Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Energy Storage Systems
Produkter og løsninger

Menneskelig interaktion

Smart Connected Assembly - 6 værdisøjler

Menneskelig interaktion

Ved forbedring af samlebånd med intelligente værktøjer og operatøren i fokus har
Atlas Copco en lang og veldokumenteret historik inden for fremstilling af effektive og ergometriske værktøjer til operatører. Denne erfaring har vi udnyttet til konstruktion af værktøjer til morgendagens fabrik. En af de største vanskeligheder, fabrikker står over for i dag, er at opretholde et tilstrækkeligt uddannet personale. Tilpasning til flere nye produktlinjer kræver oplæring af både gammelt og nyt personale i at håndtere produktionsprocessen. Dette tager tid og efterlader virksomheden sårbar over for dramatiske ændringer i arbejdsstyrken. Det bliver samtidig mere og mere vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere med erfaring i avanceret fremstillingsarbejde.

Udfordringer

Der er for at sikre den fortsatte konkurrenceevne behov for løbende forandringer i produktionen. Det betyder, at du også skal investere tid og penge i uddannelse af personalet, så du kan producere produkter af den bedst mulige kvalitet. Dette kan være dyrt.
En veldokumenteret måde at løse dette på er at parre erfarne operatører med mindre erfarne, så de følges af en mentor og vejledes, når det er relevant. Men med en mindre arbejdsstyrke og større spredning af arbejdskraften i hele fabrikken er det ofte urealistisk. Den ideelle løsning er at sikre, at operatørerne udfører deres arbejde ordentligt uden uddannelse.

Muligheder

Med Atlas Copcos Smart Connected Assembly har det aldrig været nemmere at styre problemerne med uddannelse og rekruttering. I denne fjerde industrielle revolution, eller Industri 4.0, ser vi en stigning i antallet af intelligente, indbyrdes forbundne samlebånd.
Intelligente værktøjer kan understøtte operatørerne ved at registrere fejl og give operatøren vejledning i, hvordan de afhjælpes. Det betyder, at der skal bruges mindre tid og penge på oplæring af medarbejdere, da de løbende får vejledning i realtid, mens de arbejder. Dette gælder ikke blot nye medarbejdere, men også ved flytning af erfarne operatører til nye produktlinjer.
En førende bilproducent konstaterede, at man ved at implementere operatørvejledning kunne nedsætte oplæringstid og -omkostninger med 30 %, når nye modeller blev introduceret i produktionen. Direkte vejledning og øjeblikkelig korrektion er nogle af fordelene med Atlas Copcos Smart Connected Assembly.

Løsning af menneskelige problemer med Smart Connected Assembly

Alle værktøjer har operatørfeedback direkte indbygget. Dette gør operatøren i stand til at verificere, at vedkommende har opnået det ønskede resultat, eller at rette eventuelle fejl. Værktøjerne og alle deres tilsluttede systemer er samtidig designet til at være brugervenlige og intuitive, hvilket betyder, at der skal bruges mindre tid til oplæring.
Atlas Copcos værktøjer har TurboTight®-løsningen, der forbedrer operatørernes ergonomi. Denne styringsalgoritme får værktøjet til at absorbere reaktionskraften fra tilspændingen og gør det betydeligt lettere for operatøren, hvilket forkorter cyklustiderne og forbedrer fleksibiliteten.
Med operatørvejledning får personalet direkte instruktioner med billeder og tekst på en skærm, som reducerer behovet for, at operatørerne skal træffe beslutninger. Ved at få kontinuerlige anvisninger kan operatøren arbejde effektivt, undgå fejltagelser, og behovet for oplæring kan reduceres. Det lette, ergonomiske og trådløse design af Atlas Copcos værktøjer reducerer betydeligt risikoen for skader på operatører og udstyr, hvilket gør intelligente værktøjer til de foretrukne blandt produktionsmedarbejdere. Denne slags intelligente, integrerede løsninger definerer anvendeligheden af Smart Connected Assembly.

Bundlinjen
Som en del af opgraderingen af produktionsanlægget og det at tage skridtet hen imod Industri 4.0 er det af afgørende betydning at fokusere på operatørerne og deres arbejdsmiljø. Med implementeringen af Smart Connected Assembly-løsninger som f.eks. intelligente værktøjer giver du ikke kun dig selv en fordel i produktionen, men bliver også i stand til hurtigt at oplære nyt personale eller flytte erfarne operatører over på nye produktionslinjer efter behov.

Smart Connected Assembly er Atlas Copcos koncept til at understøtte, at Industri 4.0 bliver til virkelighed. En virkelighed, hvor teknologien er brugervenlig og hurtigt skaber værdi.

Læs mere om Smart Connected Assembly og Industri 4.0 - KLIK NEDENFOR

Hvidbøger Customer Story Video Pocketguide