Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Sikkerhedscheckliste ved arbejde med vinkelslibere

Denne artikel vil give dig råd om brug af vinkelslibere.

30. juni 2020

Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder Regering og forsvar Generel industri Produkter Artikler Producent af originalt udstyr Luftfart Bilindustri Industriværktøj og systemløsninger Slibemaskiner Tungt udstyr og maskineri Skibsbygningsindustrien Energi Jernbanesektoren

Vi forstår vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø, og hvordan uddannelse er første skridt på vejen til en sikker betjening af maskiner.

Slibning er et arbejde, som skal tages alvorligt, da det kan udgøre en trussel mod vores helbred. Det anvendte udstyr på arbejdspladsen skal håndteres korrekt, og selve slibearbejdet skal håndteres med respekt. De involverede kræfter kan være en kilde til fare, hvis sikkerhedsaspekter overses. Operatøren skal altid være ekstra forsigtig.

Her er en tjekliste, som en operatør bør gennemgå, før arbejdet påbegyndes:
  ✔ Kontroller værktøjets frie hastighed, så det ikke kan rotere hurtigere end det maksimale omdrejningstal angivet på skiven
  ✔ Anvend en skiveafskærmning ved slibning med en slibeskive. Anvend en slibeskive i den rigtige dimension, så slibeskivens rotationshastighed (i o/min.) ikke overskrides
  ✔ Kontroller, at slibeskiven ikke er revnet eller beskadiget på anden vis
  ✔ Kontroller, at der benyttes de rigtige flanger, at de er fastgjort korrekt og er glatte uden spor af grater eller finner
  ✔ Anvend personlig beskyttelsesdragt eller andet sikkerhedsudstyr såsom beskyttelsesbriller, høreværn, handsker, hjelme, masker osv.
  ✔ Foretag en prøvekørsel i et aflukket område, f.eks. under arbejdsbordet
  ✔ Sørg for, at der udføres regelmæssig værktøjsvedligeholdelse
  ✔ Følg altid nationale og internationale sikkerhedsstandarder og -forskrifter

Husk altid på, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Omhyggelige forebyggende foranstaltninger kan hjælpe dig med at undgå arbejdsulykker.


Læs mere om slibning og sikkerhedsforanstaltninger her.

Grinding guide