10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Groene productie

Alle kosten van persluchtproductie

Zonder perslucht zouden hele industrieën hun activiteiten moeten stilleggen. Het wordt overal gebruikt. Perslucht wordt algemeen beschouwd als de “vierde nutsvoorziening”, naast elektriciteit, water en gas.             

Die veelzijdigheid heeft echter een prijs. Het produceren en verbruiken van perslucht is veel duurder dan andere nutsvoorzieningen. Zo wordt naar schatting 10% van alle energie die door de industrie wordt verbruikt, gebruikt voor perslucht. Met andere woorden, er wordt elk jaar veel geld uitgegeven om productiefaciliteiten van perslucht te voorzien. 

Daarom moeten bedrijven zich concentreren op het energieverbruik wanneer ze op de kosten van perslucht willen besparen. Het speelt een veel grotere rol dan alle andere kostenfactoren samen. Ongeveer 80% van de kosten van persluchtproductie wordt besteed aan energie – veel meer dan de initiële investering in compressoren of onderhoud en instandhouding. 

Inzicht in de kosten van perslucht en hoe deze laag te houden

Een uitgebreid overzicht van uw persluchtsysteem

Voor zeer weinig toepassingen van perslucht is alleen een compressornodig. De meeste toepassingen van perslucht en gecomprimeerde gassen vereisen een compleet systeem dat lucht van hoge kwaliteit levert waar die nodig is.

Dit is de manier om potentiële besparingsmogelijkheden te identificeren: eerst kijken naar de persluchtbehoefte van een bedrijf en naar alle componenten die het vereiste persluchtnet vormen (en de bijbehorende kosten). 

Met die informatie kan een manager bepalen hoe deze componenten en de bijbehorende processen kunnen worden geoptimaliseerd. 

Alvorens de afzonderlijke onderdelen van een persluchtsysteem te bekijken, moet echter worden opgemerkt dat bedrijven niet noodzakelijkerwijs plannen moeten maken voor het systeem dat er nu is, maar eerder voor het systeem dat zij in de toekomst verwachten te hebben.

Als een bedrijf bijvoorbeeld klaar is om de productie op te schalen of een nieuw proces toe te voegen, is het gunstig om te plannen voor toekomstige behoeften en niet alleen voor de huidige vraag. Dit is vooral belangrijk bij het kiezen van de juiste combinatie op basis van de behoeften van het bedrijf en de grootte van het leidingsysteem.  

Elk onderdeel van een persluchtsysteem

1. Luchtcompressoren

Ten eerste is er decompressorzelf. Zoals hierboven vermeld, is het initiële prijskaartje van de eenheid slechts een klein percentage van de totale eigendomskosten van een compressor. Omdat de energiekosten het grootste deel van de totale kosten vormen, heeft het geen zin om een minder efficiënte compressor aan te schaffen die veel energie verbruikt. In plaats daarvan zal investeren in een energiezuinige compressorwaarschijnlijk de voordeligste optie zijn over de hele levensduur van de compressor.

Bij het kiezen van de juiste compressor voor het betreffende werk is het luchtverbruik van belang. Als de luchttoevoer stabiel is, kan een compressor met vast toerental de beste oplossing zijn. Als het luchtverbruik echter fluctueert, zal een model met een variabele toerentalregelaar (VSD) waarschijnlijk de ideale keuze zijn.

Grotere fabrieken en productiefaciliteiten hebben vaak meerdere compressoren nodig. Deze kunnen worden in- en uitgeschakeld afhankelijk van de luchtbehoefte en bieden extra flexibiliteit. 

2. Drogers en filters

Vervolgens zijn erdrogers en filters. Voor sommige toepassingen is luchtkwaliteit nauwelijks van belang, maar voor veel andere is een hoge luchtkwaliteit echter essentieel. Het is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat verontreinigingen in de lucht terechtkomen in de eindproducten – vooral in de voedsel - en farmaceutische industrie – maar ook om nageschakelde apparatuur te beschermen tegen corrosie en verontreiniging.

Dit is een goed voorbeeld dat de verborgen kosten van perslucht van lage kwaliteit illustreert: Het kan op de korte termijn goedkoper zijn om niet in drogers en filters te investeren, maar uiteindelijk zal het resulteren in hoge kosten. 

Bij het kiezen van drogers en filters is het belangrijk de juiste technologie te kiezen op basis van de toepassing. Dit beperkt de drukval terwijl de lucht door deze componenten stroomt. Net als bij compressoren is energie de belangrijkste factor in de totale eigendomskosten van drogers. Daarom is het bijzonder vermeldenswaard dat wij ook drogers met VSD-technologie aanbieden.

Welke droger heb ik nodig voor mijn compressor?

3. Aftappen

Intelligente verliesvrije aftappen voeren het verzamelde condensaat van een persluchtsysteem alleen af wanneer dat nodig is. Dit bespaart energie, in tegenstelling tot tijdgestuurde aftappen die op een bepaald tijdsinterval inschakelen, zelfs wanneer er geen condensaat is.Intelligente verliesvrije aftappenzijn ook weer een verstandige keuze die op termijn energie en geld kan besparen.

4. Leidingen

Net zo belangrijk als de apparatuur die wordt gebruikt om de perslucht te produceren en te reinigen, is het leidingwerk dat de perslucht naar de plaats brengt waar die nodig is. Zelfs het meest efficiënte compressorsysteem verspilt energie als dit leidingsysteem lekt of de verkeerde maat heeft. Een adequaat leidingsysteem elimineert luchtrestricties en drukval en kan luchtlekkage verminderen.

Naast de keuze van het juiste materiaal voor hun leidingen moeten operators ook kiezen tussen een gesloten lussysteem of een systeem met aftakkingen
Een lussysteem heeft de mogelijkheid om lucht uit meerdere richtingen te leveren, in tegenstelling tot het vertakkingssysteem. In vertakkingssystemen stroomt de perslucht in één richting en wordt eerst lucht naar de dichtstbijzijnde toepassing geleverd. Dit kan op nageschakelde apparaten een drukval veroorzaken die de productie beïnvloedt.

5. Luchtketels

Een gerelateerd probleem is het gebruik van luchtketels waarin de perslucht wordt opgeslagen. Indien correct gedimensioneerd, kan dit de valse vraag op uw persluchtsysteem elimineren. Er zijn geen extra compressoren nodig en het helpt drukveranderingen in het systeem te verminderen. Er kunnen drukregelaars worden toegevoegd om de druk in uw persluchtnet te stabiliseren, terwijl lekkages worden verminderd en energie wordt bespaard.

Video: Wat is de beste manier om de grootte van een luchtketel te bepalen?

6. Ventilatie en energieterugwinning

Hoewel veel bedrijven hun huiswerk doen met betrekking tot het persluchtsysteem waarin ze investeren, besteden ze wellicht geen aandacht aan wat er gebeurt met de warmte die wordt gegenereerd bij het comprimeren van lucht. Goede ventilatie vermindert bijvoorbeeld de warmtecirculatie, wat op zijn beurt het energieverbruik verlaagt.

Bovendien kan het grootste deel van deze warmte worden teruggewonnen en gebruikt voor andere bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld om ruimtes, water of productieprocessen te verwarmen. Om de effectiviteit van een persluchtsysteem te optimaliseren, is het daarom van essentieel belang om met deskundigen overleg te plegen alvorens een compressorruimte te ontwerpen.

7. Luchtlekkage

Hoewel veel inefficiënties al kunnen worden geëlimineerd voordat een dergelijk systeem in gebruik wordt genomen, is het ook heel belangrijk om het systeem voortdurend te controleren terwijl het in gebruik is. Dat omvat het opsporen en repareren van dure luchtlekken, die bedrijven duizenden euro's per jaar kunnen kosten. Bedenk dat het simpelweg verhogen van de luchtdruk in het systeem de lekkage vergroot en deze lekken niet verhelpt – dit zal het energieverbruik alleen maar verhogen.

8. Centrale besturing

In systemen met meer dan één compressor kunnencentrale besturingen een belangrijke rol spelen. Ze kunnen de gemiddelde drukbandbreedte verlagen (een drukverlaging van 1 bar verlaagt het energieverbruik met 7%), de compressorcapaciteit regelen en het compressortoerental regelen.

 

Hoewel dit een heleboel factoren lijken om aandacht aan te besteden, kan een goed ontworpen en onderhouden persluchtsysteem de bedrijfskosten van een bedrijf drastisch verlagen. Daarom zal vooruit plannen en nu slimme investeringen doen in de toekomst altijd lonen. 

En als u niet zeker weet welke hardware of processen u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw persluchtsysteem en het maximaliseren uw besparingen, neemt u dan contact op met een van onze specialisten.