Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Food & Beverage

When it comes to clean, oil free compressed air and nitrogen for your food and beverage processes, you can't afford to compromise and risk oil contamination.

100% Oil-free air compressor: ISO-certified

For every critical stage in your production and packaging operations, you can rely on our ISO-certified 100% oil free compressors.

Bread production line - Italy

Our 24/7 flexible rental service ensures your operations are safe, both in planned and emergency shutdown situations - even when your power supply is compromised.


 • Instrument air: 100% oil free air
 • Cleaning air
 • Pneumatic conveying
 • Aeration
 • Fermentation
 • Modified atmospheric packaging (MAP): a continuous flow of compressed nitrogen at desired purity
 • Cooling & Spraying
 • Breathing air
 • Packaging equipment
 • Waste water treatment
 • Electricity supply: diesel-driven generators to counter power breakdowns or shortage

Eliminate all risk of contamination

Pasta production line - France

Atlas Copco oil free screw compressors are developed for applications demanding the highest level of purity.

For these applications zero oil means zero risk of oil contamination.


It means zero risk of damaged or unsafe products or of losses due to operational downtime. Above all, zero oil means zero risk of ruining your hard-earned reputation.

Advantages of Atlas Copco Rental air compressor packages

 • Fuel efficient diesel-driven machines benefit from fuel efficiency and low emissions with our diesel-driven models 
 • Energy efficient electric machines: Variable Speed Drive (VSD) technology in electric models deliver a perfect match between air delivery and demand for energy savings up to 35% 
 • Reliability: state-of-the-art compressors with a proven track record of reliability: minimize your downtime with smooth performance 
 • Excellent maintenance: all routine maintenance included in the rental price 
 • 24/7 availability and full service: experienced engineers design set-ups to match your needs, complete fuelling service available 
 • Clean air guarantee: minimize environmental impact with contamination-free air