller forkert klargøring af hullet. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du vælger den rigtige nittestørrelse. Her er de mest almindelige fejl:


Mærker i hovedet eller strukturen tæt på hovedetEn mulig årsag er for lave tilspændingskræfter, at pistolen prellede af eller ikke befandt sig i en 90 graders vinkel i forhold til strukturen.

Skaftet er ikke i midten af det monterede hoved. Hældende hoved.Monteringsstangen var ikke i en 90 graders vinkel i forhold til strukturen i hele processen. Sandsynligvis en forkert type monteringsstang.

Koncentriske ringe i hovedet eller på strukturen omkring hovedet.En mulig årsag er et for lille hul i matricen, hvis ringene forekommer på hovedet, eller for stort, de forekommer på strukturen.

Revner i forskellige former.Kriterierne er her at konstatere typen, placeringen og omfanget af revner. Åbne typer skyldes som regel forkert varmebehandling. For lukkede typer er placeringen og omfanget vigtigere. Så længe de ikke skærer hinanden, er det som regel ikke et problem. En årsag til revner kan også være, at nitteprocessen er for lang.

Svulmede nitter, som åbner strukturen.Dette skyldes normalt klargøringen af hullet, hvor nogle spåner har flyttet sig ind mellem pladerne. Du skal fjerne nitten og rengøre området omkring samlingen. I nogle tilfælde accepteres et lille mellemrum, dog ikke i tanke eller trykskrog.

Åbent hoved eller hoved med mellemrum.En mulig årsag er, at tilspændingskraften ikke blev udnyttet korrekt, med for høje tilspændingskræfter fra monteringsstangens side eller for lave fra nittehammerens side. De kan accepteres i de fleste tilfælde, men ikke i en integreret tanksektion eller i trykskrog.

Åbent hoved på planforsænkede nitter.Dette kan skyldes en defekt undersænkning. Det kan justeres ved at bruge næste størrelse af nitte (hvis muligt) og gentage undersænkningen. Hvis hovedet stikker for langt ud, skal nitten planslibes.

Afmontering af nitten

Når du konstaterer én af ovenstående fejl, er det i de fleste situationer muligt at afmontere den pågældende nitte uden dyre tab til følge. Den almindelige måde at afmontere nitten på er:

Nummer 1 for mest almindelige fejl
Udboring for at fjerne en fastsiddende nitte skal ske fra hovedsiden. Vælg et bor, som er én størrelse mindre end nitten. Stans et lille mærke i midten af hovedet. Sørg for, at boret flugter helt med nitten. Start med at bore ved lav hastighed ved forsigtigt at trykke på aftrækkeren. Det gør det meget nemmere at styre boret, og risikoen for at bore skævt minimeres.

Nummer 2 for mest almindelige fejl
Bor hele vejen gennem hovedet og ind i skaftet, så der efterlades mindst muligt materiale mellem skaftet og hovedet.

Nummer 3 for mest almindelige fejl
Brug en stiftudslager, der passer ind i hullet, og slå hovedet af skaftet. En lille mejsel kan også bruges, men man skal være meget forsigtig for ikke at beskadige strukturoverfladen.

Nummer 4 for mest almindelige fejl
Nitten afmonteres med en stiftudslager ved at slå nogle få gange med en let hammer. Nitten opsamles i et bæger. Hvis du nøje følger denne procedure nøje, bør hullet ikke blive beskadiget, og en ny nitte kan sættes i hullet.