GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Groene productie

8 voordelen van vergroenen

In een wereld die steeds milieubewuster wordt, willen consumenten hun geld uitgeven aan producten die de planeet niet zullen schaden. Ze zijn ook op zoek naar bedrijven die hun steentje bijdragen aan de vergroening.  
     

Maar niet alle bedrijven zijn bereid om de behoefte aan vergroening te omarmen. Eén reden is dat veel leidinggevenden nog steeds geloven dat groene investeringen overmatig duur zijn. Niets is minder waar. 
 

In veel gevallen is het rendement op investeringen van milieuvriendelijke technologie uitstekend. Hoewel de aankoopprijs hoger kan zijn, zal deze apparatuur zich snel terugverdienen door energiebesparingen, wat te zien is aan de elektriciteitsrekening. Dit speelt al op kleine schaal, denk bijvoorbeeld aan traditionele gloeilampen en de duurdere ledlampen. Zeker, de laatstgenoemde zijn duurder, maar ze gaan jaren langer mee dan hun voorgangers en verbruiken veel minder energie. 
 

Hetzelfde geldt voor veel andere groene investeringen – op veel grotere schaal.  
 

Maar groen gaan heeft veel voordelen, niet alleen rendement op investeringen (ROI). 

groene productie

Voordelen van groen worden

1. Elektriciteitskosten

Energiebesparingen zijn een groot economisch voordeel. 
In het geval van een luchtcompressor bijvoorbeeld vormen de elektriciteitskosten 80% van de totale eigendomskosten. Als gevolg daarvan zal een energiezuinig model zichzelf snel terugverdienen. 

2. Belastingvoordelen en andere voordelen

Veel overheden bieden nu belastingvoordelen en andere voordelen aan voor de aanschaf van milieuvriendelijke technologie, waardoor het ROI nog hoger wordt. Dit is vooral het geval nu veel landen zich ertoe hebben verbonden om op korte termijn ambitieuze emissiedoelstellingen te halen.

Ook omdat de industriële sector een grote bijdrage levert aan het totale energieverbruik van een economie, is het aanbieden van deze belastingvoordelen aan fabrikanten heel zinvol. Maar overheden proberen niet alleen hun emissiedoelstellingen te bereiken door middel van prikkels, maar ook door middel van strengere voorschriften.

3. Strengere emissienormen van de overheid

In de hoop om hun klimaatveranderingsdoelstellingen te halen, voeren overheden steeds meer voorschriften in om de vervuiling te verminderen en de efficiëntie te bevorderen. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven die nu verouderde apparatuur kopen zich binnenkort aan de verkeerde kant van strengere emissienormen bevinden. 

Alleen investeringen in geavanceerde, groene technologie kunnen garanderen dat machines voor lange tijd aan nieuwe milieuvoorschriften zullen voldoen.  

4. Vergroenen is het juiste om te doen

De overgrote meerderheid van de wetenschappers en talloze onderzoeken vertellen ons dat de aarde in een snel tempo opwarmt. Volgens hen zal dit tempo de manier waarop mensen erop leven radicaal veranderen. Natuurrampen zoals droogtes, bosbranden, overstromingen en stormen komen al meer en meer voor.

Daarom willen mensen dat de bedrijven waarbij ze kopen deel uitmaken van de oplossing en geen deel uitmaken van het probleem. Energiebesparende investeringen zijn een manier om consumenten te laten zien dat uw bedrijf vastbesloten is om een rol te spelen in het behoud van de bewoonbare aarde. Dat helpt niet alleen de planeet. 

5. Het aantrekken van klanten en het opbouwen van merkloyaliteit

Uit onderzoek en opiniepeilingen is gebleken dat klanten steeds meer waarde hechten aan bedrijven die helpen het milieu te beschermen. In het tijdperk van de sociale media is dit van groot belang. Bedrijven willen niet als vervuilers of treuzelaars worden bestempeld bij het overstappen op groene technologieën.

Houd altijd in gedachten dat nog niemand ooit geboycot is omdat hij te weinig energie verbruikt of te groen is. 

6. Een aantrekkelijke werkgever worden

Uw groene investeringen kunnen uiteindelijk ook een investering in de volgende generatie geschoolde werknemers worden. Jonge mensen maken zich vooral zorgen over het milieu. Dat is logisch omdat ze, tenzij er drastische maatregelen worden genomen, de negatieve gevolgen zullen merken die het gevolg zullen zijn van een veranderend klimaat. 

Hooggekwalificeerde personen die de arbeidsmarkt betreden of van loopbaan willen veranderen, werken meestal liever voor toonaangevende bedrijven. Dit geldt voor mensen met milieudoelstellingen.

7. Het verhogen van het werkplezier

De inzet om te "vergroenen", inclusief het gebruik van gerecyclede producten, het planten van bomen en het subsidiëren van openbaar vervoer zal het werkplezier van milieubewuste werknemers vergroten. Dit helpt u de beste werknemers te behouden.

8. Verbeterde veiligheid en gezondheid op het werk

Een voorbeeld hiervan is het leveren van schonere lucht op het werk. Dit leidt op termijn weer tot minder ziektedagen en gezonder, energieker personeel.

 

Zoals u kunt zien, biedt een investering in 'groen', directe financiële voordelen en ondersteunt het u in uw marketingoverwegingen en bij personeelswerving en -behoud, waardoor het niet alleen slim is voor het heden, maar ook voor de toekomst.