Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Automotive

Thanks to decades of experience in more than 160 markets around the world, we have accumulated extensive knowledge in a wide diversity of processes, needs and objectives in the automotive industry.

Air pneumatic tools, paint spray compressor, cooling air...

Whether for quality paint finishes, smooth running automated processes or better health protection, you can rely on our industrial rental compressors and generators for optimal results.

Looking for reliable, safe and cost-effective equipment and services ? Look no further!

  • Instrument air pneumatic tools ... 
  • Cleaning air
  • Cooling air
  • Process air for pneumatic tools & robots contamination free air for reduced maintenance, smooth operations and healthier work environments 
  • Painting air 100% oil free compressed air for top quality
  • Waste water treatment check our waste water treatment compressors
  • Electricity supply diesel driven generators to counter planned and emergency situations

100% oil-free air paint spray compressors

100% oil free air for spray painting

Our spray paint air compressors deliver 100% oil free compressed air for optimum spray painting quality and finish. For water-based paints they ensure no silicone from the lubricating oil will contaminate your water-based finishes.


Contamination-free compressed air for bath agitation improves paint mixing and prevents coagulation.


Before applying any kind of finish, oil free air is ideal for perfect surface preparation.

Trouble-free operation

Automotive production line

During vehicle assembly you use compressed air for your robots. However, they are sensitive to air quality. The presence of oil and sludge in compressed air can hamper their operation.


By working with 100% oil free air, you can avoid replacements and production stoppages and minimize maintenance and downtime.