Pocketguide til spændeteknik

Dette hæfte giver en introduktion til teknikken bag anvendelsen af gevindskårne fastgørelseselementer til samling af komponenter, anvendelsen af elværktøjer til montagearbejde og værktøjsvalgets betydning på kvaliteten af samlingen.

  • Pocket Guide to Tightening Technique 3.2 MB, PDF