10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Persluchtlekkage, ongemerkt een grote kostenpost

Verhelp persluchtlekken en bespaar zo energie én geld!

Luchtlekkages kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals lekkende afdichtingen, slecht sluitende koppelingen of beschadigingen aan persluchtleidingen. Deze lekkages zijn niet altijd goed zichtbaar en leveren vaak geen directe hinder op en blijven zodoende bestaan. Hoe hoger de druk, des te groter het luchtverlies en de onnodige kosten. In verouderde persluchtsystemen gaat wel 20% van het totale persluchtverbruik verloren door lekkages. De kosten van lekkage bij een een lek van 3mm en een druk van 7 bar beloopt al gauw € 1.300,- per jaar. Daarom is het van belang dat u uw persluchtsysteem controleert op lekkage. In de onderstaande tabel is af te lezen wat een luchtlekkage van 1 mm of meer betekent voor het vermogensverlies van de compressorinstallatie.

persluchtlekkage

Tips voor controle op luchtlekkage

Wees attent op een sissend geluid

Wanneer u langs uw persluchtleidingnetwerk loopt, zijn grote luchtlekkages hoorbaar door een sissend geluid. Repareer deze lekkages zo snel mogelijk. Deze lekkages komen minder vaak voor dan kleine, onhoorbare luchtlekkages, maar ze verspillen wel veel perslucht. Loop daarom elke paar maanden een keer uw systeem na.

Wees attent op persluchtverbruik zonder productie

Als u perslucht verbruikt terwijl uw productie geen perslucht afneemt, heeft u een lek. Als hier sprake van is, heeft u waarschijnlijk meerdere kleine lekkages die bijdragen aan luchtverlies.

Wees attent op ongebruikelijke drukverliezen

Is de druk in uw persluchtleidingnetwerk naar beneden gegaan? Moet uw compressor harder werken om dezelfde druk en luchtstroom te leveren die hij eerder met gemak leverde? Dat is een indicatie voor een lek, of waarschijnlijk meerdere kleinere lekkages.

Persluchtlekken opsporen met ultrasone lekdetectie

ultrasone luchtdetectie
Wij kunnen u helpen bij een efficiënter gebruik van uw persluchtsysteem, waardoor uw energiekosten verminderen. Met apparatuur die speciaal voor Atlas Copco is ontworpen sporen wij de luchtlekkages op en verzamelen wij alle relevante data van het persluchtsysteem. Persluchtlekken genereren echo's; deze geluiden zijn niet hoorbaar voor het menselijke oor, daarom gebruiken wij zeer nauwkeurige apparatuur. Met een akoestische camera wordt via 124 microfoons ruis in realtime op het 5" touch screen getransponeerd voor een live berekening van de verspilde luchtstroom. Vervolgens wordt van de lekken een afbeelding met een gekleurde overlay heatmap gemaakt. Ten slotte wordt het lek getagd met een duidelijke indicatie van de geluidsintensiteit en een nummer voor een gemakkelijke identificatie in het rapport. De metingen worden tijdens bedrijf uitgevoerd, het is dus niet nodig uw productie te stoppen. Op basis van de gepatenteerde analyse én met onze kennis en ervaring in perslucht zijn wij in staat u een realistisch besparingscijfer te geven voor uw persluchtnetwerk

Onze kwaliteitsgarantie: AIRScan voldoet aan de ISO 11011-norm voor de audit van persluchtsystemen. Daarmee bent u verzekerd van een audit die uw gehele bedrijf beoordeelt op basis van een duidelijk gedefinieerd raamwerk. AIRScan kan ook worden gebruikt voor de documentatie van uw bedrijf voor het ISO 50001-energiebeheersysteem.

Luchtlekkage compenseren met kleinere drukmarge

Het verlagen van de druk is een doeltreffende korte termijn oplossing voor het verminderen van het energiegebruik. De daling van 1 bar (14,6pso) in druk zorgt voor 7% minder energiegebruik. Ook het verlagen van de systeemdruk vermindert de impact van lekkages. Een drukverlaging van 1 bar verlaagt de impact van luchtlekkages met 13%. Daarom is de cascademethode die vaak bij persluchtinstallaties wordt toegepast niet de beste manier om de systeemdruk te regelen. In een cascadesysteem wordt het starten/stoppen en laden/ontladen van de compressoren geregeld binnen een drukmarge waardoor een effectieve werkdruk ontstaat die veel hoger is dan de vereiste minimumdruk. Dat is erg inefficiënt. Een centrale besturing kan de systeemdruk veel nauwkeuriger regelen op basis van verschillende parameters en geavanceerde logaritmes.

Energie besparen met nieuwste compressortypen en leidingsysteem

Compressoren met een geïntegreerde toerenregeling zijn energiezuiniger dan traditionele compressoren met een load-unload regeling. De nieuwste Atlas Copco VSD+ compressoren zijn het meest zuinig, omdat het compressorelement direct  - zonder overbrengingsverliezen - wordt aangedreven door de permanentmagneetmotor.

Bij leidingnetwerken die meer dan vijf jaar oud zijn, komen vaak lekkages voor die kunnen oplopen tot wel 20% persluchtverlies. Als uw persluchtleidingen verouderd zijn, overweeg dan deze te upgraden naar een nieuw, eenvoudig te installeren AIRnet aluminium persluchtleidingnet.

Perslucht Compressor Technique Service luchtlekkage Compressor Technique persluchtlekkage