Our solutions
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Products
Industriële gereedschappen en oplossingen
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Producten en oplossingen
Solutions
Services voor vacuümpompen
Boren

Compressorinstallaties op grote hoogte dimensioneren

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Zowel de omgevingsdruk als de temperatuur nemen af met de hoogte boven zeeniveau. De lagere inlaatdruk beïnvloedt de drukverhouding, zowel voor compressoren als voor aangesloten apparatuur, wat in de praktijk invloed heeft op zowel het stroom- als het luchtverbruik. Tegelijkertijd zijn de veranderingen als gevolg van een grotere hoogte ook van invloed op het beschikbare nominale vermogen van elektromotoren en verbrandingsmotoren.

Welke invloed heeft de hoogte op compressorinstallaties?

Compressor op grote hoogte, op berg
Er moet ook rekening worden gehouden met de manier waarop de omgevingsomstandigheden de persluchttoepassing beïnvloeden. Is een bepaald massadebiet (in een proces) of een volumestroom vereist? Werd de drukverhouding, absolute druk of meterdruk gebruikt voor de dimensionering? Is de persluchttemperatuur belangrijk? Al deze overwegingen creëren verschillende omstandigheden voor het dimensioneren van een persluchtinstallatie die op grote hoogte is geïnstalleerd, en zijn vrij moeilijk te berekenen.

Welk effect heeft de hoogte op de keuze van de compressor?

Houd rekening met de volgende factoren als u de juiste compressor wilt kiezen en de omgevingsomstandigheden afwijken van de omstandigheden die op het gegevensblad vermeld staan:

- hoogte boven zeeniveau of omgevingsdruk - omgevingstemperatuur - luchtvochtigheid - koelvloeistoftemperatuur - type compressor - voedingsbron

Deze factoren zijn vooral van invloed op het volgende: - max. werkdruk - capaciteit - energiegebruik - koelvereisten De belangrijkste factor is de variatie van de inlaatdruk op hoogte. Een compressor met een drukverhouding van 8,0 op zeeniveau heeft een drukverhouding van 11,1 op een hoogte van 3000 meter (mits de werkdruk van de toepassing onveranderd is). Dit heeft invloed op de efficiëntie en daarmee op het benodigde vermogen. De mate van verandering is afhankelijk van het type compressor en het ontwerp. De omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en koelvloeistoftemperatuur werken op elkaar in en beïnvloeden de prestaties van de compressor op verschillende manieren in eentraps- of meertrapscompressoren, dynamische compressoren of verdringercompressoren.

Wat is de invloed van de hoogte op elektromotoren?

wat is de invloed van de hoogte op de elektromotor?
Bij elektromotoren wordt de koeling op grote hoogte gehinderd door lucht met een lagere dichtheid. Standaardmotoren moeten tot 1000 m en bij een omgevingstemperatuur van 40 °C kunnen werken zonder dat dit gevolgen heeft voor de nominale waarden. Op grotere hoogten kan onderstaande tabel als richtlijn voor het vermogensverlies van standaardmotoren worden gebruikt. Houd er rekening mee dat op grote hoogten voor sommige typen compressoren geldt dat het vermogen van de elektromotor harder terugloopt dan het vereiste asvermogen van de compressor. Voor het gebruik van een standaardcompressor op grote hoogte is daarom een lagere werkdruk of de montage van een extra grote motor vereist.

Wat is de invloed van de hoogte op verbrandingsmotoren?

Een verlaging van de omgevingsdruk, een verhoging van de temperatuur of een vermindering van de luchtvochtigheid verlaagt het zuurstofgehalte in de verbrandingslucht en bijgevolg het winbare vermogen van de verbrandingsmotor. Het vermogensverlies aan de as is afhankelijk van het type motor en de aanzuigingsmethode (atmosferisch of met drukvulling), zoals aangegeven in de onderstaande tabel. De luchtvochtigheid speelt een kleinere rol (verlies < 1% per 1000 m) wanneer de temperatuur onder de 30 °C zakt. U ziet dat het motorvermogen sneller daalt dan het vereiste asvermogen van de compressor. Dit betekent dat er voor elke compressor/motorcombinatie een maximale werkhoogte is die de volledige vermogensmarge van de motor in de compressor gebruikt voor inzet op zeeniveau. Doorgaans is het de taak van leveranciers om de specifieke gegevens die van toepassing zijn op de compressor, motor en luchtverbruiksapparatuur in kwestie te berekenen en vermelden. Bij onduidelijkheden of vragen dient de installateur altijd contact op te nemen met de fabrikant van het apparaat.

Lees hieronder meer over de verschillende aspecten van het dimensioneren van compressorinstallaties.

Gerelateerde artikelen

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.